The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2458-9012 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses


Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı özgün araştırmalara, kitap incelemelerine, çeviri eserlere ve eleştirel derleme yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi 2015 yılında internet üzerinde yayın hayatına başlamış, daha sonra DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses) üzerinden yılda iki sayı olmak üzere bilimsel çalışmaların yayınlanmasına devam etmektedir. JILSES açık erişim politikasını benimseyerek dergide yayınlanan bilimsel çalışmalar ücretsiz erişim sağlamaktadır.

 JILSES Yayıncı

Ahmet KARA

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

e-ISSN 2458-9012 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet KARA | http://dergipark.gov.tr/jilses
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı özgün araştırmalara, kitap incelemelerine, çeviri eserlere ve eleştirel derleme yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi 2015 yılında internet üzerinde yayın hayatına başlamış, daha sonra DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses) üzerinden yılda iki sayı olmak üzere bilimsel çalışmaların yayınlanmasına devam etmektedir. JILSES açık erişim politikasını benimseyerek dergide yayınlanan bilimsel çalışmalar ücretsiz erişim sağlamaktadır.

 JILSES Yayıncı

Ahmet KARA

Cilt 5 - Sayı 1 - Tem 2019
 1. Yeni Medyada Nefret Söylemi: Youtube’da Suriyeli Mültecilere Karşı Üretilen Nefret Söylemi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 20
  Gözde Kurt
 2. Minimal Sanat Bağlamında Donald Judd’un Eserlerinde Biçim ve Anlam İlişkisi
  Sayfalar 21 - 29
  Süleyman Akgün
 3. Yavuz Bülent Bakiler’in Şiirlerinde Modernizm Eleştirisi ve Sibernetik İnsan Tipi
  Sayfalar 30 - 37
  Hilal Akça
 4. Hukuk Fakültesi Dersi Olarak Muhasebe Bilim Dalının Gerekliliği
  Sayfalar 38 - 44
  Raziye Aksu Özkan
 5. “Beş Hececiler” Şiirinde Erotizm Yansımaları
  Sayfalar 45 - 53
  Özlem Kale
 6. 8. Sınıf “Enerji Kaynakları ve Geri Dönüşüm” Konusu Öğretiminde Jigsaw Tekniğinin Etkileri
  Sayfalar 54 - 74
  Evşen Aymen Peker, Mübeccel Yalçın
 7. Lise Dil Bölümünde Okuyan 11. ve 12. Sınıf Öğrencilerine Göre İngilizce Dil Öğretmeni Yeterlilikleri
  Sayfalar 75 - 91
  Yafes Can, Fevzi Dursun
 8. 8. Sınıf Türkçe Dersi Merkezî Sınav Sorularının PISA Okuma Becerileri Yeterlilikleri Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 92 - 100
  Salih Tuzlukaya
 9. Peer Assessment in EFL Writing Classes
  Sayfalar 101 - 111
  Vedat Kızıl
 10. Knidos Hellenistik Ev Duvar Resmi
  Sayfalar 112 - 124
  Fuat Yılmaz, Kudret Demiröz
 11. 21. Yüzyıl Yeterlilikleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 125 - 154
  Ercan Yılmaz, Meryem Alkış
 12. Argümantasyon Yönteminin Kullanıldığı Deneysel Çalışmaların Analizi: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Sayfalar 155 - 173
  Ahmet İnam, Semra Güven
 13. 12-14 Yaş Grubu Çocukların Müziğe İlişkin Tutumları İle Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 174 - 189
  Esra Güven, İsmail Lütfü Erol
 14. Zamanda Mekân: Behçet Necatigil’in ‘Eski Sokak’ Şiiri
  Sayfalar 190 - 195
  Gülşah Şişman
 15. Doğal Boyamanın Farklı Tekstil Lifleri İle Oluşturulan Yüzeylere Etkisi
  Sayfalar 196 - 203
  Esra Sunerli, Muazzez Çakır Aydın
Duyurular

DERGİMİZİN HAZİRAN 2019 SAYISI YAYINLANMIŞTIR

SAYI HAKEM LİSTESİNE Jenerik DOSYASINDAN ULAŞABİLİRSİNİZ

YOĞUN İLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

YENİ SAYI  İÇİN MAKALELERİNİZİ BEKLİYORUZ.