Year 2010, Volume 7, Issue 3, Pages 119 - 127 2010-09-01

Finite Element Analysis for Displacements and Stresses Developed over Horizontally Corrugated Steel Silo Wall Panels Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi
Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi

Z. Gökalp [1]

128 247

Bu çalışmada sonlu elemenlar yöntemi kullanılarak oluklu çelik silo duvarlarında mısır tarafından oluşturulan eğilme gerilmeleri ve duvar yer değiştirmeleri incelenmiştir. Silo duvarları trapez kesitli oluklara sahip duvar panellerinden oluşmaktadır. Silo geometrisi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak oluşturulmuş ve derin silolar için geliştirilmiş Jansen eşitlikleri kullanılarak hesaplanan yükler uygulanmıştır. Sonlu elemanlar paket programı kullanılarak elde edilen grafikler yardımıyla eğilme gerilmeleri ve yer değiştirmeler değerlendirilmiştir. En yüksek eğilme gerilmesi değerleri duvar köşelerinde gözlenirken en büyük yer değiştirmeler ise duvar açıklığının orta kesimlerinde gözlenmiştir. Karşılıklı duvarları birbirine bağlayan bağlantı demirlerinin olduğu oluklar diğerlerine nazaran oldukça daha düşük eğilme gerilmesine maruz kalmaktadır. Bu teorik çalışmanın sonuçları kullanılarak çatı ve taban kısmı ile birlikte tam bir silo modeli dikkate alınarak rüzgar ve kesme kuvvetleri de eklenip daha ileri bir model çalışması yürütülebilir. Bu tür bir model, sonuçların daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesine olanak sağlayacaktır
Depolama yapıları, silo tasarımı, duvar basınçları, çelik silolar, sonlu elemanlar analizi
 • Airy, W. 1897. The Pressures of Grain, Minutes of Proceedings, Institution of Civil Engineers, London, 131: 347-358
 • Anonymous 1983. Grain bin loads and pressures, Structures and Environment Handbook, Midwest Plan Service. 11th Ed., pp. 103.4-103.5
 • Anonymous 1993. Images 3D, User’s manual, Celestial Software, Robert L. Cloud & Associates, Inc.
 • Carr, R.L. 1965. Evaluating Flow Properties of Solids, Chemical Engineering, 18:163-168
 • Clough, R. W. 1960. The Finite Element Method in Plane Stress Analysis, Proceedings of 2nd ASCE Conference Pittsburgh, PA, September 8 and 9, 1960, pp.345- 378. Computation,
 • Champion, E.R. 1992. Finite Element Analysis in Manufacturing Engineering, McGrawhill Inc. 332 p.
 • Gaylord, E.H. and C. N. Gaylord, 1984. Design of Steel Bins for Storage of Bulk Solids, Prentice- Hall, Inc. 39 p.
 • Jamieson, J. A. 1904. Grain Pressures in Deep Bins, Trans. Canadian Society of Civil Engineers, 17:554-607
 • Janssen, H. A. 1895. Versuche uber Getreidedruck in Silozellen, Ingenieure, 39:1045-1049 Vereines Deutscher
 • Janike, A.W. 1964. Storage and flow of solids, Utah Engineering Experiment Station, University of Utah, Salt Lake City, Utah, USA. Bulletin No. 123.
 • Molenda, M., M. Montross, S.A. Thompson and J. Horabik, 2009 Asymmetry of Model Bin Wall Loads and Lateral Pressure Induced from Two- and Three- Dimensional Obstructions Attached to the Wall. Transactions of the ASABE, 52(1): 225- 233.
 • Öztürk, T., B. Esen ve H. Kibar, 2008. Silindirik Mısır Depolama Yapılarında Tane Nem Kapsamına Bağlı Projeleme Yükleri, J. of Fac. of Agric., OMU, 23(2):110-115
 • Ravenet, J. 1984 Grain and Meal Silos in Latin America, Part II, Bulk Solids Handling, 4(3):671- 681
 • Reimbert, M and A. Reimbert, 1976. Silos- Theory and Practice , Trans. Tech Publications, Clausthal- Zellerfeld, West Germany, 250 p.
 • Reimbert, M. and A. Reimbert, 1987. Design and Calculation of the Walls of Horizontal Silos (and Retaining Walls), Bulk Solids Handling, 7(4):561- 571
 • Roberts, I. 1882. Pressures of Stored Grain, Engineering, 34:399
 • Thompson, S.A., N. Galili and R.A. Williams, 1998. Floor and wall pressures in a full-scale corrugated grain bin during unloading. Transactions of the ASABE, 41(6):1799-1805.
 • Ünal, G.H. 2009. Some Physical and Nutritional Properties of Hulled Wheat, Journal of Agricultural Sciences, Ankara University Agricultural Faculty, 15(1):58-64
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Z. Gökalp

Bibtex @ { jotaf201425, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2010}, volume = {7}, pages = {119 - 127}, doi = {}, title = {Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi}, key = {cite}, author = {Gökalp, Z.} }
APA Gökalp, Z . (2010). Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (3), 119-127. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19044/201425
MLA Gökalp, Z . "Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2010): 119-127 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19044/201425>
Chicago Gökalp, Z . "Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2010): 119-127
RIS TY - JOUR T1 - Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi AU - Z. Gökalp Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 127 VL - 7 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi %A Z. Gökalp %T Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi %D 2010 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Gökalp, Z. . "Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Trapez Kesitli Çelik Silo Duvarlarında Eğilme Gerilmesi ve Yer değiştirme Analizi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 / 3 (September 2010): 119-127.