Year 2007, Volume 4, Issue 2, Pages 153 - 163 2007-06-01

Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği
Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği

T. Susam S. Karaman [1]

223 554

ve birçok sorunun çözümünde etkin olanaklar sunarak, gerek karar vericilere gerekse uygulayıcılara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu çalışmada, Tokat İli Zile ilçesi köy yerleşim alanları, Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Uzaktan Algılama (UA) teknolojileri kullanılarak yükseklik, eğim, bakı, akarsu-dere yataklarına göre konum, Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, sıcaklık, nüfus ve nüfus yoğunluğu özellikleri bakımından irdelenmiş ve her bir yerleşim alanı için bu özelliklerin minimum, maksimum ve ortalama değerleri belirlenmiştir
Kırsal yerleşimler, kırsal planlama, uydu görüntüleri, CBS, sayısal haritalar
 • Alkan, Z., 1971. Ziraat İşletmesi Merkezinin “avlusunun” planlanması üzerine bir çalışma. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Yay.,124, Erzurum.
 • Alparslan, E. ve Aydöner, C., 2004, Arazi kullanım kabiliyet bilgileriyle uygulaması. 3. Cografi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, Fatih Üniv., 6-9 Ekim., İstanbul. 13.s.
 • Anonim, 2000. Türkiye İstatistik Yıllığı 1999. Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası, Ankara.
 • Anonim, 2004. Tokat Meteoroloji Bülteni Raporları, D.M.İ Tokat Bölge Müdürlüğü, Tokat.
 • Arıcı.İ., 1982. Kırsal toplu yerleşim ve işletme avlularının düzenlenmesi. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 13 (2), Bursa, s.173.
 • Girgin, İ., 1995. Kırsal Yerleşmeler ve Alt Yapı Sorunları. Kültürtekniğe giriş (Editör): Ali Balaban. Akara Üniv. Ziraat Fak. Yay., No: 1402, Ders Kitabı No: 404.Ankara, s.166
 • Güllü, H., A. Baykasoğlu, ve T. Dereli, 2003. GIS ve mühendislikte kullanım alanları. Otomasyon Derg., Eylül, s.166,
 • Gümüş, S. 1997. Orman Yol Geçkilerinin Belirlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemlerinden Yararlanma İmkanları Üzerine Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enst.,. Trabzon, 80 s.
 • Okuroğlu, M., A.V. Yağanoğlu ve İ. Örüng, 1994. Kırsal Yerleşim Tekniği. Atatürk Üniv., Ziraat Fak. Yay., 165, Erzurum, s.80.
 • Sönmez, N., A. Balaban ve E. Benli, 1984. Kültürteknik. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay., 911, Ankara, 334 s.
 • Susam T., 2000. Yüksek Çözünürlüklü Uydu Verileri ve Sayısal Arazi Modeli Entegrasyonu İle Tokat Karar Destek Sisteminin Kurulması. Doktora tezi, YTÜ, İstanbul, 93 s.
 • Taştan, H. ve E. Bank, 1994. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde konuma bağlı analizler. CBS 94, 1.Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Semp., Bildiriler Kitabı, Trabzon, 18-20 s.
 • Tecim, V. ve C. Kıncal, 2001. Coğrafi Bilgi Sistemleri: Bölgesel Planlamada Etkin Bir Bilişim Teknolojisi. Cografi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri/Fatih Üniv./13-14 Kasım, İstanbul. 13.s
 • Turoğlu, H., 2000. Cografi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Acar Matbaacılık, ISBN 975- 97319-0-8, İstanbul. s:2
 • Ulu, F., S. Ayan, ve A. Yüksel, 1999. Trabzon- Uzungöl Havzasında dere akımını etkileyen fizyografik etmenlerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında belirlenmesi. Yerel Yönetimlerde Kent Bilgi Sistemi Uygulaması Semp., KTU 287-296.,
 • Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar. KTÜ, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Trabzon. 479 s.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: T. Susam S. Karaman

Bibtex @ { jotaf201522, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2007}, volume = {4}, pages = {153 - 163}, doi = {}, title = {Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği}, key = {cite}, author = {Karaman, T. Susam S.} }
APA Karaman, T . (2007). Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 153-163. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201522
MLA Karaman, T . "Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 153-163 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201522>
Chicago Karaman, T . "Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 153-163
RIS TY - JOUR T1 - Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği AU - T. Susam S. Karaman Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 153 EP - 163 VL - 4 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği %A T. Susam S. Karaman %T Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği %D 2007 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Karaman, T. Susam S. . "Köy Yerleşim Alanlarının Bazı Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Belirlenmesi: Tokat-Zile İlçesi Örneği". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2007): 153-163.