İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1015-2091 | e-ISSN 2602-2648 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1946 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://tuded.istanbul.edu.tr


Makale Çağrısı -
TUDED, İÜ Rektörlüğü’nün ilân ettiği dört yayın döneminin ikisinde, yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. TUDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. TUDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler TUDED’de yayımlanır.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi

ISSN 1015-2091 | e-ISSN 2602-2648 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1946 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://tuded.istanbul.edu.tr
Kapak Resmi


Makale Çağrısı -
TUDED, İÜ Rektörlüğü’nün ilân ettiği dört yayın döneminin ikisinde, yılda iki sayı yayımlanan, bilimsel, uluslararası hakemli bir dergidir. TUDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili, araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. TUDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayına uygun olup olmadığı Dergi Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler TUDED’de yayımlanır.
Cilt 61 - Sayı 1 - 8 Tem 2021
 1. Necip Fazıl’ın “Aynalar Yolumu Kesti” Şiirine Hermenötik Bir Yaklaşım ve Şiir Dilinin Fonksiyonları
  Sayfalar 1 - 20
  Hilal AKÇA
 2. Şiirde Düşünmek: Melih Cevdet Anday ve Özdemir Asaf’in Şiirleri Üzerine Gözlemler
  Sayfalar 21 - 44
  Alphan AKGÜL
 3. İç Oğuza Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü Boyu’nda Bamsı Beyrek Karakteri ve Tematik Yapının İşlevsel Modeli
  Sayfalar 45 - 59
  Ruşen ALİZADE
 4. “Yıkılupdur Bu Cihân Sanma ki Bizde Düzele”: Sultan III. Mustafa’nın Meşhur Nazmına Yazılan Nazireler
  Sayfalar 61 - 84
  İsmail AVCI
 5. Ayfer Tunç’un Roman ve Hikâyelerinde Sosyal Benlik ile Aile Kurumu İlişkisi
  Sayfalar 85 - 102
  Şeyma BAKKALOĞLU
 6. Küresel Edebiyat Eğilimi Bağlamında Milenyum Sonrası Dönemdeki Nobel Edebiyat Ödülleri
  Sayfalar 103 - 121
  Fethi DEMİR, Nahide Ece SÜSLÜ
 7. Türk Romanında Sembolik Değerleri BağlamındaFes-Şapka Mücadelesi
  Sayfalar 123 - 149
  Mehmet DOĞAN
 8. Bilge Karasu’nun Metinlerinde Birey ve Kaçış Arzusu
  Sayfalar 151 - 176
  Ataberk HACIMALE
 9. Ses Bilgisi Açısından Karakalpak Türkçesindeki Birincil ve İkincil Yansıma Kelimeler
  Sayfalar 177 - 203
  Dilek KAPLANKIRAN
 10. Kohlberg’in Ahlak Gelişimi Teorisine Göre Dede Korkut'un Yigenek’i
  Sayfalar 205 - 220
  Bilge Merve KARADAĞ
 11. Ali Ekrem Bolayır’ın Bilinmeyen Bir Hikâyesi: Te’ehhül
  Sayfalar 221 - 258
  Cemile ODUNKIRAN
 12. Kendine Özgü Bir Polisiye Denemesi: Haberci Çocuk Cinayetleri’nde Klasik Polisiye Kurgunun Yapıbozumu
  Sayfalar 259 - 282
  Merve Esra ÖZGÜRBÜZ
 13. Ferhengnâme-yi Sa'dî Tercümesi’nde Kullanılan Bazı Deyimler ve Deyimlerin Farsça Karşılıkları
  Sayfalar 283 - 302
  Funda ŞAN
 14. Mekânlar ve Türler Karşılaştığında: Bir Osmanlı Venüs’ü
  Sayfalar 303 - 318
  Zeynep Nur ŞİMŞEK
 15. Vizeli Behiştî ve Bursa Şehrengizi
  Sayfalar 319 - 338
  Fatih TIĞLI
 16. Safevi Dönemi Kızılbaş Türkmen Toplumunda Kadın (Bir Kızılbaş Kadın Örneği Taçlı Begüm)
  Sayfalar 339 - 355
  İlgar BAHARLU
 17. Hermann Gunkel’in “Kaosla Mücadele” Teorisi Bağlamında Bektaşi Velayetnamelerinde Ejderha ile Mücadele Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 357 - 378
  Erkan KALAYCI
 18. Bektaşî Babaları ve Diğer Tekkelerde Bektaşîleşmeye Dair Revnakoğlu Dosyalarından Tespitler
  Sayfalar 379 - 409
  Mustafa KOÇ
 19. Yunus Emre Şiirlerinin Türkçeden Fransızcaya Çevirisinde Sözdizimsel Girişimler
  Sayfalar 411 - 445
  Yusuf POLAT
 20. Esnaf ve Sanatkârların Pîri Ahi Evran ve Geçmişten Günümüze Ahilik
  Sayfalar 447 - 469
  Erol ÜLGEN
 21. Öztoprak, Nihat. (2020). 20.Yüzyıl Mutasavvıf Dîvân Şâiri Seyyid Osman Hulûsî Efendi Dîvânı (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri), İstanbul: Nasihat Yayınları, 4 Cilt,ISBN: 978-605-06574-0-1
  Sayfalar 471 - 474
  Beyza TERZİ SARI
 22. Aras Toktaş, Hayat (2020). Tuvaca ‘Alday-Buuçu’Destanı (Metin-Çeviri-Adlar-Sözvarlığı), İstanbul:IQ Sanat Yayıncılık, 548 s., ISBN: 978-975-255-523-5
  Sayfalar 475 - 478
  Fatoş KARADAĞ TOPRAK
 23. Belge, Murat (2018). Şairaneden Şiirsele: Türkiye’de Modern Şiir. İstanbul: İletişim Yayınları, 581 s.,ISBN: 978-975-05231-8-2
  Sayfalar 479 - 484
  Hasan TURGUT
Dizinler
Creative Commons

88x31.png