ISSN: 1016-9172
e-ISSN: 2564-6753
Başlangıç: 1977
Yayıncı: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Kapak Resmi

Jeoloji Mühendisliği Dergisi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 1977 yılından günümüze kadar, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergiye sunulan makaleler alanında uzman hakemler tarafından (peer review) değerlendirilmektedir. Jeoloji Mühendisliği Dergisi, Scopus, Google Scholar, TÜBİTAK-ULAKBİM TR Dizin'lerinde taranmaktadır.

Jeoloji Mühendisliği Dergisinde, mühendislik jeolojisi, jeoteknik, su kaynakları yönetimi ve hidrojeoloji, çevre jeolojisi ve atık yönetimi, jeotermal, sondaj tekniği ve uygulamaları, doğal olası tehlikeler, doğa kaynaklı afetler ve afet yönetimi gibi uygulamalı jeoloji mühendisliği hizmetleri konularının yanı sıra, uygulamaya yönelik yerbilim verilerinin de içinde bulunduğu inşaat, maden, jeofizik, petrol, çevre ve şehir bölge planlama konuları ile ilgili daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri Türkçe veya İngilizce dilinde yayınlanmaktadır.

Dergiye makale gönderimi TUBİTAK ULAKBİM DergiPark Sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Editörle bağlantı kurmak için, jmd@jmo.org.tr e-posta adresini kullanınız.