İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1015-2091 | e-ISSN 2602-2648 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1946 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://tuded.istanbul.edu.tr


DERGİ SCHOLARONE SİSTEMİ KULLANMAKTADIR. MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

                                                                                                                            Makale Çağrısı -
TUDED, İÜ Rektörlüğü’nün ilân ettiği dört yayın döneminin ikisinde, yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. TUDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. TUDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler TUDED’de yayımlanır.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Açık Erişim İlkesi İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif Hakkındaİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

ISSN 1015-2091 | e-ISSN 2602-2648 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1946 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://tuded.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi


DERGİ SCHOLARONE SİSTEMİ KULLANMAKTADIR. MAKALE GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ

                                                                                                                            Makale Çağrısı -
TUDED, İÜ Rektörlüğü’nün ilân ettiği dört yayın döneminin ikisinde, yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. TUDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. TUDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler TUDED’de yayımlanır.

Derginin tüm giderleri İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.

Açık Erişim İlkesi İşlemleme Ücreti Alınmaz - Telif HakkındaCilt 59 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. Sarı Uygurca Üzerine Etimolojik Denemeler: U-Ü Maddeleri
  Sayfalar 1 - 26
  Özlem Ayazlı
 2. Divan Şairlerinin Çevreye Dair Görüşleri (15. Yüzyıl)
  Sayfalar 27 - 65
  Mehmet Fatih Çavuş
 3. Halide Edib Hampstead’de: İngilizlerin İşgalci ve Ev Sahibi Olarak Temsili
  Sayfalar 67 - 88
  Nagihan Haliloğlu
 4. Seyf-i Sarâyî’nin Gülistan Tercümesi’nde Devrik Cümleler
  Sayfalar 89 - 108
  Hayrullah Kahya
 5. 把根赤 ba-gen-chi in the Uighur word materials in a manuscript of Huá-yí-yì-yǔ in the library of Seoul National University
  Sayfalar 109 - 118
  Yong-Sŏng Li
 6. Etimoloji Sözlükleri Üzerine Kısa Bir Değerlendirme, Tanımı ve r-’li Yabancı Kelimelerin Türkçeye Giriş Yolları
  Sayfalar 119 - 130
  Mehmet Ölmez
 7. Yapı ve Anlam Bakımından Klasik Türk Şiirinde Arkaizm Örnekleri
  Sayfalar 131 - 157
  Sevda Özen Eratalay, Murat Keklik
 8. Edebî Dil Unsurları Açısından Prens Kalyanamkara Ve Papamkara Hikâyesi
  Sayfalar 159 - 191
  Emine Temel
 9. Eski Uygurca Kat-/Kaḍ- ‘Anlamak’ Fiili
  Sayfalar 193 - 201
  Hacer Tokyürek
 10. Hindistan Babürlü Devletinde Yazılan Çağatayca Sözlüklerde Devlet Yönetimi ve Askeri Teşkilatla İlgili Kelimelere Dair
  Sayfalar 203 - 220
  Fikret Turan
 11. The Game Sinsin and Its Old Turkic Cultural Reflections
  Sayfalar 221 - 231
  Fikret Yıldırım
 12. Eski Türkçe ile Yakutçanın Karşılaştırmalı Söz Varlığı: Ünlüyle Başlayan Sözcükler
  Sayfalar 233 - 254
  Hülya Yıldız
 13. Uğur Gürsu, Abdülvehhâb Jebçevî Tuhfetü’l-Musallîn ve Zübdetü’l-Hâşi’în (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım, SözlükDizin), Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, 2018, 410 s. ISBN: 978-605-4673-99-5
  Sayfalar 255 - 259
  Serap Gacsi İlhan
Dizinler
Creative Commons

88x31.png