Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 165 - 173 2018-12-30

TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU?
ARE PREFERENCES MADE ACCURATELY IN ECONOMICS DEGREE IN TURKEY?

Tuncay Çelik [1] , Ebru Aykan [2] , Doğan Barak [3]

10 57

İktisat eğitiminde tercih yapılırken üniversite sınavında eşit ağırlık puanlaması baz alınmaktadır. Oysaki iktisat eğitimi, matematik ve istatistiğin araç olarak kullanıldığı ve bünyesinde çok sayıda sayısal ders barındıran bir bölümdür. Bununla birlikte üniversiteye giriş sınavında matematik neti az ya da hiç olmadığı halde bu bölüme kayıt yaptırıp eğitimine devam eden çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Bu bilim dalının eğitimcisi olarak yıllar boyu edinilen tecrübe, matematik alt yapısı iyi olan öğrencilerin iktisat eğitimini daha başarılı bir şekilde tamamladıkları yönündedir. Ülkemizde üniversite giriş sınavını yapan ÖSYM’nin iktisat bölümü tercihinde eşit ağırlık yerine sayısal puanların değerlendirmeye alınması ya da matematik katsayısının arttırılması yönünde yeni bir düzenlemeye gitmesi gerekmektedir. İşte bu çalışmada iktisat bölümü öğrencileri üzerinde yapılan anket çalışmasıyla, sayısal temeli iyi olan öğrencilerin iktisat eğitimi başarıları ve bölüm tercihini etkileyen faktörlerin neler olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anket sonuçları, matematik alt yapısının iyi olmasının iktisat bölüm derslerinde başarıyı olumlu etkilediğini gösterirken, ankete katılan iktisat bölüm öğrencilerinin ancak yarısının bölümü isteyerek tercih ettiklerini de ortaya koymaktadır.

Undergraduate Economics degree in Turkey is preferred based on the points from both quantitative and non-quantitative courses in the university entrance exam. Yet, economics is a department that employs mathematics and statistics as a means and contains quite a few quantitative courses. Nevertheless, there are a large number of students continuing their education in this department, who enrolled with so low or even no quantitative points in the university entrance exam. Based on the experiences gathered as an instructor in this department, it is evident that students with a solid background in mathematics complete their degree with more success. Student Selection and Placement Centre (OSYM), which administers university entrance exam, is required to utilize the points of quantitative courses instead of the ones from both quantitative and non-quantitative courses in the preference of economics degree, and make new arrangements in terms of increasing the coefficient of mathematics course. This study attempts to reveal the factors which influence the success of economics students with a solid background in quantitative courses and their preferences of the department by means of surveys. The results have revealed that while a solid background in mathematics positively affects the success in economics classes, only half of the students preferred the department voluntarily. 


STYLE ET FORMAT DES MANUSCRİT

 

La première page de la présentation contiendra les titres, les résumés et les mots-clés.

La deuxième page va commencer avec l'introduction.

Format du fichier: Le manuscrit sera présenté en en * .docx ou * .doc.

Papier: A4 (21 cm * 29,7 cm).

Marges: 2,5 cm de tous les côtés.

Type de police: Times New Roman.

Taille du type: 10 pt.

Titre du manuscrit et titres principales (İNTRODUCTİON, METHODE, RESULTATS, DİSCUSSİON, CONCLUSİON, REFERENCES): Times New Roman, 12 pt, gras, en majuscules.

Sous-titres: Times New Roman, 10 pt, gras (Sous-titre).

 • ARROW, K. J. ve M. D. INTRILIGATOR (1981) Handbook of Mathematical Economics, Vol. I. Amsterdam: North-Holland Publishing Company.
 • COURNOT, A. (1897), Mathematical Principles of the Theory of Wealth, (Çev.Bacon), Londra: The Macmillan Company
 • ÇIMAT A. ve DAŞKIRAN, F. (2014) “İktisat, Türkiye’deki Eğitimi ve İktisadi Yenilik”, Siirt Üni. İİİBF İktisadi Yenilik Dergisi, 1(2), s. 1-17.
 • DEBREU, G. (1991) “The Mathematization of Economic Theory”, presidential address delivered at the 103rd meeting of the AEA, December 29, 1990, Washington, DC, American Economic Review, March 1991, 81(1), p.1-7. http://cepa.newschool.edu/ het/texts/method/debr91.htm
 • DOĞRUEL, Fatma (2012), “İktisat Öğretiminde Matematik “, Tartışma Metni,No:48, Türkiye Ekonomi Kurumu.
 • KORAY, Semih (2005), “Ekonomi Matematiğe Sığar mı?”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi Bildiriler Kitabı İktisat İdeolojisi Kongreler Dizisi 4, (Ekim), s. 19-32.
 • MARSHALL, Alfred (1890), Principles of Economics, Londra: The Macmillan Company
 • NASH, John, Reinhard SELTEN, John C. HARSANYI (1994), “The Work Of John Nash In Game Theory”, Torsten Persson (Ed.) (1997) Nobel Economics Lectures, Singapore: World Scientific Publishing Co. s. 160-190.
 • ÖSYM, 4 yıllık fakülte kontenjanları istatistikleri, 2012,2017.
 • NAKİPOĞLU; A. (2017), “İktisat Bölümünde Okuyan Öğrencilerin İktisat Bölümünü Seçme Nedenleri ve Beklentilerinin İncelenmesi”, Niğde Üni. İİBF Dergisi, 10(2), s.1-10.
 • SMITH, Adam (2010), Milletlerin Zenginliği, (Çev. Haldun Derin), İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
 • UYGUR, Ercan, Oya S. ERDOĞDU (2012), “Avrupa, ABD ve Türkiye’de İktisat Eğitimi”, Tartışma Metni, No:40, Türkiye Ekonomi Kurumu.
 • WEINTRAUB, E. Roy (2002), How Economics Became a Mathematicial Science, Londra: Duke University Press Kitabı İktisat İdeolojisi Kongreler Dizisi 4, (Ekim), s. 19-32.
 • YAŞAR, G. (2014), İktisat ve Matematik, Giresun Üni., Sosyal Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi (basılmamış).
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date Aralık 2018
Journal Section Articles
Authors

Author: Tuncay Çelik (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ebru Aykan
Country: Turkey


Author: Doğan Barak
Country: Turkey


Bibtex @research article { jilses433233, journal = {The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences}, issn = {2458-9012}, address = {Ahmet KARA}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {165 - 173}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU?}, key = {cite}, author = {Çelik, Tuncay and Aykan, Ebru and Barak, Doğan} }
APA Çelik, T , Aykan, E , Barak, D . (2018). TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU?. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 4 (2), 165-173. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jilses/issue/41927/433233
MLA Çelik, T , Aykan, E , Barak, D . "TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU?". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 (2018): 165-173 <http://dergipark.org.tr/jilses/issue/41927/433233>
Chicago Çelik, T , Aykan, E , Barak, D . "TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU?". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 (2018): 165-173
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU? AU - Tuncay Çelik , Ebru Aykan , Doğan Barak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 173 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-9012- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU? %A Tuncay Çelik , Ebru Aykan , Doğan Barak %T TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU? %D 2018 %J The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences %P 2458-9012- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Çelik, Tuncay , Aykan, Ebru , Barak, Doğan . "TÜRKİYE’DE İKTİSAT EĞİTİMİNDE DOĞRU TERCİH YAPILIYOR MU?". The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 4 / 2 (December 2019): 165-173.