Year 2007, Volume 4, Issue 2, Pages 137 - 144 2007-06-01

Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları
Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları

S. Şahin S. Karaman İ. Örüng [1]

248 525

Bu çalışmada, Van-Erciş yöresinden sağlanan doğal hafif agregaya, PVC atıklarının değişen oranlarda ilavesi ile üretilen hafif betonların bazı özellikleri araştırılmıştır. Araştırmada, agrega olarak Van-Erciş hafif agregası ve bununla birlikte PVC atıkları kullanılarak birim hacim ağırlığı düşük, basınç dayanımı yeterli düzeyde ve su emme miktarı az olan yapı malzemesinin üretilmesi amaçlanmıştır. Yapılan deneyler sonucunda üretilen hafif malzemenin birim hacim ağırlığı 760-883 kg/m3, basınç dayanımı 21,4-37,7 kgf/cm2ve su emme değerleri ise % 23,4 ile % 32,3 arasında değiştiği görülmüştür. Örneklerde atık PVC’nin karışım içerisindeki oranı artıkça örneklerin birim hacim ağırlığı ve basınç dayanımının arttığı, buna karşın su emme miktarının azaldığı belirlenmiştir. Üretilen bu malzemenin tarımsal yapılarda, özellikle çevre koşullarının kontrolünün önemli olduğu hayvan barınaklarında, depolama yapılarında ve konutlarda duvar blok elemanları olarak kullanılması yarar sağlayabilir. Bugünün gereksinimlerine göre PVC atıklardan üretilen yapı malzemelerinin piyasaya kazandırılması hem ülke ekonomisi, hem de çevre kirliliği yönünden yararlı ve ekonomik çözümler oluşturacaktır
Hafif beton, PVC atıkları, tarımsal yapılar
 • Açıkel, H., 1995. Karapınar Volkanik Agregasından (TS 4047'ye Uygun) Hazır Döşeme ve Çatı Plakları İmali. Doktora Tezi, Selçuk Üniv., Fen Bilimleri Enst., Konya. 164 s.
 • Anonim, 1977. Taşıyıcı hafif betonların karışım hesapları, TS 2511. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 135 s.
 • Anonim, 1978. Bimsbeton yapım kuralları, karışım hesapları ve deney metodu, TS 3234. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 30 s.
 • Anonim, 1980a. Beton agregalarının tane büyüklüğü dağılımının tayini, TS 3530. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara,11 s. 1980b. Anonim,
 • Beton agregalarının birim
 • ağırlıklarının tayini (TS 3529). Türk Standartları
 • Enstitüsü, Ankara, 5 s.
 • Anonim, 1980c. Beton agregalarında özgül ağırlık ve su emme oranı tayini (TS 3526). Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 13 s.
 • Anonim, 1981. Sertleşmiş betonda özgül ağırlık, su emme ve boşluk oranı tayin Metodu, TS 3624. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 9 s.
 • Anonim, 1985a. Deney elekleri-tel kafesli kare göz açıklıklı (TS 1227). Türk Standartları Enstitüsü Ankara, 14 s.
 • Anonim, 1985b. Deney elekleri-metal levhalı yuvarlak veya kare delikli, (TS 1226). Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 14 s.
 • Anonim, 1986. Hafif agregalar-beton için, TS 1114. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 39 s.
 • Anonim, 1990. Beton basınç mukavemeti tayini, TS 3114. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 11 s.
 • Anonymous, 1991. ACI Standard Practice for Selecting Lightweight Concrete ( ACI 211.2-91). Detroit, Michigan, 93 p. for Structural
 • Anonymous, 1998a. Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete. Masonry Units. Annual Books of ASTM Standards Designation, C 331-98, 04.02, s.197-199. Anonymous, 1998b. Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregates. Annual Books of ASTM Standards Designation, C 127- 88, 04.02, s.64-68. Anonymous, 1998c. Specific Gravity and Absorption of Fine Aggregates. Annual Books of ASTM Standards Designation, C 128-97, 04.02, s.69-73.
 • Anonymous, 1998d. Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete. Annual Books of ASTM Standards Designation, C 330- 97, 04.02, s.193-196.
 • Aydın, H., 2004. PVC Üretimi ve Katkı Maddeleri. Osmangazi Üniv., Fen Edebiyat Fak., Kimya bölümü, (Bitirme tezi), Eskişehir, 86 s.
 • Baradan, B., 1991. Yapı Malzemesi II. Dokuz Eylül Üniv., Mühendislik Mimarlık Fak. Yay., İzmir, 77s.
 • Basri, H.B., M.A. Mannan and M.F.M. Zain, 1999. Concrete using waste oil palm shells as aggregate. Cem. Concr. Res., (29), s. 619– 622.
 • Ceylan, H., 2005. Farklı Pomza Agrega Türlerinden Elde Edilen Hafif Betonun Sıcaklık Etkisindeki Karakteristiği. Doktora Tezi, SDÜ Fen Bilimleri Enst., Isparta, 201s.
 • Choi,Y.W., D.Z. Moon, J.S. Chung and S.K.Cho, 2005. Effects of Waste PET bottles aggregate on the properties of concrate, Cem.Concr.Res., 35, 776-781.
 • Çankıran, O., 1997. Pomza Agregalı Hafif Betonun Mekanik Özellikleri ve Kimyasal Katkılarla Dayanımının Artırılması. Yüksek Lisans Tezi, SDÜ. Fen Bilimleri Enst., Isparta, 82 s.
 • Çevikbaş, A. ve F. İlgün, 1997. Türkiye pomza yataklarının jeolojisi ve ekonomisi. I. Isparta Pomza Sempozyumu, Isparta. s.13-19.
 • Demirboğa, R., M. Yavuz, R. Gül and A.C. Aydın, 2000. Effects of Admixtures on compressive strength of lightweight concrete, Cement and Concrete International Symposium, 6-10 Sept., İstanbul, pp.144-153. in 2000s, Second
 • Durmuş, A., M. Aslaner, M. Hüsem, ve H. Kolaylı, 1996. Karadeniz Bölgesi hafif agrega yataklarının belirlenmesi ve bunlarla yekpare ve prefabrike beton yapılarda kullanılabilirlik ve yararlarının araştırılması. Araştırma Projesi Raporu, KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fak. İnşaat Müh., 91.112.001.5, Trabzon.
 • Gül, R. ve O. Geçten, 1993. Elazığ ferrokrom işletmesi granüle curufunun hafif beton ürteiminde kullanılabilirliğinin araştırılması. Endüstriyel Kullanılması Sempozyumu, Ankara, s.291-301. İnşaat Sektöründe
 • Hossain, K.M.A., 2004. Properties of Volcanic Pumice Based Cement and Lightweight Concrete, Cement and Concrete Research, Vol: 34, pp. 283– 291.
 • Hüsem, M., 1995. Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Hafif Agregalarından Biriyle Yapılan Hafif Betonun Geleneksel Bir Betonla Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enst., Trabzon, 170 s.
 • Neville, A., Properties of Concrete, Fourth Edition, John Wiley & Sons Inc., New York, NY, 1999, 535 pp.
 • Postacıoğlu, B., 1987. Beton ( Cilt 2). Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 192 s.
 • Rossignolo, J.A.and M.V.C. Agnesini, 2002. Mechanical properties of polymermodified lightweight aggregate concrete. Cem. Concr. Res. 32, s.329– 334.
 • Sahin, R., R. Demirboğa, H. Uysal, R. Gül, 2003. The effect of different cement dosages, slumps and pumice aggregate ratios on the compressive strength and densities of concrete. Cement and Concrete Research, Vol: 33, pp. 1245– 1249.
 • Sari, D. and A.G. Pasamehmetoglu, 2005. The Effect of Gradation and Admixture on the Pumice Cement and Concrete Research, No 35 (5), pp. 936– 942. Aggregate Concrete.
 • Şahin, S., 2002. Tarımsal yapılarda kullanılan hafif agregalı beton blokların bazı özelliklerinin iyileştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma. Doktora Tezi, Atatürk Üniv. Fen Bilimleri Enst., Erzurum, 164 s.
 • Turgutalp,Ü., 1978. Sarıkamış yöresi doğal hafif agregasıyla yapılarda kullanılabilme olanakları üzerine bir araştırma. Doçentlik tezi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Erzurum. 144s. betonların tarımsal
 • Urhan, S., 1993. Hafif ve çok hafif betonların karakteristik özellikleri ve teknik kapasiteleri. Türkiye Mühendislik Haberleri, (369), 34-40.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: S. Şahin S. Karaman İ. Örüng

Bibtex @ { jotaf201520, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2007}, volume = {4}, pages = {137 - 144}, doi = {}, title = {Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları}, key = {cite}, author = {Örüng, S. Şahin S. Karaman İ.} }
APA Örüng, S . (2007). Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 137-144. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201520
MLA Örüng, S . "Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 137-144 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201520>
Chicago Örüng, S . "Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 137-144
RIS TY - JOUR T1 - Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları AU - S. Şahin S. Karaman İ. Örüng Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 137 EP - 144 VL - 4 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları %A S. Şahin S. Karaman İ. Örüng %T Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları %D 2007 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Örüng, S. Şahin S. Karaman İ. . "Atık PVC Katkılı Hafif Betonların Özellikleri ve Tarımsal Yapılarda Kullanım Olanakları". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2007): 137-144.