ISSN: 1015-2091
e-ISSN: 2602-2648
Başlangıç: 1946
Yayın Aralığı: Ayda 1
Yayıncı: İstanbul Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Makale Çağrısı -
TUDED, İÜ Rektörlüğü’nün ilân ettiği dört yayın döneminin ikisinde, yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. TUDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. TUDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler TUDED’de yayımlanır.
2022 - Cilt: 62 Sayı: 1

Creative Commons

88x31.png