ISSN: 2667-8500
e-ISSN: 2687-3680
Başlangıç: 2019
Yayımcı: Bülent BAYRAM
Kapak Resmi
 

İdil-Ural Araştırmaları Dergisi (İUAD), İdil-Ural Bölgesi hakkında sosyal bilimler alanında yazılan bilimsel makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. İUAD’nde; a) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayan, alanındaki bir eksikliği giderecek özgün makaleler b) İdil-Ural araştırmaları alanını ilgilendiren yayımlara ilişkin tanıtım veya eleştiri yazıları c) İdil-Ural araştırmaları alanına katkı sağlayacak çeviriler/aktarmalar yayımlanır.
The Journal of Volga-Ural Studies is an internationally refereed journal in which scientific articles in the field of social sciences about Volga-Ural Region are published.In the İdil-Ural Araştırmaları Dergisi a) authentic articles that contribute to the field of Volga-Ural studies and fill a gap in the field b) introductory articles and reviews of publications concerning the field of Volga-Ural studies c) translations/quotations that would contribute to the field of Volga-Ural studies are published.
Журнал Волжско-Уральских Исследований имеет свою научную редколлегию и является международным журналом по гуманитарным наукам, публикующим научные исследования по Волжско-Уральскому региону России.В журнале İUAD печатаются а) статьи, содержащие новые исследования по Волжско-Уральскому региону России и восполняющие пробел в данной области исследований; b) ознакомительные и критические статьи к изданиям, относящимся к Волжско-Уральским исследованиям; c) переводы, восполняющие исследования по Волжско-Уральскому региону России.