Year 2007, Volume 4, Issue 2, Pages 127 - 135 2007-06-01

Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi
Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi

E. Öztürk K. Kara T. Polat [1] , E. Öztürk [2] , K. Kara [3] , T. Polat [4]

142 1218

Bu çalışma; patatesin toplam ve farklı ebatlardaki yumru verimleri üzerine azotlu gübre formlarının, uygulama zamanı ve miktarlarının etkisini belirlemek amacıyla 2000-2001 yıllarında Erzurum’da yapılmıştır. Denemede faktör olarak amonyum sülfat, amonyum nitrat ve üre ele alınmış, bu gübre formları dikim öncesi, birinci çapa ve boğaz doldurma dönemleri olmak üzere üç farklı gelişme döneminde tek seferde veya bölünerek farklı miktarlarda uygulanmıştır. Üç azot formunun ve 11 uygulama zamanının yer aldığı bu deneme “Şansa Bağlı Tam Bloklar Deneme Deseninde Bölünmüş Parseller” düzenlemesine göre, 3 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada, dekara büyük (çapı 5.0 cm’den büyük), orta (çapı 3.5-5.0 cm), küçük (çapı 3.5 cm’den küçük) ve toplam yumru verimleri incelenmiştir. Azotlu gübrelerin uygulama zamanı ve miktarlarının dekara orta yumru verimi hariç; büyük, küçük ve toplam yumru verimini önemli ölçüde etkilediği, azotlu gübre formlarının ise dekara büyük yumru verimi dışında hiçbir karakter üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, incelenen özellikler de dikkate alındığında, daha fazla yumru verim alabilmek ve işgücü ile zaman kaybını da en aza indirmek için, gübrenin tamamının tek seferde ve dikim öncesinde amonyum sülfat formunda verilmesi gerektiği ortaya konmuştur
Patates, azot formları, uygulama zamanı, verim, yumru ebadı
 • Anabousi, O.A.N., Hattar, B.J., Suwwan, M.A., 1997. Effect of Rate and Source of Nitrogen on Growth, Yield and Quality of Potato (Solanum tuberosum) Under Jordon Valley Conditions. Agricultural Sciences, 24: 2, 242-259.
 • Bhol, B.B., Rao G., Lenka, D.D., 1989. Relative Efficiency of Sources of Nitrogen on the Yield of Potato. Indian J. of Agronomy, 34 (1): 132- 133.
 • Bundy, L.G., Wolkowski, R.P., Weis, G.G., 1986. Nitrogen Production on Irrigated Sandy Soils. Am. Potato J., 63: 385-397. for Potato
 • Fecenko, J. and Klein, J. 1990. The Effect of Divided Formation and Aspects of Quality in Potatoes. Field Crop Abstract Vol: 43, No:1, 515. Yield
 • Hensel, D.R., Locascıo, S.J., 1988. Effect of Rates, Form and Application Date of Nitrogen on Growth of Potatoes. Proceeding of The Florida State Society 100: 203-205.
 • İlbeyi, A., 1988. Bolu Yöresinde Patatesin Azotlu Gübre İsteği. Köy Hiz. Araş. Enst. Yayınları No: 149, Ankara.
 • Kara, K., 1985. Erzurum Şartlarında Patates Adaptasyonu ve Verim Denemesi. (Tarım Orman ve Köyişlerine Sunulan Rapor).
 • Karadoğan, T., 1994. Farklı Azot Kaynakları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. Tr.J.of Agriculture and Foresty, 19, 417-421.
 • Koening, J. C., Fixen, R.E. and Weis, G.G., 1981. The effects of nitrogen source on yield and quality of poatatoes on an irrigated plainfield loam sand. Agronomy Abst. p. 181.
 • Lorenz, O.A., B.L. Weir and J.C. Bispoh, 1974. Effect of Sources of Nitrogen on Yield and Nitrogen Absorbtion of Potatoes. Am. Potato J. 51: 56-65.
 • Maclean, A.A., 1983. Source of fertilizer nitrogen and phosphorus for potatoes in Atlantic Canada. Am. Potato J. 60:913-917.
 • Maclean, A.A., 1984. Time of Application of Fetilizer Nitrogen for Potatoes in Atlantic Canada. Am.Potato J. 61: 23-29.
 • Roberto, S., Wiaver, W.H., Phelps, J.P., 1982. Effect of Rate and Time of Fertilization on Nitrogen and Yield of Russet Burbank Potatoes Under Center Pivot Irrigation. Am. Potato J. 59: 77-86.
 • Rowberry, R.G., Johnston, G.R., 1980. Alternative Sources of Nitrogen and Phosphorus in Potato Fertilizer. Am. Poatato. J., 57: 543-552.
 • Sharma, U.C., 1990. Effect of Sources and Methods of Nitrogen Application on Yield and Nitrogen Uptake of Potato (Solanum tuberosum) in Meghalaya. Indian J. of Agricultural Sci. 60 (2) 119-122.
 • Sharma, R.P., Ezekiel, R., 1993. Influence of Time Nitrogen Application on Number and Size of Potato (Solanum tuberosum) Tubers. Indian Journal of Agronomy, 38: 154-156.
 • Sharma, U.C. and Grewal, J.S., 1987. Effect of sources, levels and methods of nitrogen application on the yield and nitrogen uptake of potato. Indian J. Agric. Sci., 57 (9): 640-645.
 • Singh D., Singh, M., Sandhu, H.S., 1979. Effects of Different Nitrogen Sources and of Biuret in Urea on The Growth and Yield of Potato and Its Nutrient Uptake. Indian J. Agric. Sci., 49: 641- 648, Processing.
 • Sud, K.C., Grewal, J.S., Sharma, R.C., 1991. Efficient Use of Urea By Potato (Solanum tuberosum) in Shimla Hills. Indian J. of Agricultural Sciences, 61: (6), 389-394.
 • Timm, H., Rickels, J.W., 1964. Growth, Yield and Composition on Anion, Barley and Potato Plants as Effected by Phosphorus and Ammonical Nitrogen Fertilization. Agron J., 56: 335-339.
 • Tugay, M., Yılmaz, G., Çağatay, K., Coşkun, A.Ş., 1999. Gübrelenmesi Üzerine Araştırmalar. II. Ulusal Patates Kongresi, 28-30 Haziran 1999, S: 61-71, Erzurum. Patatesin
 • Valdes, C., Fraser, T., Rosseaux, B.,1982. Study of Different Nitrogen Sources and Their Split Application with Regard to Yield and Quality of Potato (Solanum tuberosum) cv. Desiree. Field Crop Abs. 039-02944.
 • Yemişçioğlu, Ü., 1983. Ege Bölgesi Sulu Koşullarında Buğdaydan Sonra 2. Ürün Olarak Yetiştirilen Patatesin Azotlu ve Fosforlu Gübre İsteği. Bölge Toprak-Su Araş. Enst. Müd. Yay. No: 90, İzmir.
 • Yıldız, N., 1994. Araştırma Deneme Metodları. II. Baskı. Atatürk Üniversitesi Zir. Fak. Yay., No: 697, Erzurum.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: E. Öztürk K. Kara T. Polat

Author: E. Öztürk

Author: K. Kara

Author: T. Polat

Bibtex @ { jotaf201519, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2007}, volume = {4}, pages = {127 - 135}, doi = {}, title = {Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Öztürk, E. and Kara, K. and Polat, T.} }
APA Polat, E , Öztürk, E , Kara, K , Polat, T . (2007). Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 127-135. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201519
MLA Polat, E , Öztürk, E , Kara, K , Polat, T . "Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 127-135 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201519>
Chicago Polat, E , Öztürk, E , Kara, K , Polat, T . "Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 127-135
RIS TY - JOUR T1 - Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi AU - E. Öztürk K. Kara T. Polat , E. Öztürk , K. Kara , T. Polat Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 135 VL - 4 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi %A E. Öztürk K. Kara T. Polat , E. Öztürk , K. Kara , T. Polat %T Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi %D 2007 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Polat, E. Öztürk K. Kara T. , Öztürk, E. , Kara, K. , Polat, T. . "Azotlu Gübre Formları ve Uygulama Zamanlarının Patatesin Verimi ile Yumru Büyüklüğü Üzerine Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2007): 127-135.