Year 2017, Volume 41, Issue 2, Pages 117 - 136 2017-12-15

Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı

Özgür Avşar [1] , Bedri Kurtuluş [2]

118 652

Köyceğiz gölü, 52 km2 yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük 16. gölüdür. Yapılan öncel çalışmalar bu gölün meromiktik karakterde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma kapsamında, 40 adet noktada CTD ve termoprob cihazlarıyla Nisan ayında ölçümler yapılmış, göl suyu sıcaklığının uzaysal dağılımı ile taban sedimanlarının sıcaklığının alansal dağılımı detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Su gözlem noktalarında elektriksel iletkenlik ve pH ölçümlerini de içeren incelemede gölde fiziksel özellikleri birbirinden farklı dört adet su kütlesinin olduğu tespit edilmiştir. Kuzey ve güney çanaktaki su ve taban sedimanı sıcaklıkları karşılaştırıldığında, Köyceğiz gölü kuzey çanağında daha soğuk olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, bazı sualtı kaynaklarının çevresindeki su ve sedimanların sıcaklığını artırdığı belirlenmiştir.


Meromiktik, Suatlı Jeotermal Kaynak, Termal Tabakalanma, Termoprob, Uzaysal Dağılım
 • Avşar, Ö., Avşar, U., Arslan, Ş., Kurtuluş, B., 2015. Fethiye-Göcek Körfezi ile Köyceğiz, Alagöl, Sülüngür ve Kocagöl Göllerinin Tabanındaki Termal Kaynakların Alansal Dağılımının ve Hidrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK projesi (112Y137) Final raporu, s. 119, yayımlanmamış.
 • Avşar, U., Jónsson, S., Avşar, Ö., Schmidt, S., 2016. Earthquake-induced soft-sediment deformations and seismically amplified erosion rates recorded in varved sediments of Köyceğiz Lake (SW Turkey). Journal of Geophysical Research Solid Earth, 121, 4767-4779, doi:10.1002/2016JB012820.
 • Bayarı, C.S., Kazancı, N., Koyuncu, H., Çağlar, S.S., Gökçe, D., 1995. Determination of the origin of the waters of Köyceğiz Lake, Turkey. Journal of Hydrology, 166, 171-191.
 • Bozkurt, E., Park, R.G., 1999. The structure of the Palaeozoic schists in the Southern Menderes Massif, western Turkey: a new approach to the origin of the main Menderes Metamorphism and its relation to the Lycian nappes. Geodinamica Acta, 12, 25–42.
 • Ertürk, A., 2002. Köyceğiz-Dalyan Lagün Sistemi’nin hidrolik modellenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ertürk, A., Ekdal, A., Gürel, M., Karakaya, N., Cüceloğlu, G., Gönenç, E., 2017. Model-based assessment of groundwater vulnerability for the Dalyan Region of southwestern Mediterranean Turkey. Regional Environmental Change, 17(4), 1193-1203.
 • Ertürk, A., Ekdal, A., Gürel, M., Karakaya, N., Güzel, C., Gönenç, E., 2014. Evaluating the impact of climate change on groundwater resources in a small Mediterranean watershed. Science of the Total Environment, 499, 437-447.
 • Gökgöz, A., Tarcan, G., 2006. Mineral equilibria and geothermometry of the Dalaman–Koycegiz thermal springs, southern Turkey. Applied Geochemistry, 21, 253-268.
 • Hinsbergen, D.J.J., 2010. A key extensional metamorphic complex reviewed and restored: The Menderes Massif of western Turkey. Earth-Science Reviews, 102, 60-76.
 • Hinsbergen, D.J.J., Dekkers, M.J., Bozkurt, E., ve Koopman, M., 2010. Exhumation with a twist: paleomagnetic constraints on the evolution of the Menderes metamorphic core complex (western Turkey). Tectonics, 29, 1-33.
 • Kazancı, N., Girgin, S., 2001. Physico-chemical and biological characteristics of thermal springs in Köyceğiz and Dalaman basins in southwestern Turkey and recommendations for their protection. Water Science and Technology, 43, 5, 211-221.
 • Kazancı, N., Plasa, R. H., Neubert, E., İzbırak, A., 1992. On the limnology of Lake Köyceğiz (SW Anatolia). Zoology in the Middle East, 6(1), 109-126.
 • Rimmelé, G., Jolivet, L., Oberhansli, R., Goffe, B., 2003a. Deformation history of the high-pressure Lycian nappes and implications for tectonic evolution of SW Turkey. Tectonics, 22, 1007-1027.
 • Rimmelé, G., Oberhänsli, R., Goffé, B.,1, Jolivet, L., Candan, O., Çetinkaplan, M., 2003b. First evidence of high-pressure metamorphism in the ‘‘Cover Series’’ of the southern Menderes Massif. Tectonic and metamorphic implications for the evolution of SW Turkey. Lithos, 71, 19-46.
 • Şenel, M., 1997. 1:100,000 Ölçekli, Türkiye Jeoloji Haritaları Serisi. No. 1, Jeoloji Haritası Fethiye L7 paftası. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, Ankara, 30s.
 • Sözbilir, H., Sarı, B., Uzel, B., Sümer, Ö., Akkiraz, S., 2011. Tectonic implications of transtensional supradetachment basin development in an extension-parallel transfer zone: the Kocaçay Basin, western Anatolia, Turkey. Basin Research, 23, 423-448.
 • ten Veen, J.H., Boulton, S.J., Alçiçek, M.C., 2009. From palaeotectonics to neotectonics in the Neotethys realm: the importance of kinematic decoupling and inherited structural grain in SW Anatolia (Turkey). Tectonophysics, 473, 261–281.
Subjects Geosciences, Multidisciplinary
Journal Section Makaleler - Articles
Authors

Author: Özgür Avşar

Author: Bedri Kurtuluş

Dates

Publication Date: December 15, 2017

Bibtex @research article { jmd334546, journal = {Jeoloji Mühendisliği Dergisi}, issn = {1016-9172}, eissn = {2564-6753}, address = {TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası}, year = {2017}, volume = {41}, pages = {117 - 136}, doi = {10.24232/jmd.334546}, title = {Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı}, key = {cite}, author = {Avşar, Özgür and Kurtuluş, Bedri} }
APA Avşar, Ö , Kurtuluş, B . (2017). Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, 41 (2), 117-136. DOI: 10.24232/jmd.334546
MLA Avşar, Ö , Kurtuluş, B . "Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 (2017): 117-136 <http://dergipark.org.tr/jmd/issue/32375/334546>
Chicago Avşar, Ö , Kurtuluş, B . "Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 (2017): 117-136
RIS TY - JOUR T1 - Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı AU - Özgür Avşar , Bedri Kurtuluş Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24232/jmd.334546 DO - 10.24232/jmd.334546 T2 - Jeoloji Mühendisliği Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 136 VL - 41 IS - 2 SN - 1016-9172-2564-6753 M3 - doi: 10.24232/jmd.334546 UR - https://doi.org/10.24232/jmd.334546 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Jeoloji Mühendisliği Dergisi Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı %A Özgür Avşar , Bedri Kurtuluş %T Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı %D 2017 %J Jeoloji Mühendisliği Dergisi %P 1016-9172-2564-6753 %V 41 %N 2 %R doi: 10.24232/jmd.334546 %U 10.24232/jmd.334546
ISNAD Avşar, Özgür , Kurtuluş, Bedri . "Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı". Jeoloji Mühendisliği Dergisi 41 / 2 (December 2017): 117-136. https://doi.org/10.24232/jmd.334546
AMA Avşar Ö , Kurtuluş B . Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2017; 41(2): 117-136.
Vancouver Avşar Ö , Kurtuluş B . Köyceğiz Gölü Su ve Taban Sedimanlarının Sıcaklık Dağılımı. Jeoloji Mühendisliği Dergisi. 2017; 41(2): 136-117.