Year 2018, Volume 8, Issue 17, Pages 47 - 58 2018-06-30

Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi
LANDSCAPE ANALYSIS IN THE CITY OF GAZİANTEP AND DEVELOPING LANDSCAPE PLANNING SUGGESTIONS

Müge KÜLAHLIOĞLU [1] , Hakan DOYGUN [2]

56 163

Bu çalışmada, Gaziantep kentinin fiziksel çevre yapısının peyzaj özellikleri yardımıyla analiz edilmesi ve kentsel peyzaj planlama önerileri geliştirilmesi amaçlanmıştır. Coğrafi bilgi sistemleri ortamında yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ve uygulama imar planından yararlanılarak gerçekleştirilen çalışmada alan kullanım bilgisi yardımıyla Gaziantep’in kentsel ve kırsal peyzaj özellikleri ortaya konmuştur. Kentin açık ve yeşil alanları da ayrıca toplam yüz ölçümleri ve kişi başına oranları bakımından incelenmiş, böylece kentsel peyzaj planlama önerileri geliştirilmesinde zengin bakış açıları elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, araştırma alanında kentsel peyzaj özelliklerinin baskın karakter taşıdığını göstermiştir. Kırsal ve kentsel peyzaj özellikleri arasında denge sağlanabilmesi için, açık ve yeşil alanlardan yararlanılması gerektiği belirlenmiştir. 

In this study, it is aimed to analyse physical environmental structure of the city of Gaziantep by landscape characteristics, and to develop urban landscape planning suggestions. Within the study which is carried out by using geographic information systems, high resolution satellite image and application development plan, urban and rural landscape features have been put forward considering land use information. Open and green areas of the city have also been examined in terms of their total area and per capita per person ratios, thus rich perspectives were obtained for developing urban landscape planning suggestions. The results showed that urban landscape characteristics are dominant in the research area. It has been determined that open and green areas have to be used to get balance between rural and urban landscape characteristics.

 • Açıksöz, S. ve Tanrıvermiş, E., 2000. “Planlamada Kırsal Peyzajın Önemi, Sorunları ve Öneriler”, Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Arastırma Derneği, Ankara.
 • Anonim, 2013. Gaziantep Doğa Turizm Master Planı (2013-2023), T. C. Orman Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 15. Bölge Müdürlüğü, Gaziantep Şube Müdürlüğü.
 • Antrop, M., (2005). Why Landscapes of the Past are Important for the Future. Landscape and Urban Planning. 70: s. 21-34. Bal, H., 1999. Kent Sosyolojisi, Turan Kitapevi.
 • DMİ, 2016. T.C. Orman ve Su İşleri Başkanlığı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Resmi İstatistikler, https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?k=A&m=GAZIANTEP, (Erişim tarihi: 23.06.2017)
 • Doygun, H. 2003. İskenderun–Arsuz (Uluçınar) Kıyı Bandı Örneğinde Kentsel Gelişmeler ve Etkilerinin Sürdürülebilir Alan Kullanımı Açısından İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.
 • Hill, M., 2009. Rural Settlement and The Urban Impact on the Countryside, Access to Geography, Hodder Education.
 • Keles, R., 2005. Kentleşme Politikası. İmge Kitapevi, Ankara.
 • Kısakürek, Ş., 2006. Kahramanmaraş Çimen Dağı Yönetim Planlaması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Koç, N., Şahin, Ş., 1999. Kırsal peyzaj planlaması. Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1509(463), Ankara.
 • McHarg, I., 1969. Design with Nature. History Press, New York.
 • Ortaçeşme, V., 1996. Adana ili Akdeniz kıyı kesiminin ekolojik peyzaj planlama ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi ve optimal alan kullanım önerileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Adana.
 • Sönmez, M. E. (2012) Yerleşme Yeri Seçimi ve Alansal Gelişimi Açısından Gaziantep. Malatya. Özserhat Yayıncılık.
 • TÜİK, 2017. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr (Erişim tarihi: 25.06.2017)
Primary Language tr
Subjects Science, Engineering
Published Date Haziran
Journal Section Planlama ve Tasarım / Planning and Design
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0002-0568-3192
Author: Müge KÜLAHLIOĞLU
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Hakan DOYGUN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Bibtex @research article { iujad340295, journal = {İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi}, issn = {1309-9876}, eissn = {1309-9884}, address = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {47 - 58}, doi = {10.16950/iujad.340295}, title = {Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {KÜLAHLIOĞLU, Müge and DOYGUN, Hakan} }
APA KÜLAHLIOĞLU, M , DOYGUN, H . (2018). Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 8 (17), 47-58. DOI: 10.16950/iujad.340295
MLA KÜLAHLIOĞLU, M , DOYGUN, H . "Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (2018): 47-58 <http://dergipark.org.tr/iujad/issue/39995/340295>
Chicago KÜLAHLIOĞLU, M , DOYGUN, H . "Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 (2018): 47-58
RIS TY - JOUR T1 - Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi AU - Müge KÜLAHLIOĞLU , Hakan DOYGUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16950/iujad.340295 DO - 10.16950/iujad.340295 T2 - İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 58 VL - 8 IS - 17 SN - 1309-9876-1309-9884 M3 - doi: 10.16950/iujad.340295 UR - https://doi.org/10.16950/iujad.340295 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi %A Müge KÜLAHLIOĞLU , Hakan DOYGUN %T Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi %D 2018 %J İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi %P 1309-9876-1309-9884 %V 8 %N 17 %R doi: 10.16950/iujad.340295 %U 10.16950/iujad.340295
ISNAD KÜLAHLIOĞLU, Müge , DOYGUN, Hakan . "Gaziantep Örneğinde Kentsel ve Kırsal Peyzaj Özelliklerinin İncelenmesi ve Peyzaj Planlama Önerileri Geliştirilmesi". İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 8 / 17 (June 2018): 47-58. https://doi.org/10.16950/iujad.340295