İdil Ural Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2667-8500 | e-ISSN 2687-3680 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bülent BAYRAM |


İdil-Ural Araştırmaları Dergisi (İUAD), İdil-Ural Bölgesi hakkında sosyal bilimler alanında yazılan bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. İUAD’nde; a) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayan, alanındaki bir eksikliği giderecek özgün makaleler b) İdil-Ural araştırmaları alanını ilgilendiren yayımlara ilişkin tanıtım veya eleştiri yazıları c) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayacak çeviriler/aktarmalar yayımlanır.
The Journal of Volga-Ural Studies is an internationally refereed journal in which scientific articles in the field of social sciences about Volga-Ural Region are published.In the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi a) authentic articles that contribute to the field of Volga-Ural studies and fill a gap in the field b) introductory articles and reviews of publications concerning the field of Volga-Ural studies c) translations/quotations that would contribute to the field of Volga-Ural studies are published.
Журнал Волжско-Уральских Исследований имеет свою научную редколлегию и является международным журналом по гуманитарным наукам, публикующим научные исследования по Волжско-Уральскому региону России.В журнале İUAD печатаются а) статьи, содержащие новые исследования по Волжско-Уральскому региону России и восполняющие пробел в данной области исследований; b) ознакомительные и критические статьи к изданиям, относящимся к Волжско-Уральским исследованиям; c) переводы, восполняющие исследования по Волжско-Уральскому региону России.

İdil Ural Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-8500 | e-ISSN 2687-3680 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bülent BAYRAM |
Kapak Resmi


İdil-Ural Araştırmaları Dergisi (İUAD), İdil-Ural Bölgesi hakkında sosyal bilimler alanında yazılan bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. İUAD’nde; a) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayan, alanındaki bir eksikliği giderecek özgün makaleler b) İdil-Ural araştırmaları alanını ilgilendiren yayımlara ilişkin tanıtım veya eleştiri yazıları c) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayacak çeviriler/aktarmalar yayımlanır.
The Journal of Volga-Ural Studies is an internationally refereed journal in which scientific articles in the field of social sciences about Volga-Ural Region are published.In the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi a) authentic articles that contribute to the field of Volga-Ural studies and fill a gap in the field b) introductory articles and reviews of publications concerning the field of Volga-Ural studies c) translations/quotations that would contribute to the field of Volga-Ural studies are published.
Журнал Волжско-Уральских Исследований имеет свою научную редколлегию и является международным журналом по гуманитарным наукам, публикующим научные исследования по Волжско-Уральскому региону России.В журнале İUAD печатаются а) статьи, содержащие новые исследования по Волжско-Уральскому региону России и восполняющие пробел в данной области исследований; b) ознакомительные и критические статьи к изданиям, относящимся к Волжско-Уральским исследованиям; c) переводы, восполняющие исследования по Волжско-Уральскому региону России.

Cilt 2 - Sayı 2 - 28 Ara 2020
 1. ХАЛИЛЬ АЧЫКГЁЗ: ТЮРКОЛОГ И ФИННОУГРОВЕД
  Sayfalar 211 - 223
  фарида ТАГИРОВА
 2. TATARİSTAN’IN KUKMARA RAYONU MAMAŞİR KÖYÜNDE SABANTUY BAYRAMI
  Sayfalar 225 - 237
  Ömer AKSOY
 3. HÜSEYİN KAZIM KADRİ’NİN TÜRK LUGATİ’NDE ÇUVAŞÇA KELİMELER
  Sayfalar 239 - 268
  Oğuzhan DURMUŞ
 4. ÇUVAŞ TÜRKÇESİNDE DİLBİLGİSEL BİR FİİL: per- ÖN FİİLİ
  Sayfalar 269 - 283
  Sinan GÜZEL
 5. ХИЛЬМИЯ АВЫЛЫ ТАРИХЫНА ҺӘМ ФОЛЬКЛОРЫНА МАТЕРИАЛЛАР
  Sayfalar 285 - 297
  Alfina SİBGATULLİNA
 6. İDİL – URAL BÖLGESİNDE YAŞAYAN TATAR TÜRKLERİNİN TOPLUMSAL YAPISI İLE KÜLTÜR VE AİDİYET SORUNSALI
  Sayfalar 299 - 325
  Hacı Murat TERZİ
 7. SİBİRYA TATARLARININ HALK TAKVİMİNE BAĞLI TÖRENLERİ: İLKBAHAR DÖNEMİ (Alan Araştırması Malzemeleri Temelinde)
  Sayfalar 327 - 339
  İlsiyar ZAKİROVA
 8. TATAR YAZAR NURİHAN FETTAH’IN TARİH KONULU ESERLERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 341 - 354
  Çulpan ZARİPOVA ÇETİN
 9. Çuvaş Edebiyatı
  Sayfalar 355 - 379
  Johannes BENZİNG
 10. [Mirkasım Gosmanov: Heter mizgellere. İstelekler. Yay. haz. D.M. Gosmanova, D.G. Mostafina: Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyete, 2019. 367 s.]
  Sayfalar 381 - 384
  Sebastian CWİKLİNSKİ
 11. DEHŞETLİ YILLARDAN BİR YANKI: Zaripova Çetin, Çulpan (2020), Âdemler: Araştırma – İnceleme – Metin Alimcan İbrahimov. Bengü Yayınları, Ankara, 170 s.
  Sayfalar 385 - 390
  Ramilya YARULLİNA YILDIRIM
 12. GAYNİSLAM İBRAHİMOV (1968-2020)
  Sayfalar 391 - 397
  Murat ÖZŞAHİN