İdil Ural Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2667-8500 | e-ISSN 2687-3680 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bülent BAYRAM |


İdil-Ural Araştırmaları Dergisi (İUAD), İdil-Ural Bölgesi hakkında sosyal bilimler alanında yazılan bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. İUAD’nde; a) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayan, alanındaki bir eksikliği giderecek özgün makaleler b) İdil-Ural araştırmaları alanını ilgilendiren yayımlara ilişkin tanıtım veya eleştiri yazıları c) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayacak çeviriler/aktarmalar yayımlanır.
The Journal of Volga-Ural Studies is an internationally refereed journal in which scientific articles in the field of social sciences about Volga-Ural Region are published.In the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi a) authentic articles that contribute to the field of Volga-Ural studies and fill a gap in the field b) introductory articles and reviews of publications concerning the field of Volga-Ural studies c) translations/quotations that would contribute to the field of Volga-Ural studies are published.
Журнал Волжско-Уральских Исследований имеет свою научную редколлегию и является международным журналом по гуманитарным наукам, публикующим научные исследования по Волжско-Уральскому региону России.В журнале İUAD печатаются а) статьи, содержащие новые исследования по Волжско-Уральскому региону России и восполняющие пробел в данной области исследований; b) ознакомительные и критические статьи к изданиям, относящимся к Волжско-Уральским исследованиям; c) переводы, восполняющие исследования по Волжско-Уральскому региону России.

İdil Ural Araştırmaları Dergisi

ISSN 2667-8500 | e-ISSN 2687-3680 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Bülent BAYRAM |
Kapak Resmi


İdil-Ural Araştırmaları Dergisi (İUAD), İdil-Ural Bölgesi hakkında sosyal bilimler alanında yazılan bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. İUAD’nde; a) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayan, alanındaki bir eksikliği giderecek özgün makaleler b) İdil-Ural araştırmaları alanını ilgilendiren yayımlara ilişkin tanıtım veya eleştiri yazıları c) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayacak çeviriler/aktarmalar yayımlanır.
The Journal of Volga-Ural Studies is an internationally refereed journal in which scientific articles in the field of social sciences about Volga-Ural Region are published.In the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi a) authentic articles that contribute to the field of Volga-Ural studies and fill a gap in the field b) introductory articles and reviews of publications concerning the field of Volga-Ural studies c) translations/quotations that would contribute to the field of Volga-Ural studies are published.
Журнал Волжско-Уральских Исследований имеет свою научную редколлегию и является международным журналом по гуманитарным наукам, публикующим научные исследования по Волжско-Уральскому региону России.В журнале İUAD печатаются а) статьи, содержащие новые исследования по Волжско-Уральскому региону России и восполняющие пробел в данной области исследований; b) ознакомительные и критические статьи к изданиям, относящимся к Волжско-Уральским исследованиям; c) переводы, восполняющие исследования по Волжско-Уральскому региону России.