The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-9012 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet KARA |


Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı özgün araştırmalara, kitap incelemelerine, çeviri eserlere ve eleştirel derleme yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi 2015 yılında internet üzerinde yayın hayatına başlamış, daha sonra DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses) üzerinden yılda iki sayı olmak üzere bilimsel çalışmaların yayınlanmasına devam etmektedir. JILSES açık erişim politikasını benimseyerek dergide yayınlanan bilimsel çalışmalar ücretsiz erişim sağlamaktadır.

 JILSES Yayıncı

Ahmet KARA

The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences

e-ISSN 2458-9012 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Ahmet KARA |
Kapak Resmi


Dergi Hakkında

The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES); Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde hazırlanmış nitel, nicel, ve karma araştırma yöntemlerinin kullanıldığı özgün araştırmalara, kitap incelemelerine, çeviri eserlere ve eleştirel derleme yazılara yer veren uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir.

Dergi 2015 yılında internet üzerinde yayın hayatına başlamış, daha sonra DergiPark https://dergipark.org.tr/tr/pub/jilses) üzerinden yılda iki sayı olmak üzere bilimsel çalışmaların yayınlanmasına devam etmektedir. JILSES açık erişim politikasını benimseyerek dergide yayınlanan bilimsel çalışmalar ücretsiz erişim sağlamaktadır.

 JILSES Yayıncı

Ahmet KARA

Cilt 6 - Sayı 1 - 27 Haz 2020
 1. Borsa İstanbul Mali Sektör Pay Senetleri Fiyatlarına Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin Belirlenmesi
  Sayfalar 1 - 11
  Gizay DAVER
 2. Yazım Kurallarını Nasıl Öğretiyoruz?
  Sayfalar 12 - 23
  Gülşah METE
 3. İlkokul Öğrencilerinin Algıladıkları Anne Baba Tutumları ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 24 - 38
  Esra Teke , Ercan YILMAZ , Abdullah SÜRÜCÜ
 4. Ortaokul Öğrencilerinin ve Velilerinin Okudukları Çocuk Kitapları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 39 - 48
  Sedat MADEN , Nezaket DÜNDAR
 5. Le concept de « pédagogie universitaire » selon les étudiants de Licence en Didactique du Français Langue Étrangère
  Sayfalar 49 - 65
  Betül ERTEK
 6. Yenilik Ekonomisi Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme
  Sayfalar 66 - 81
  Yakup AKGÜL , Burcu YAMAN SELÇİ SELÇİ, Gizem GEÇGİL , Gizem YAVUZ
 7. Koleksiyon Toplanmasından Müze Yapılarına Geçiş Aşamaları ve İlk Müze Okulu (İzzediniye) Açma Girişimi
  Sayfalar 82 - 91
  Derya UZUN AYDIN
 8. Medya Okuryazarlığı Bağlamında Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Medya Algıları: Bir Metafor Çalışması
  Sayfalar 92 - 103
  Servet ÜZTEMUR , Erkan DİNÇ
 9. Sağlık ve Sanayi İşletmelerinde Maliyetleme Karşılaştırması
  Sayfalar 104 - 112
  Abdulaziz ERTAŞ
 10. Taşınmaz Bir Kültür Varlığının Yeniden İşlevlendirilmesine Yönelik Sistematik Analiz
  Sayfalar 113 - 123
  Menşure Kübra MÜEZZİNOĞLU , Mehmet NORASLI , Mine SUNGUR
 11. Psikolojik Güçlendirme İle Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Arasındaki İlişki: İstanbul İlinde Bir Alan Araştırması
  Sayfalar 124 - 140
  Tuba BIYIKBEYİ , Mustafa TAŞLIYAN
 12. Yaşam Bilimleri Profesyonellerinin İklim Değişikliğinin Sağlık Etkileri Konusunda Eğitim İhtiyaçları Var Mı?
  Sayfalar 141 - 151
  Dicle Seher AKAY , Gülçin AKCA , Ali Derya ATİK , Figen ERKOÇ
 13. Kentleşmenin Geleneksel Konutlar Üzerindeki Etkisi; Konya-Ak Çeşme Mahallesinde Üç Konut
  Sayfalar 152 - 166
  Mine SUNGUR , Kübra MÜEZZİNOĞLU