Year 2017, Volume 56, Issue 56, Pages 93 - 102 2017-06-29

THE MOST FASHIOANABLE DREAM OF THE 20TH CENTURY: TURKISH NATIONAL FASHION
20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI

Çilem Tercüman [1]

332 418

From the 19th century onwards when fashion was included in daily life, it is often seen as a stronger force than family, social values and administrative rules in formalizing and directing individuals and social life, and this situation, which regarded as a problem, is associated with the symbolic value of fashion rather than with its products. This article, drawing on novels and periodicals of the early modernization period, first addressed the issue of constructing a national fashion as an alternative to the Western fashion and then focuses on maturation institutes. 

Gündelik hayata dâhil olduğu 19. asırdan itibaren modanın çoğu defa bireyi ve toplumu yönlendirmede aileden, toplumsal değerlerden ve idarî kurallardan daha güçlü olduğu görülmekte ve farklı cepheleriyle ciddi bir problem olarak değerlendirilen bu durum, modanın ürünlerden ziyade simgesel yapısıyla ilişkilendirilmektedir. Erken modernleşme döneminin roman ve süreli yayınlarından faydalanılarak yapılan bu çalışmada, Batılı modaya alternatif olarak yaratılmak istenen millî moda ve olgunlaşma enstitüleri ele alınmaktadır.

  • ARIĞ SEZER, Ayten, “Türkiye’de Kız Enstitüleri: Gelenekten Geleceğe”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Spring 2014 (20).
  • BAĞBARS, Sebahat, “Cumhuriyet Dönemi Giyim Kuşamında Bir Marka: Beyoğlu Olgunlaşma”, Popüler Tarih, February 2006.
  • BAYHAN, Vehbi, “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu: ‘Tüketiyorum Öyleyse Varım’”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, 2011 (43).
  • ERTÜRK, Nilay, “Moda Kavramı, Moda Kuramları ve Güncel Moda Eğilimi Çalışmaları”, ART-E Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dergisi, V. 7, May 2011.
  • GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi, Tutuşmuş Gönüller, Kütüphane-i Hilmi, İstanbul 1926.
  • KARAKIŞLA, Yavuz Selim, Osmanlı Hanımları ve Kadın Terzileri (1869-1923), Akıl Fikir Yayınları, İstanbul 2014.
  • ORMANLAR, Çağla, “Giyim Kuşam Modaları: Püsküllü Bela’dan Şapkaya”, 75 Yılda Değişen Yaşam Değişen İnsan: Cumhuriyet Modaları, Ed. by Oya Baydar-Derya Özkan, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1999.
  • SANCAR, Serpil, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti: Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, İletişim Yayınları, İstanbul 2014.
  • TOPRAK, Zafer, Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2015.
Journal Section Articles
Authors

Author: Çilem Tercüman

Bibtex @research article { iutded324067, journal = {İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi}, issn = {1015-2091}, eissn = {2602-2648}, address = {Istanbul University}, year = {2017}, volume = {56}, pages = {93 - 102}, doi = {}, title = {20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI}, key = {cite}, author = {Tercüman, Çilem} }
APA Tercüman, Ç . (2017). 20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 56 (56), 93-102. Retrieved from http://dergipark.org.tr/iutded/issue/30017/324067
MLA Tercüman, Ç . "20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 56 (2017): 93-102 <http://dergipark.org.tr/iutded/issue/30017/324067>
Chicago Tercüman, Ç . "20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 56 (2017): 93-102
RIS TY - JOUR T1 - 20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI AU - Çilem Tercüman Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 102 VL - 56 IS - 56 SN - 1015-2091-2602-2648 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Istanbul University Faculty of Letters Journal of Turkish Language and Literature 20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI %A Çilem Tercüman %T 20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI %D 2017 %J İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi %P 1015-2091-2602-2648 %V 56 %N 56 %R %U
ISNAD Tercüman, Çilem . "20. ASRIN EN ALAMOD HAYALİ: TÜRK MİLLİ MODASI". İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 56 / 56 (June 2017): 93-102.