Year 2019, Volume 12, Issue 1, Pages 444 - 464 2019-01-30

15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği

Burak Medin [1]

104 212

Oryantalist ve islamofobik düşünce, konvansiyonel ya da Batı kaynaklı sinemada ben ve öteki kavramlarının inşa edilmesinde ve zihinlerde ötekiye dair olumsuz bir algının üretilmesinde önemli bir düşünsel ardalan olarak sürekli rol oynar. Klasik oryantalizmden yeni oryantalizme ya da bu bağlamda değerlendirilmesi gereken islamofobik düşünce temelinde Batı; Müslüman, Türk ve Doğu coğrafyasını öteki olarak sunabilmek ve bu eksende çeşitli politik ve dini eylemlerini edimselleştirebilmek adına filmik öğeler olan karakterler, iletişim mekânları ve distopik zamanlar tasarlar. Bu filmik öğeler içinde Batı kendini “ben”, Doğu’ya dair olan unsurları ise “öteki” olarak konumlandırır. Batı kaynaklı sinemaya, self oryantalist ya da yerli islamofobik temelli filmik öğelere ve inşalara karşı oksidentalist imgelem, söylem ve düşünce ise oldukça önem arz eder. En öz bir şekilde Doğu bakış açısıyla Batılı ve Batı hakkında bir algı oluşturmak (öteki) ve bu eksende bu algıyı yönetmek olarak tanımlanabilecek olan oksidentalist bakış açısı, Batı temelli bir algı ve rıza yönetimine karşı Doğu’nun başvurduğu önemli bir eyleyen olarak işlev görebilmektedir. Bu kavramlardan hareketle darbelerin ve darbe girişimlerinin medyadaki temsili bağlamında değerlendirilecek olan bu çalışmada oryantalist ve islamofobik düşünceye karşı oksidentalist bakış açısının sinemasal imajlar üzerinden nasıl sunulduğu irdelenmektedir. 15 Temmuz darbe girişimi üzerine sinemasal zamanını, uzamını, karakter tasarımını ve söylemini inşa eden Kurtlar Vadisi Vatan filmi, oksidentalist bakış açısının üretildiği bir pratik olarak değerlendirilerek ele alınmakta ve söylem analizi temelinde çözümlenmektedir.
Sinema, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Oryantalizm, Oksidentalizm, Ben ve Öteki
 • Alam M S (2007). Challening The New Orientalism; Dissenting Essay on the War Against Islam. Islamic Publications.
 • Arlı A (2009). Oryantalizm, Oksidentalizm ve Şerif Mardin. Küre Yayınları, İstanbul.
 • Buruma I and Margalit A (2004). Occidentalism The West in the Eyes of Its Enemies. New York: The Penguin Press.
 • Buruma I (2004). Oksidentalizmin Kökenleri, A. Kaftan (çev). Cogito, 40, 278-285.
 • Buruma I ve Margalit, A (2009). Garbiyatçılık: Düşmanlarının Gözünde Batı. G. Turan (çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Carrier J (1991). We Think Therefore They Are? On Occidentalizing the World, Anthropological Quarterly, 62( 2), 84.
 • Coronil, F (1966). Beyond Occidentalism: Toward Non-Imperial Geohistorical Categories, Cultural Anthropology, Vol. 11, No. 1, 51-87.
 • Edward B (2001). Yankee Pashas and Buried Woman Containing Abundance in 1950’s Hollywood Orientalism. Film & History. 31. 2(13).
 • Es-Sibai M (1993). Oryantalizm ve Oryantalistler: Yararları, Zararları. M. Uğur (çev.) Beyan Yayınları, İstanbul.
 • Germaner S ve İnankur Z (1989). Oryantalizm ve Türkiye. Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Hanefi H. (1992). Mukaddime fi İlmi’l İstigrâb. 2. Basım, Kahire: El Müessesetü‘l Cami’iyye.
 • Jukka J. (2006). Imaging the Other, Orientalism and Occidentalism in Tamil European in Tamil-European Relations in South India, Jyvaskla University Printing House, Jyvaskla.
 • Kalın İ. (2007). İslam ve Batı, İSAM Yayınları, İstanbul.
 • Keyman E. (1996). Farklılığa Direnmek: Uluslararası İlişkiler Kuramında Öteki Sorunu. F. Keyman, M. Mutman, M. Yeğeneoğlu (Dü) içinde, Oryantalizm, Hegemonya ve Kültürel Fark, s. 76-68, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Kula O B (2011). Batı Medeniyetinde Oryantalizm II. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Meiloud A O (2008). Image of Arabs in Hollywood Films. Prequest Information and Learning Company, New York.
 • Said E (2010). Şarkiyatçılık Batı’nın Şark Anlayışları. B. Ülner (çev.), Metis Yayıncılık, İstanbul.
 • Said E. (1978). Orientalism. Vintega Books, New York.
 • Sönmezsoy S.(1998). Kuran ve Oryantalistler. Fecr Yayınları, Ankara.
 • Şentürk R (2003). Oryantalizm ve Sosyal Teori, Oryantalizmi Yeniden Okumak Batı’da İslam çalışmaları Sempozyumu, (11-12 Mayıs 2002 Adapazarı), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
 • Turner B. (2002). Oryantalizm, Postmodernizm ve Globalizm. İ. Kapaklıkaya (çev.), Anka Yayınları, İstanbul.
 • Yücel B (2002). Oryantalizmin Eleştirel Kısa Tarihi. Yöneliş Yayınları, İstanbul.
 • İNTERNET KAYNAKÇASI15 Temmuz gecesi PYD Türkiye'ye girecekti! Yeni akit. 15.06.2018 tarihinde https://www.yeniakit.com.tr/haber/15-temmuz-gecesi-pyd-turkiyeye-girecekti-204283.html. adresinden edinilmiştir.
 • 15 Temmuz öncesi sınırda akılalmaz olay. (2018, 16 Haziran). Yeni şafak. 16.06.2018 tarihinde https://www.yenisafak.com/gundem/15-temmuz-oncesi-sinirda-akilalmaz-olay-2509511. adresinden edinilmiştir.
 • Darbeci general sınırı boşaltmış. (2018, 16 Haziran). Yeni şafak. 16.06.2018 tarihinde https://www.yenisafak.com/gundem/darbeci-general-siniri-bosaltmis-2506386. adresinden edinilmiştir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0001-8012-035X
Author: Burak Medin
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 30, 2019

Bibtex @research article { josc467048, journal = {SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ}, issn = {}, eissn = {2148-2942}, address = {Selcuk University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {444 - 464}, doi = {10.18094/josc.467048}, title = {15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği}, key = {cite}, author = {Medin, Burak} }
APA Medin, B . (2019). 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ, 12 (1), 444-464. DOI: 10.18094/josc.467048
MLA Medin, B . "15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 444-464 <http://dergipark.org.tr/josc/issue/42922/467048>
Chicago Medin, B . "15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 (2019): 444-464
RIS TY - JOUR T1 - 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği AU - Burak Medin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18094/josc.467048 DO - 10.18094/josc.467048 T2 - SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ JF - Journal JO - JOR SP - 444 EP - 464 VL - 12 IS - 1 SN - -2148-2942 M3 - doi: 10.18094/josc.467048 UR - https://doi.org/10.18094/josc.467048 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal Of Selcuk Communication 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği %A Burak Medin %T 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği %D 2019 %J SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ %P -2148-2942 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18094/josc.467048 %U 10.18094/josc.467048
ISNAD Medin, Burak . "15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği". SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 12 / 1 (January 2019): 444-464. https://doi.org/10.18094/josc.467048
AMA Medin B . 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 444-464.
Vancouver Medin B . 15 Temmuz Darbe Girişimi Ekseninde Türk Sinemasında Oksidentalist Söylem: Kurtlar Vadisi Vatan Örneği. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ. 2019; 12(1): 464-444.