KURUCUSU VE SAHİBİ ■ FOUNDER AND OWNER

 Prof. Dr. Bülent BAYRAM

YAYIN DANIŞMA KURULU ■ PUBLICATION BOARD OF OVERSEERS

 Prof. Dr. Bülent BAYRAM [Türkiye]

▪ Prof. Dr. Fahri TÜRK [Türkiye]

▪ Prof. Dr. Durmuş ARIK [Türkiye]

▪ Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU [Türkiye]

▪ Prof. Dr. İlsiyar ZAKİROVA [Tataristan – Rusya Federasyonu]

▪ Prof. Dr. Nadir DEVLET [Türkiye]

▪ Prof. Dr. Nikolay YEGOROV [Çuvaşistan - Rusya Federasyonu]

▪ Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ [Türkiye/Almanya]

▪ Doç. Dr. Aleksandr KUZNETSOV [Çuvaşistan – Rusya Federasyonu]

▪ Dr. Ruth BARTALEMEO [Almanya]

YAYIN HAKEM KURULU ■ BOARD OF REFEREES

⦁ Prof. Dr. Mehmet AÇA

⦁ Prof. Dr. Ferruh AĞCA

⦁ Prof. Dr. Yavuz AKPINAR

⦁ Prof. Dr. Ercan ALKAYA

⦁ Doç. Dr. Alper ALP

⦁ Prof. Dr. Mustafa ARGUNŞAH

⦁ Prof. Dr. Durmuş ARIK

⦁ Prof. Dr. Metin ARIKAN

⦁ Dr. Abdulkadir ATICI

⦁Dr. Mikail CENGİZ

⦁ Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL

⦁ Doç. Dr. Çulpan Zaripova ÇETİN

⦁ Prof. Dr. Nurettin DEMİR

⦁ Prof. Dr. Nadir DEVLET

⦁ Prof. Dr. İbrahim DİLEK

⦁ Doç. Dr. Oğuzhan DURMUŞ

⦁ Prof. Dr. Ali Merthan DÜNDAR

⦁ Prof. Dr. Abdülkadir EMEKSİZ

⦁ Prof. Dr. Feyzi ERSOY

⦁ Doç. Dr. Bülent GÜL

⦁ Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU

⦁ Dr. Sinan GÜZEL

⦁ Prof. Dr. Alimcan İNAYET

⦁ Prof. Dr. Yuri İSAYEV

⦁ Erkan KARAGÖZ

⦁ Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

⦁ Dr. Mehmet Yasin KAYA

⦁ Doç. Dr. Cemile KINACI

⦁ Prof. Dr. Kemalettin KUZUCU

⦁ Doç. Dr. Eduard LEBEDEV

⦁ Doç. Dr. Valerya LEMSKAYA

⦁ Prof. Dr. İbrahim MARAŞ

⦁ Prof. Dr. Nebi MEHDİYEV

⦁ Prof. Dr. Ali İhsan ÖBEK

⦁ Doç. Dr. Adem ÖGER

⦁ Prof. Dr. Mustafa ÖNER

⦁ Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN

⦁ Dr. Yılmaz ÖZKAYA

⦁ Doç. Dr. Murat ÖZŞAHİN

⦁ Prof. Dr. Erdal ŞAHİN

⦁ Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

⦁ Prof. Dr. Yüksel TOPALOĞLU

⦁ Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL

⦁ Prof. Dr. Vahit TÜRK

⦁ Prof. Dr. Fahri TÜRK

⦁ Dr. Ahmet Turan TÜRK

⦁ Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN

⦁ Prof. Dr. İsmail TÜRKOĞLU

⦁ Prof. Dr. Paşa YAVUZARSLAN

⦁ Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY

⦁ Prof. Dr. Nikolay YEGOROV

⦁ Prof. Dr. Dursun YILDIRIM

⦁ Doç. Dr. Kürşat YILDIRIM

⦁ Prof. Dr. Ramilya Yarullina YILDIRIM

⦁Prof. Dr. Emine YILMAZ

EDİTÖR ■ EDITOR

Prof.Dr. Bülent BAYRAM

Turkey
bulentbayram01@hotmail.com
Subjects: Linguistics,Linguistics
Institution: Kırklareli Üniversitesi

EDİTÖR YARDIMCISI ▪ DEPUTY EDITOR

⦁ Dr. Oğuzhan DURMUŞ

⦁ Dr. Adil AKINCI

DİL EDİTÖRLERİ ▪ LANGAUGE EDITORS

İngilizce⦁ English: Nihan İÇÖZ  Mehmet Bilal YAMAK

Rusça⦁Russian: Venera FALAKHOVA Elmira SALAKHATDİNOVA


YAYIN KURULU ÜYELERİ ▪ MEMBERS OF EDITORIAL BOARD

  Prof. Dr. Ercan ALKAYA

⦁ Prof. Dr. İbrahim MARAŞ

⦁ Prof. Dr. Fahri TÜRK

⦁ Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

⦁ Dr. Ş. H. Çağatay ÇAPRAZ

DİZGİ VE DÜZELTİ ▪ DESİGN AND EMENDATION

Arş. Gör. Cemalettin YAVUZ ⦁  Öğr. Gör. M. Utku ÖDEN