Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 199 - 215 2019-01-30

Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme

Mustafa Aslan [1]

105 261

Ataerkil düzen içinde erkeğe göre konumlanan kadından; iyi bir eş, iyi bir sevgili, iyi bir anne vb. olması beklenmektedir. Bir kitle iletişim aracı olan sinema, toplumun kadına yüklediği bu basmakalıp anlayışı pekiştirme görevini üstlenmektedir. Eril söylemin egemenliği altında olan sinemada kadın ikincil konumda ve belirli kalıplar çerçevesinde; güçsüz, yardıma muhtaç, erkeği eğleyen, eğlendiren rollerde ve çoğu zaman cinsel bir nesne olarak temsil edilmektedir. Peyazperdeye yansıyan kadın imgesi, özne olarak kadın kendisinin yansıması değil, erkeğin arzunun yansımasıdır. Kadının, erkeğin elinde sinema aracılığıyla cinsel bir nesneye dönüşmesinden rahatsız olan feminist eleştirmenler; sinemada kadının kadın olarak var olabilmesinin mücadelesini vermektedirler. Sinemada hâkim eril söylemi kırmaya çalışan filmlere genel olarak feminist film denilmektedir. Türkiye’de son dönemde kadın yönetmenler ve feminist sinemacılar, özgün öyküleri ve farklı anlatı tarzları ile seyirciyi etkilemeyi başarmışlardır. Topluma dayatılan kadın imajının dışına çıkartarak; kadının öz kimliğiyle temsil edildiği filmler üretme çabası içine giren yönetmenlerden birisi de İlksen Başarır’dır. Filmlerinde kadın ve erkek karakterleri ele alış biçimi ile eril egemen söylemin dışına çıkmayı başaran yönetmenin ilk filmi olan Başka Dilde Aşk (2009), feminist teori çerçevesine incelenecektir. Bir kadın yönetmen tarafından beyazperdeye aktarılan Başka Dilde Aşk, hem söylemi, hem geleneksel kadın bakışını kırması, hem de bu yolla sinemaya güçlü bir kadın imgesi bırakması bakımından önemlidir.

: Sinema, Toplumsal Cinsiyet, Sinema ve Sosyoloji, Feminizm
 • Abisel N (2005) Türk Sineması Üzerine Yazılar, Phoenix Yayınları, Ankara.
 • Akyön S (2014) Pedro Almodovar Sinemasında Kadının Temsili: Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar, Annem Hakkında Her Şey ve Dönüş Filmlerinin İncelenmesi, Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 1, 9-36.
 • Berger J (1995) Görme Biçimleri, Yurdanur Salman (çev), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Butler J (2014) Cinsiyet Belası, Başak Ertür (çev), Metis Yayınları, İstanbul.
 • Freud S (2015) Bilinçaltı, Göksu Birol (çev), Yason Yayınları, Ankara.
 • Güçhan G (2004) 1990’lı Yılların Türk Sinemasında Kadının Toplumsal Cinsiyet Rolündeki Değişmeler, Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, 1-4 Mart 2004, İstanbul.
 • İlbuğa E U (2018) Yeşim Ustaoğlu Sinemasında Kadın Karakterlerin Özgürlük Arayışları, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi 11, 292-320.
 • Kabadayı L (2004). Toplumsal Cinsiyet ve Film 90’lı Yıllarda ABD-İspanya-Hong Kong ve Türk Sinemasında Üretilen Filmlerde Toplumsal Cinsiyet Olgusunun Feminist Yaklaşımla İncelenmesi. Doktora Tezi, Sos. Bil. Enst., İzmir.
 • Köker E (1994). Türk Filmlerinde Kadın ve Demokrasi İlişkisi, O Onaran, Abisel N, Köker, L ve Köker E (eds), Türk Sinemasında Demokrasi Kavramının Gelişmesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 133-165.
 • Smelik A (2008) Feminist Sinema ve Film Teorisi: Ve Ayna Çatladı, Deniz Koç (çev), Angora Kitaplığı, İstanbul.
 • Marshall G (1994). Sosyoloji Sözlüğü, Osman Akınhay ve Derya Kömürcü (çev), Bilim ve Sanat Yayınevi, Ankara.
 • Mohanna C (1993) Filmlerde Kadınlar, Emine Demiray (çev), 25. Kare, 5, 18-21.
 • Mulvey L (1997) Görsel Haz ve Anlatı Sineması, Nilgün Abisel (çev), 25. Kare. 21. 38-46.
 • Nelmes J (1998) Sinemada Cinsiyet ve Cinselliğin Sunumu, Ertan Yılmaz (çev), Sinemasal Dergi, 71-94.
 • Özden Z (2000) Film Eleştirisi, Afa Yayınları, İstanbul.
 • Öztürk S R (2000) Feminist Film Politikası: Mürebbiye Örneği, Kültür ve İletişim, 3, 51-70.
 • Öztürk S R ve Tutal N (2001) Sinemada Kadın Karakterlerin Sessizliği: Sessizlik Bir Direnme Pratiği Olabilir mi? İstanbul Üniversitesi İletişim Dergisi, 10, 101-126.
 • Öztürk S R (2006) Sinemada Kadın Olmak: Sanat Filmlerinde Kadın İmgeleri, Alan Yayıncılık, İstanbul.
 • Öztürk S R (2011) Türkiye Sinema Literatüründen Kadınlara Bakmak, S Sancar, (ed), Birkaç Arpa Boyu… 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Feminist Çalışmalar, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 679-699.
 • Ryan M. ve Kellner D (1997) Politik Kamera Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve Politikası, Elif Özsyar (çev), Ayrıntı Yayınevi, İstanbul.
 • Yaşartürk (2006) Feminist Eleştiri ve Kadının Sunumu, Sinemasal Dergi, 14, 17-30.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-5322-767X
Author: Mustafa Aslan (Primary Author)
Institution: RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @other { josc457945, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {199 - 215}, doi = {10.18094/josc.457945}, title = {Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Aslan, Mustafa} }
APA Aslan, M . (2019). Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 199-215. DOI: 10.18094/josc.457945
MLA Aslan, M . "Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 199-215 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/42922/457945>
Chicago Aslan, M . "Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 199-215
RIS TY - JOUR T1 - Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme AU - Mustafa Aslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.457945 DO - 10.18094/josc.457945 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 199 EP - 215 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.457945 UR - https://doi.org/10.18094/josc.457945 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme %A Mustafa Aslan %T Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme %D 2019 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.457945 %U 10.18094/josc.457945
ISNAD Aslan, Mustafa . "Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 / 1 (January 2019): 199-215. https://doi.org/10.18094/josc.457945
AMA Aslan M . Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 199-215.
Vancouver Aslan M . Sinemada Kadın: Başka Dilde Aşk Filmi Üzerine Bir İnceleme. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 215-199.