Amaç ve Kapsam

"The Journal of International Lingual, Social and Educational Sciences (JILSES)" dergisinin temel amacı;  Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında yapılan bilimsel çalışmaların Türkçe, İngilizce, Fransızca, ve Arapça dillerinde on-line açık-erişimli yayınlar yaparak bu alanlarda bilimsel gelişime katkı sunmaktır. 

Odak ve Kapsam

Derginin temel amacına uygun olarak JILSES’in yayın odak ve kapsamında:

Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri ve Eğitim Bilimleri alanlarında yapılmış özgün bilimsel çalışmalar,

Geniş bir yelpaze de ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalara toplu bakış açısı sunan çalışmalar,

Başta Türkçe olmak üzere İngilizce, Fransızca ve Arapça dillerinde, farklı dil ve coğrafyalar arasında köprü oluşturan çalışmalar,

Ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik yapılan çalışmalar yer almaktadır.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık
Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.