Year 2019, Volume 9, Issue 2, Pages 135 - 139 2019-06-30

Medikal Tedaviye Yanıtsız Duktus Arteriosuslu Preterm İnfantların Tedavisinde Güvenli Bir Yöntem: Yatakbaşı Cerrahi ligasyon
Medikal Tedaviye Yanıtsız Duktus Arteriosuslu Preterm İnfantların Tedavisinde Güvenli Bir Yöntem: Yatakbaşı Cerrahi ligasyon

Davut Bozkaya [1] , Atakan Atalay [2] , Sabriye Korkut [3] , Cüneyt Tayman [4] , İrfan Taşoğlu [5]

11 20

Giriş:

Pretrematüre bebeklerde, özellikle çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) olanlarda bakım kalitesinin iyileşmesi sonucu sağ kalım oranlarının artması, prematürite ilişkili morbiditelerde de artışa neden olmuştur. Bu morbiditelerden biri olan patent duktus arteriozus (PDA) ve ilişkili komplikasyonların (konjestif kalp yetmezliği, bronkopulmoner displazi, nekrotizan enterokolit, intrakranial kanama ve ölüm gibi) uygun yönetimi, kısa ve uzun dönem sonuçların iyileştirilmesi için çok önemlidir. Bu nedenle hemodinamik anlamlı PDA’nın (HAPDA) zamanında ve etkin bir şekilde tedavi edilmesi önem kazanmaktadır.  

Amaç:

Bu çalışmada, HAPDA tanısıyla uygulanan medikal kapatma tedavisine cevapsızlık sonrası yatakbaşı cerrahi PDA ligasyon yapılan prematüre bebeklerin sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Metaryal ve Metod

Bu retrospektif çalışmada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) HAPDA tanısıyla yatakbaşı cerrahi PDA ligasyonu uygulanan bebeklerin sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya 84 prematüre bebek dahil edildi. Demografik özellikler, ameliyat öncesi ve sonrası solunum desteğinin tipi ve süresi, intraventriküler kanama ve bronkopulmoner displazi oranları, hastanede kalış süresi ve mortalite verileri analiz edildi.

 

Bulgular

Çalışmaya 84 premature infant dahil edildi. HAPDA tanısıyla 61 (% 72.6) infantta medikal tedaviyle kapatma, 23 (%27,4) infantta ise cerrahi ligasyon uygulandı.  Ameliyat edilme yaşı ortanca 35 (25-46) gün, ameliyat gününde ortanca vücut ağırlığı 1150 gr (870-1100 gr) idi. Cerrahi ligasyon uygulanan grupta, uygulamadan yaklaşık 60 gün sonra bir bebek (% 4,3)  kaybedilirken (sendromik infant), 22 bebek taburcu edilebildi. Ligasyon ihtiyacı olan bebeklerin solunum destek, oksijen kesilme ve taburculuk süreleri medikal tedaviye yanıt veren bebeklere göre istatiksel olarak anlamlı uzun olduğu görüldü (p<0.001). Yatakbaşı cerrahi ligasyonu yapılan bebeklerde izlemde cerrahiye bağlı komplikasyon izlenmedi.

Sonuç:                                                    

The appropriate management of patent ductus arteriosus (PDA) and associated complications (such as congestive heart failure, bronchopulmonary dysplasia, necrotizing enterocolitis, intracranial hemorrhage and death), which is one of these morbidities, is very important for the improvement of short and long-term results.

Aim

The aim of this study was to retrospectively evaluate the results of premature infants who underwent bedside surgery PDA ligation after a non-responding medical closure therapy.

Methods

In this retrospective study, the results of babies who underwent bedside surgical PDA ligation with the diagnosis of HAPDA in the neonatal intensive care unit (NICU) were evaluated retrospectively. 84 premature babies were included in the study. Demographic characteristics, type and duration of pre- and postoperative respiratory support, intraventricular hemorrhage and bronchopulmonary dysplasia rates, hospital stay duration and mortality data were analyzed.

Results

84 premature infants were included in the study. In 61 infants (72.6%) closure with medical treatment and surgical ligation in 23 infants (27.4%) were performed with the diagnosis of HAPDA. The median operating age was 35 (25-46) days and the median body weight on the day of surgery was 1150 g (870-1100 g). In the group undergoing surgical ligation, a baby (4.3%) was lost about 60 days after the administration, while 22 infants could be discharged. Respiratory support, oxygen withdrawal and discharge time of the babies who needed ligation were statistically significantly longer than those responding to medical treatment (p <0.001). No complication related to surgery was observed in infants who underwent bed ligand surgery.

Conclusions

The prolonged patency of the ductus arteriosus in preterm infants is related to an increased morbidity. Bedside PDA ligation in NICUs where there is no pediatric cardiovascular surgery team should be kept in mind as an alternative safe method to reduce PDA-related morbidity and mortality by preventing delay in treatment in patients who do not respond to medical treatment.


 

 • 1. Prescott S, Keim-Malpass J. Patent Ductus Arteriosus in the Preterm Infant: Diagnostic and Treatment Options. Adv Neonatal Care. 2017;17(1):10-18.
 • 2. Oncel MY, Erdeve O. Oral medications regarding their safety and efficacy in the management of patent ductus arteriosus. World J Clin Pediatr. Feb 8 2016;5(1):75-81.
 • 3. Stoller JZ, Demauro SB, Dagle JM, Reese J. Current Perspectives on Pathobiology of the Ductus Arteriosus. J Clin Exp Cardiolog. 2012;8(1):S8-001.
 • 4. Cassady G, Crouse DT, Kirklin JW, et al. A randomized, controlled trial of very early prophylactic ligation of the ductus arteriosus in babies who weighed 1000 g or less at birth. N Engl J Med. 1989;320(23):1511-1516.
 • 5. Cotton RB, Stahlman MT, Bender HW, Graham TP, Catterton WZ, Kovar I. Randomized trial of early closure of symptomatic patent ductus arteriosus in small preterm infants. J Pediatr. 1978;93(4):647-651.
 • 6. Hagadorn JI, Bennett MV, Brownell EA, Payton KSE, Benitz WE, Lee HC. Covariation of Neonatal Intensive Care Unit-Level Patent Ductus Arteriosus Management and In-Neonatal Intensive Care Unit Outcomes Following Preterm Birth. J Pediatr. 2018;203:225-233 e221.
 • 7. Lehenbauer DG, Fraser CD, 3rd, Crawford TC, et al. Surgical Closure of Patent Ductus Arteriosus in Premature Neonates Weighing Less Than 1,000 grams: Contemporary Outcomes. World J Pediatr Congenit Heart Surg.2018;9(4):419-423.
 • 8. Mitra S, Ronnestad A, Holmstrom H. Management of patent ductus arteriosus in preterm infants--where do we stand? Congenit Heart Dis. 2013;8(6):500-512.
 • 9. Dani C. New therapeutic strategies for the treatment of patent ductus arteriosus in preterm infants. J Matern Fetal Neonatal Med. 2011;24 Suppl 3:5-6.
 • 10. Raval MV, Laughon MM, Bose CL, Phillips JD. Patent ductus arteriosus ligation in premature infants: who really benefits, and at what cost? J Pediatr Surg. 2007;42(1):69-75
 • 11. Tantraworasin A, Woragidpoonpol S, Chuaratanapong S, Sittiwangkul R, Chittawatanarat K. Timing of surgical closure of patent ductus arteriosus in preterm neonates? Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2012;20(1):12-18.
 • 12. Vida VL, Lago P, Salvatori S, et al. Is there an optimal timing for surgical ligation of patent ductus arteriosus in preterm infants? Ann Thorac Surg. 2009;87(5):1509-1515
 • 13. Mohamed MA, Aly H. Transport of premature infants is associated with increased risk for intraventricular haemorrhage. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2010;95(6):F403-407.
 • 14. Gleissner M, Jorch G, Avenarius S. Risk factors for intraventricular hemorrhage in a birth cohort of 3721 premature infants. J Perinat Med. 2000;28(2):104-110.
 • 15. Ko YC, Chang CI, Chiu IS, Chen YS, Huang SC, Hsieh WS. Surgical ligation of patent ductus arteriosus in very-low-birth-weight premature infants in the neonatal intensive care unit. J Formos Med Assoc. 2009;108(1):69-71.
 • 16. Gould DS, Montenegro LM, Gaynor JW, et al. A comparison of on-site and off-site patent ductus arteriosus ligation in premature infants. Pediatrics. Dec 2003;112(6 Pt 1):1298-1301.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0001-5548-7378
Author: Davut Bozkaya (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2527-2665
Author: Atakan Atalay
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp Damar Cerrahi Kliniği
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4169-1912
Author: Sabriye Korkut
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp Damar Cerrahi Kliniği
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9970-0714
Author: Cüneyt Tayman
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp Damar Cerrahi Kliniği
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7714-0296
Author: İrfan Taşoğlu
Institution: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Kalp Damar Cerrahi Kliniği
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 30, 2019

EndNote %0 Journal of Contemporary Medicine Medikal Tedaviye Yanıtsız Duktus Arteriosuslu Preterm İnfantların Tedavisinde Güvenli Bir Yöntem: Yatakbaşı Cerrahi ligasyon %A Davut Bozkaya , Atakan Atalay , Sabriye Korkut , Cüneyt Tayman , İrfan Taşoğlu %T Medikal Tedaviye Yanıtsız Duktus Arteriosuslu Preterm İnfantların Tedavisinde Güvenli Bir Yöntem: Yatakbaşı Cerrahi ligasyon %D 2019 %J Journal of Contemporary Medicine %P -2667-7180 %V 9 %N 2 %R doi: 10.16899/jcm.568276 %U 10.16899/jcm.568276