Year 2007, Volume 4, Issue 2, Pages 227 - 236 2007-06-01

Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu
Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu

M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ. Soysal [1]

323 1378

Bu çalışma Türkiye’deki arı yetiştiriciliğinin mevcut durumunun özellikle bal verimi açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Arıcılığımızın mevcut durumunun ortaya konulması için Türkiye’nin otuz sekiz farklı ilinde şansa bağlı olarak belirlenen arı yetiştiricileri ile anket çalışması yürütülmüştür. Çalışmada arıcılara bal verimi, eğitim durumu ve işletme yapısını tanımlayıcı sorular yöneltilmiştir. Ülkemiz iklim, coğrafya ve bitki florası bakımından arı yetiştiriciliği için çok avantajlı olmasına karşılık koloni başına elde edilen bal verimi bakımından istenilen düzeyde değildir. Araştırmada bal verimi üzerine önemli etkisi olduğu düşünülen bazı faktörlerin etkisi incelenmiştir
arı yetiştiriciliği, bal verimi, bal, koloni sayısı
 • Anonim, FAO 1997, 1999, 2003 . Statistical Databases / Agriculture (www.fao.org
 • Anonim, DİE 1997. Tarımsal Yapı (Üretim, Fiyat, Değer).
 • Anonim, DİE 2005. Tarım İstatistikleri Özeti.
 • Anonim, İTO 2005. Türkiye’de Arıcılık sektörü: Sorunlar ve çözüm önerileri
 • Çelik, H 1994. Kalecik ilçesinde gezginci arıcıların sorunları ve arıcılıkta yararlanılan bilgi kaynakları üzerine bir araştırma. A.Ü. Fen Bil. Enst. Yüksek Lisans Tezi.
 • Bogdanov, S.1999. Honey quality and international regulatory standards: review by the Int. Honey Com., Bee World, 80(2): 61-68.
 • Çakmak, İ,L. Aydın, S.Seven, M. Korkut. 2003. Beekeping Survey in Southern Marmara Region of Turkey. Uludağ Arıcılık Dergisi Cilt: 3, Sayı:1, 2004. S:31–36, Bursa.
 • Doğaroğlu, M. 1992. Arıcılık ders notları. Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Ders Notu,. No:36, Yayın No:42. Tekirdağ 1992.
 • Erkan, C 1998. Van ili Bahçesaray ilçesi arıcılık faaliyetleri, Yüzüncüyıl Ün. Fen Bil. Enst., Master Tezi.
 • Fıratlı, Ç., H. V. Gençer, 1994. Dünya arıcılığı ve Türkiye'nin yeri, Türkiye II. Tek. Arıcılık Kong. (8-9 Şubat 1994), Ankara.
 • İGEME 1998, 2005. İthalat ve İhracat Raporları.
 • Lodesani, M.; C. Costa, 2003. Bee breeding and genetics in Europe. Bee World, 64 (2): 69 85.
 • Möbus, B., 1981. Pedigree Bee Breeding in Western Europe. BIBBA; Derby, UK.
 • Martin, P 1999. Imports into the EU from third countries: veterinary and other requirements. Bee World, 80(1): 24-32.
 • Möbus, B. Pedigree Bee Breeding in Western Europe, BIBBA;Derby, UK.
 • Kandemir ve ark., 2006. Mitochonrial DNA variation in honey bee (Apis mellifera L.) population from Turkey. Journal of Apiculteral research and bee world 45(1):33-38.
 • Kumova U., Korkmaz A., 2005. Arı Yetiştiriciliği, Türkiye tarımsal araştırmalar projesi yayınları (TARP), TÜBİTAK.
 • Palmer M. N., D.R. ,Smith .and O. Kaftanoğlu (2000) Turkish Honeybees: Genetic variation and Evidence for a Fourth Lineage of Apis mellifera mtDNA. The Journal of Heredity 91(1).
 • Savaş T., R. Sıralı 2002. Muratlı ve Köylerinde Arıcılığın Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Teknik Arıcılık, 76, 15–21. Ankara.
 • Settar, A. 1966. Muğla Vilayeti Arıcılığı ve Problemleri Üzerine İncelemeler Ege Bölgesi Zirai Araştırma Enstitüsü, Menemen, İzmir.
 • Smith D., 2003. Türkiye’nin bal arısı (Apis mellifera) varyasyonu, Uludağ Arıcılık Dergisi.
 • Sıralı, R. M. Doğaroğlu. 2004. Determination of Some Occupatıonal and Sociological Charecteristics of Thracian Beekeepers. Uludağ Arıcılık Dergisi Cilt: 4, Sayı:1, Şubat 2004. S:35–41, Bursa.
 • Soysal, M.İ.; E.K. Gürcan, 2005. Tekirdağ İli Arı Yetiştiriciliği Üzerine Bir Araştırma. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi S: 161–165, Cilt:2, Yıl:2005, Sayı:2
 • Soysal, M.İ. 1992. Biyometrinin Prensipleri (İstatistik I ve II Ders Notları) . Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Ders Notu No:95, Yayın No:64,Tekirdağ,1992.
 • Şekerden, Ö., N. Aydın. 1986. Amasya’da Arı ve İpekböcekçiliğinin Durumu, Sorunları ve Bazı Öneriler. Amasya tarım Sempozyumu, (2–3 Ekim 1986). Amasya Valiliği Yayın No:3,362– 376.Amasya.
 • USDA 1980. Beekeeping in the United States, Agric. Handbook No: 335,193p.
 • Yaşar, N., A. Güler, H.B. Yeşiltaş, G.Bulut, M. Gökçe. 2002. Overall Structure of Beekeeping in the Black Sea Region of Turkey.Mellifera, 2- 3, 47-56. Ankara.
 • Yaochun, C 1992. Apiculture in China, Agric. Oubl. House, 157p. AB İstatistik Bürosu (europa.eu.int/eurostat).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ. Soysal

Bibtex @ { jotaf201530, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2007}, volume = {4}, pages = {227 - 236}, doi = {}, title = {Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu}, key = {cite}, author = {Soysal, M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ.} }
APA Soysal, M . (2007). Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4 (2), 227-236. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201530
MLA Soysal, M . "Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 227-236 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/19054/201530>
Chicago Soysal, M . "Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2007): 227-236
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu AU - M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ. Soysal Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 227 EP - 236 VL - 4 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu %A M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ. Soysal %T Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu %D 2007 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Soysal, M. Kekeçoğlu E. K. Gürcan M. İ. . "Türkiye Arı Yetiştiriciliğinin Bal Üretimi Bakımından Durumu". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 4 / 2 (June 2007): 227-236.