Year 2019, Volume 7, Issue 1, Pages 44 - 54 2019-06-26

DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE

Mustafa Özkan [1] , Sevtap Sarıoğlu Uğur [2]

9 22

This study was carried out to reveal preferences in labor selection and employment procurement in Turkey and to find out what the ways and methods used for this purpose are by using factor analysis. In this study, the questionnaire was applied to a total of 257 persons who are in the position of private sector employers or employers operating in the Central Anatolia region. As a result of the factor analysis, it was determined that preference priorities were collected under 4 factors when recruiting in private sectors.  According to the results obtained from the study, the names of these four factors are named as Labor Criteria, Social Compliance Criteria, Interaction Criteria, and Personal Image Criteria, considering the expert opinions. According to related sampling, it is seen that these four factors are prioritized in labor preference priorities. The reliability of the scale was tested and the Cronbach Alpha test score was found to be 0,658. The findings are categorized and explained in the conclusion.

factor analysis, labor, human resources, employment
 • Akgül, A.and Çevik, O. (2005), İstatistiksel Analiz Teknikleri (SPSS’de İşletme Yönetimi Uygulamaları), Emek Ofset Ltd, Ankara.
 • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E.(2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. SakaryaYayıncılık, (6. Ed.), Sakarya.
 • Bartholomew, D. J., Steele, F., Moustaki, I. and Galbraith, J. I. (2008). The Analysis And Interpretation Of Multivariate Data For Social Scientists. (2th Ed.),Boca Raton, FL: Chapman and Hall.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör Analizi: Temel Kavramlar ve Ölçek Geliştirmede Kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. N: 32, pp. 470-483.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, E.S. and Çinko, M. (2013). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. Beta Yayınları, (5. Ed.) İstanbul.
 • Dursun, S. and Aytaç, S. (2009), Üniversite Öğrencileri Arasında İşsizlik Kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28/11, pp. 71-84.
 • Erdem, B. and Gezen, T.(2014). Turizm İşletmelerine Yönelik İş İlanlarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi, Int. Journal of Management Economics And Business, 10/21, pp.19-42.
 • Fabrigar, L. R., Wegener, D. T. (2012).Exploratory Factor Analysis. Oxford: Oxford University Press.
 • Güler, E. Ç. (2006). İşletmelerin E- İnsan Kaynakları Yönetimi ve E-İşe Alım Süreçlerindeki Gelişmeler, Ege Akademik Bakış , 1/6, pp.17-23.
 • Gürpınar, S. and Tezcan, N. (2010), İşletmelerde Yöneticiler Astlarını Seçerken Hangi Karakter Özelliklerini Göz önünde Bulundururlar? Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2/2, pp.156-162.
 • http://support.minitab.com/en-us/minitab/17/topic-library/modeling-statistics/ multivariate/principal-components-and-factor-analysis/what-is-factor-analysis/ (accessed 12.05.2017)
 • http://www.statisticssolutions.com/academic-solutions/resources/directory-of-statistical-analyses/confirmatory-factor-analysis (accessed 05.04.2017)
 • Karaçolak, B. and Ünal, M. F.(2012). Örnek Bir Kamu Kurumunda İşe Alım ve Mülakat Sürecine Yeni Bir Yaklaşım; Bulanık AHP Yöntemi ile Aday Değerlendirme Kriterlerinin Önceliklendirilmesi. http://www.pglobal.com.tr/ahpmakale.pdf (accessed 01.04.2018)
 • Öngen, K. B. (2010). Doğrulayıcı Faktör Analizi ile Bir Uygulama, Uludağ Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Rummel, R.J. (1970). Applied factor analysis. Evanston: Northwestern University Press. Sharma, S. (1996). Applied Multivariate Techniques. John Wiley & Sons, Inc.
 • Suhr, D. D. (2005). Principal Component Analysis vs. Exploratory Factor Analysis. In SUGI 30 Proceedings, 10-13 April 2005. Philadelphia, Pennsylvania.
 • Şahin, L. andYıldırım, K.(2012). Tarihsel Bir Perspektiften Türkiye’de İşe Yerleştirme Faaliyetleri, Kamu-İş, 12/2, pp.1-35.
 • Taylor, M.S. and Bergmann, T.J. (1987). Organizational Recruitment Activities and Applicants’ at Different Stages of The Recruitment Process. Personnel Psychology. 40/2, pp: 261-285. (DOI: 10.1111/j.1744-6570.1987.tb00604.x)
 • Timm, N. H. (2002). Applied Multivariate Analysis. USA: Springer.
 • Tutar, F. and Yetişen, H. (2009). Türkiye’de Kadının Ekonomik Kalkınmadaki Rolü, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 2/2, pp.116-13.
 • Tyson, S. (2006). Essentials of Human Resource Management. Netherlands: Elsevier.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4439-2531
Author: Mustafa Özkan (Primary Author)
Institution: GIRESUN UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, DEPARTMENT OF BUSINESS
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7872-1110
Author: Sevtap Sarıoğlu Uğur
Institution: USAK UNIVERSITY, FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, DEPARTMENT OF BUSINESS
Country: Turkey


Dates

Publication Date: June 26, 2019

Bibtex @research article { jimeep556396, journal = {Journal of International Management Educational and Economics Perspectives}, issn = {}, eissn = {2602-330X}, address = {Ahmet GÜVEN}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {44 - 54}, doi = {}, title = {DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE}, key = {cite}, author = {Özkan, Mustafa and Sarıoğlu Uğur, Sevtap} }
APA Özkan, M , Sarıoğlu Uğur, S . (2019). DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives, 7 (1), 44-54. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jimeep/issue/46348/556396
MLA Özkan, M , Sarıoğlu Uğur, S . "DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 7 (2019): 44-54 <http://dergipark.org.tr/jimeep/issue/46348/556396>
Chicago Özkan, M , Sarıoğlu Uğur, S . "DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 7 (2019): 44-54
RIS TY - JOUR T1 - DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE AU - Mustafa Özkan , Sevtap Sarıoğlu Uğur Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of International Management Educational and Economics Perspectives JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 54 VL - 7 IS - 1 SN - -2602-330X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of International Management Educational and Economics Perspectives DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE %A Mustafa Özkan , Sevtap Sarıoğlu Uğur %T DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE %D 2019 %J Journal of International Management Educational and Economics Perspectives %P -2602-330X %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Özkan, Mustafa , Sarıoğlu Uğur, Sevtap . "DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE". Journal of International Management Educational and Economics Perspectives 7 / 1 (June 2019): 44-54.
AMA Özkan M , Sarıoğlu Uğur S . DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2019; 7(1): 44-54.
Vancouver Özkan M , Sarıoğlu Uğur S . DETERMINATION OF LABOR PREFERENCE PRIORITIES BY FACTOR ANALYSIS: INTERNAL ANATOLIA REGION EXAMPLE. Journal of International Management Educational and Economics Perspectives. 2019; 7(1): 54-44.