Year 2018, Volume 8, Issue 17, Pages 1 - 14 2018-06-30

Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği

Aysun Tuna [1]

75 232

Doğal sit, 2863 sayılı Kanunun 3.Maddesinin a bendinde yer alan tanımlara göre; jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanmaktadır. Korunan alanlarla olarak doğal sitlerin belirlenmesi, sınıflandırılması ve kamunun mülkiyet hakları ile ilgili önemli sorun ve kargaşalar yaşanmaktadır. Doğal sit derecelendirme sürecinde başlıca sorunlardan biri, doğal sitlerin güncel durumlarının değerlendirilerek mevcut ve yeni ilan edilecek doğal sit kategorilerini ortaya koyan ekolojik araştırma ve metodolojik yaklaşımlarla kararların üretilememesidir. Ekolojik planlama ve koruma ölçütlerine göre alınması gerekli bilimsel kararların yerine subjektif ve değişebilen kararlar alınarak gerçekleştirilen uygulamalarda yerel halk ile resmi kurum ve kuruluşları karşı karşıya getirecek mağduriyetler yaşanmakta diğer taraftan yapılaşma doğrultusunda verilen kararlar ile doğal sitlerin ekolojik karakterlerinin bozulması tehdidi baş göstermektedir.

Bu çalışmada, farklı doğal sit derecelendirmelerine sahip Elazig İl sınırları içinde yer alan Hazar Gölü çevresindeki taşınmazlara ilişkin İl İdare Mahkemesi tarafından nihai kararı verilen ve yazarın bizzat bilirkişi olarak görev yaptığı dava sürecinde yapılan incelemeler ve karar alma süreci aktarılmıştır. Bu çalışma ile birlikte doğal sitlerde yaşanan yapılaşma sorunları kapsamında yapılacak saha araştırmaları ile kamu kurum ve kuruluşların hazırlamış oldukları raporlar ile karşılaştırılarak sorun tanımlanmış ve çözüme yönelik öneriler geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalara ilişkin olarak bu çalışmanın bilirkişilik faaliyetlerinde bulunacak peyzaj mimarları ve diğer ilgili meslek disiplinlerinde çalışanlara yol göstermesi hedeflenmiştir.

Doğal sit, Hazar Gölü (Elazığ), bilirkişilik
  • Anonim (2011) Hazar Gölü Sulak Alan Yönetim Planı, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Elazığ Anonim (2012) Hazar Gölü Havzası Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, XV.Bölge Müdürlüğü- Elazığ Şube Müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2013a), http://www.csb.gov.tr/gm/tabiat/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=8969, Erişim Tarihi: 10.03.2017 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2013b) Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar, http://www.csb.gov.tr/db/tabiat/editordosya/Teknik_esaslar_04032013.pdf, Erişim Tarihi: 09.01.2017 Duran C, Günek H (2007) Hazar Gölü Havzası Arazi Kullanımındaki Değişikliklerin Belirlenmesi (1956-2004), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2):31-52, Elazığ Gülez S (1984) Doğal Anıtların Sınıflandırılması, Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl: 18, Sayı:1, Ankara. Kültür ve Turizm Bakanlığı (1999) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararları http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44334/ilke-karari--karar-no-728--karar-tarihi-19062007.html Erişim Tarihi: 02.01.2017 Resmi Gazete (2012) Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/07/20120719-3.htm Erişim Tarihi: 19.01.2017 Türkyılmaz B (2012) Doğal Sitler-İzmir ve Çevresinde İrdelenmesi, TMMOB Kent Sempozyumu, Ankara
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Haziran
Journal Section Planlama ve Tasarım / Planning and Design
Authors

Author: Aysun Tuna
Country: Turkey


Bibtex @research article { iujad321762, journal = {İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1309-9876}, eissn = {1309-9884}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {1 - 14}, doi = {10.16950/iujad.321762}, title = {Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği}, key = {cite}, author = {Tuna, Aysun} }
APA Tuna, A . (2018). Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 8 (17), 1-14. DOI: 10.16950/iujad.321762
MLA Tuna, A . "Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (2018): 1-14 <http://dergipark.org.tr/iujad/issue/39995/321762>
Chicago Tuna, A . "Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (2018): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği AU - Aysun Tuna Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16950/iujad.321762 DO - 10.16950/iujad.321762 T2 - İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 8 IS - 17 SN - 1309-9876-1309-9884 M3 - doi: 10.16950/iujad.321762 UR - https://doi.org/10.16950/iujad.321762 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği %A Aysun Tuna %T Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1309-9876-1309-9884 %V 8 %N 17 %R doi: 10.16950/iujad.321762 %U 10.16950/iujad.321762
ISNAD Tuna, Aysun . "Doğal Sitlerde Derecelendirme Sorunu: Elazığ-Hazar Gölü Örneği". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 / 17 (June 2018): 1-14. https://doi.org/10.16950/iujad.321762