Year 2018, Volume 11, Issue 2, Pages 35 - 53 2018-07-11

Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

Ercan Aktan [1]

533 1251

Kaygı kavramı, bireyin içinde bulunduğu endişe hali olarak tanımlanmaktadır. Yaşanılan endişe hali bir baskılayıcı olarak bireyin üzerinde negatif etkiler doğurmaktadır. Bu negatif etkiler dolayısıyla birey iletişim ve etkileşim konusunda normalin dışında sorunlarla karşılaşabilir. Bu sürecin neticesi olarak birey, iletişim kaygısı ve sosyal kaygı adı verilen yeni durumlarla karşı karşıya kalabilir. Bu araştırmada, sosyal medya kullanıcısı olan katılımcıların sosyal kaygı durumları ölçülmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda araştırma Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim gören farklı bölümlerdeki öğrenciler üzerinde yüz yüze anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların sosyal medyada paylaşılan içerik, gizlilik endişesi ve öz değerlendirme kaygılarının yüksek; buna karşın etkileşim kaygılarının ise düşük olduğu ortaya konulmuştur. Aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları için sosyal kaygı ölçeğinin alt faktörleri arasında pozitif yönde, anlamlı ilişki bir saptanmıştır. Araştırmada kadınların erkeklere göre sosyal medyada daha fazla sosyal kaygı düzeyine sahip oldukları sonucuna da ulaşılmıştır. 

Kaygı, iletişim kaygısı, sosyal kaygı, sosyal medya
 • Akgün A, Gönen S ve Aydın M (2007) İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 6(20), 283-299.
 • Alkis Y, Kadirhan Z ve Sat M (2017) Development and Validation of Social Anxiety Scale for Social Media Users. Computers in Human Behavior(72), 296-303.
 • Aydın S ve Zengin B (2008) Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.
 • Barry C T, Sidot C, Briggs S, Reiter S. and Lindsey R (2017) Adolescent social media use and mental health from adolescent and parent perspectives. Journal of Adolescence(61), 1-11.
 • Çakmak V (2014) İletişim Kaygısının Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Olan Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Örnek Olay İncelemesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Konya.
 • Çakmak V ve Aktan E (2016) Öğrencilerin İletişim Kaygısı, Muziplik/Takılma ile Okul Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi(42), 19-36.
 • Elhai J D, Hall B and Erwin M (2018) Emotion regulation’s relationships with depression, anxiety and stress due to imagined smartphone and social media loss. Psychiatry Research(261), 28-34.
 • Erkan Z (2002) Sosyal Kaygı Düzeyi Yüksek ve Düşük Ergenlerin Ana Baba Tutumlarına İlişkin Nitel Bir Çalışma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(10), 120-133.
 • Green T, Wilhelmsen T, Wilmots E, Dodd B and Quinn S (2016) Social anxiety, attributes of online communication and self-disclosure across private and public Facebook communication. Computers in Human Behavior(58), 206-213.
 • Işık E (1996) Nevrozlar. Kent Matbaası, Ankara.
 • Lin X, Li S and Qu C (2017) Social network sites influence recovery from social exclusion: Individual differences in social anxiety. Computers in Human Behavior(75), 538-546.
 • Primack B A, Shensa A, Escobar-Viera C, Barrett E, Sidani J, Colditz J and James A (2017) Use of multiple social media platforms and symptoms of depression and anxiety: A nationally-representative study among U.S. young adults. Computers in Human Behavior(69), 1-9.
 • Shalom J G, Israeli H, Markovitzky O and Lipsitz J (2015) Social anxiety and physiological arousal during computer mediated vs. face to face communication. Computers in Human Behavior (44), 202-208.
 • Sübaşı G (2003) Etkileşim Kaygısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenilirlik: Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(19), 35-40.
 • Sübaşı G (2007) Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler. Eğitim ve Bilim, 32(144), 3-15.
 • Türkçapar H (2004) Anksiyete Bozukluğu ve Depresyonun Tanısal İlişkileri. Klinik Psikiyatri Dergisi(7), 12-16.
 • Vannucci A, Flannery K and Ohannessian C (2017) Social media use and anxiety in emerging adults. Journal of Affective Disorders(207), 163-166.
 • Wakefield L T and Wakefield R (2018) Anxiety and Ephemeral Social Media Use in Negative eWOM Creation. Journal of Interactive Marketing(41), 44–59.
 • Woods H C and Scott H (2016) #Sleepyteens: Social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. Journal of Adolescence(51), 41-49.
 • Yeniçıktı N T (2010) Halkla İlişkiler Sürecinde Sosyal Kaygı Düzeylerinin Sosyal Sorumluluk Projeleri İle Giderilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Zorbaz O (2013) Lise Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanımının Sosyal Kaygı ve Akran İlişkiler Açısından İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-8731-1896
Author: Ercan Aktan (Primary Author)
Country: Turkey


Bibtex @research article { josc397272, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {1302-2865}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {35 - 53}, doi = {10.18094/josc.397272}, title = {Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Aktan, Ercan} }
APA Aktan, E . (2018). Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 11 (2), 35-53. DOI: 10.18094/josc.397272
MLA Aktan, E . "Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 35-53 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/38276/397272>
Chicago Aktan, E . "Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 (2018): 35-53
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma AU - Ercan Aktan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18094/josc.397272 DO - 10.18094/josc.397272 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 53 VL - 11 IS - 2 SN - 1302-2865-2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.397272 UR - https://doi.org/10.18094/josc.397272 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma %A Ercan Aktan %T Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P 1302-2865-2148-2942 %V 11 %N 2 %R doi: 10.18094/josc.397272 %U 10.18094/josc.397272
ISNAD Aktan, Ercan . "Sosyal Medya ve Sosyal Kaygı: Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 11 / 2 (July 2018): 35-53. https://doi.org/10.18094/josc.397272