Year 2018, Volume 6, Issue 0, Pages 257 - 262 2018-12-24

COMPARISON OF SMART FIELD SPRAYER AND CONVENTIONAL FIELD SPRAYER IN TERMS OF ERGONOMICS
AKILLI TARLA PÜLVERİZATÖRÜNÜN GELENEKSEL TARLA PÜLVERİZATÖRÜ İLE ERGONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Maksut Barış EMİNOĞLU [1] , Caner KOÇ [2]

41 239

In agricultural activities, crop protection is one of the most important areas affecting the operators. Besides the negativities caused by pesticides used, the fact that not made evaluations of ergonomics and work safety in the design of the used equipment affects the operator comfort in negative way.

In this study, an operator worked with a smart field sprayer which designed and manufactured with high technology and a conventional field sprayer at same conditions. Points of ergonomic view of working conditions have been determined working with these machinery during crop protection operation. For this purpose, the body postures were compared during working with both field sprayers. The effects of the smart field sprayers’ active boom suspension system on the operator comfort have been determined. RULA method was used for evaluating working postures. Considering the results of the experiment, that was determined, working with smart field sprayer more appropriate in terms of ergonomics than other sprayer and evaluations were made for the selection and use of equipment.    

Tarımsal faaliyetlerde operatörleri etkileyen en önemli alanlardan bir tanesi tarımsal mücadeledir. Kullanılan pestisitlerin yarattığı olumsuzlukların yanı sıra, kullanılan ekipmanın tasarımında ergonomi ve iş güvenliği açısından değerlendirmelerin yapılmaması operatör konforunu olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu çalışmada, operatör son teknoloji ile donatılarak tasarlanmış ve imalatı yapılmış bir akıllı tarla pülverizatörü ile geleneksel bir tarla pülverizatörü ile çalışmıştır. Tarımsal mücadele faaliyeti sırasında ergonomik açıdan operatörün karşılaştığı koşullar tespit edilmiştir. Bu amaçla, her iki pülverizatörle eğimli arazide çalışmada vücut duruşlarının konforu açısından karşılaştırma yapılmıştır. Akıllı tarla pülverizatörünün eğim dengeleme sisteminin operatör konforu üzerine etkileri belirlenmiştir. Çalışma pozisyonları RULA yöntemi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen deneme sonuçları göz önüne alınarak ergonomik açıdan uygun ekipman seçimi ve kullanımına yönelik değerlendirmeler yapılmıştır.
  • Aygün, İ., Çakmak, B., Alayunt, F., N., 2017, Narenciye hasadının ergonomik açıdan incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi C: XX, Özel sayı:1, S:39
  • Chhuneja, N., K., 2011. Ergonomic studies on self propelled sprayer. Phd. Thesis. Punjap agricultural University, India.
  • Ghugare, B., D., Adhaoo, S., H., Gite, L., P., Pandya, A.,C., Patel S., L., 1991. Ergonomics evaluation of a lever-operated knapsack sprayer. Applied Ergonomics. 22(4), 241-250.
  • Massaccesia, M., Pagnottaa, A., Soccettia, A., Masalib, M., Masieroc, C., Grecoa F., 2003. Investigation of work-related disorders in truck drivers using RULA method. Applied Ergonomics 34 (2003) 303–307.
  • McAtamney, L., Corlett, E. N., 1993. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. Applied Ergonomics. (2), 91-99.
  • Öz, E., Çakmak, B.,2017, Tarim Makineleri Üreten Bir Işletmede Iş Akişinin Ergonomi Ve Iş Güvenliği Yönünden Değerlendirilmesi, Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 5 (ÖS: Ergonomi2016), 275-282, 2017,e-ISSN: 1308-6693.
  • Yurtlu, Y., B., Demiryürek, K., Bozoğlu, M., Ceyhan, V., 2012. Çiftçilerin Tarım Makineleri Kullanımına İlişkin Risk Algıları. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 2012, 49 (1): 93-101
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section ÖS: ERGONOMI2017
Authors

Orcid: 0000-0003-3264-3636
Author: Maksut Barış EMİNOĞLU (Primary Author)
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9096-4254
Author: Caner KOÇ
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: December 24, 2018

APA EMİNOĞLU, M , KOÇ, C . (2018). AKILLI TARLA PÜLVERİZATÖRÜNÜN GELENEKSEL TARLA PÜLVERİZATÖRÜ İLE ERGONOMİK AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI. Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 6 (0), 257-262. DOI: 10.21923/jesd.359979