Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Genel

Çalışmanın ilk sayfasında sadece yayın başlığı, özetler ve anahtar kelimeler bulunur.

İkinci sayfa, Giriş ana başlığı ile başlar.

Belge formatı: *.docx veya *.doc (Microsoft Word)

Kâğıt Boyut: A4 (21 cm*29,7 cm)

Kenar Boşlukları: bütün kenarlar 2,5 cm

Font: Times New Roman

Yazı Boyutu: 10 punto

Özetler, anahtar kelimeler: Times New Roman, 9 punto, italik, iki yana yaslı, sol ve sağdan 1 cm girintili, 150-250 kelime olacak şekilde yazılmalıdır. Özetler hem Türkçe hem de İngilizce ya da Fransızca olmalıdır.

Paragraflar arası boşluk: Sadece önceki paragraf 6 nk

Başlıklar ve Tablolardan sonraki paragraf önceki ve sonraki paragraf 6 nk

Tablolar ve Şekiller: APA6 Standardı

Metin içi kaynak gösterimi: APA6 Standardı

Kaynakça: Asılı paragraf, APA6, kitap, dergi, konferans ve tez adı italik yazılır.

 

Çalışma Başlığı

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Nereye Doğru Gidiyor?

Çalışmanın başlığı içeriğe uygun, kapsayıcı olmalı. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır.  12 punto ve aralık “önce 6nk” olmalıdır. Çalışma tezden veya daha önce konferansta özet sunulmuş ise başlık sonuna “*” işareti ile dipnota açıklama yazılmalıdır dipnot 9 punto olmalıdır.

 

Öz-Abstract

Özet “Öz” şeklinde 12 Punto ve aralık “önce 6nk” olmalıdır. Öz, çalışmanın amacını, yöntemini, sonuç ve önerileri açık ve kısa olarak içermelidir. Öz metni 9 punto “önce ve sonra Aralık 0 nk” seçilmelidir. Türkçe ve İngilizce özet 250 kelimeyi geçmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Çalışmanın bütünlüğünü yansıtan en az 3, en çok 5 anahtar kelime olmalıdır. 9 punto, aralık “önce 6nk”

 

Çalışma Başlığı, Giriş, Yöntem, Bulgu ve Yorumlar, Tartışma ve Sonuç, Öneriler, Kaynakça, Ekler

Times New Roman, 12 punto, Kalın, aralık önce 6nk ve yalnızca ilk harfler büyük yazılmalıdır. 

Giriş

Araştırma konusu, önemi, problemi ve amacı ile ilgili yeterli bilgi içermelidir.

Yöntem

Yöntem başlığı altında çalışmanın türü, modeli, veri toplama araç ve yöntemleri, geçerlilik, güvenirlilik, veri analizi varsa etik kurul onayı bu bölümde açıklanmalı.

 

Bulgu ve Yorumlar

Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, çalışma problemine yönelik olarak varsa tablo, şekil, grafik veya resimlerle sunulmalıdır. Tablolar mümkün olduğunca tek sayfada bölünmeden konumlandırılmalıdır.

Tartışma ve Sonuç

Elde edilen bulgular alanyazından kaynak gösterilerek desteklenip tartışılmalıdır. Elde edilen sonuçlara yer verilmelidir.

Öneriler

Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara dayalı önerilerde bulunulmalıdır.

Teşekkür

Varsa çalışmaya katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür edilmelidir.

Kaynakça

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Extended Abstract

Türkçe yazılan makalelerin sonunda en az 500 sözcükten oluşan İngilizce EXTENDED ABSTRACT yazılmalıdır.

Ekler

Ekler kaynakça sonrası yeni sayfada verilmeli ekler için “Ek 1, Ek 2” ve ek başlığı birlikte yazılmalıdır.


ÖRNEK MAKALE ŞABLONUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Creative Commons Lisansı
Bu dergide yayınlanan eserler  Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.