Year 2018, Volume 15, Issue 3, Pages 1 - 8 2018-09-15

Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Species and Their Distribution in Tekirdağ Province
Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları

Tolga AYSAL [1] , Müjgan KIVAN [2]

80 211

The study was conducted to determine species of Tingidae family on woody plants and their distribution in Tekirdağ province. Survey studies were conducted in Malkara, Saray, Süleymanpaşa and Şarköy districts in years 2011-2012 using visual inspection and shaking methods. As a result of the study, Corythucha arcuata (Say), Corythucha ciliata (Say), Monosteira unicostata (Mulsant & Rey), Physatocheila confinis Horváth and Stephanitis pyri (Fabricius) were determined. C. arcuata, M. unicostata and P. confinis species were recorded first time in the fauna of Tekirdağ province. S. pyri was determined as the most widespread and abundant one. 

Tekirdağ ilinde odunsu bitkiler üzerindeki Tingidae familyası türleri ve yayılışlarını saptamak amacıyla bu çalışma yürütülmüştür. Tekirdağ’ın Malkara, Saray, Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde, 2011-2012 yıllarında yürütülen sürvey çalışmalarında gözle kontrol ve darbe yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Corythucha arcuata (Say), Corythucha ciliata (Say), Monosteira unicostata (Mulsant & Rey), Physatocheila confinis Horváth ve Stephanitis pyri (Fabricius) olmak üzere beş Tingidae türü tespit edilmiştir. Bu türlerden C. arcuata, M. unicostata ve P. confinis Tekirdağ ili faunası için ilk kayıttır. S. pyri ise ilde en yaygın ve bol bulunan tür olarak belirlenmiştir.

 • Ahadiyat, A., S.E. Sadeghi, H. Ostovan, S. Moharramipour, G.N. Ganbalani and S. Zeinali, 2010. Antixenosis Component of Resistance in Poplar Species and Clones (Populus spp.) to The Willow and Poplar Lace-Bug, Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae). Mun. Ent. Zool.. 5: 1125-1135.
 • Andreev, R., R. Olszak and H. Kutinkova, 2006. Harmful and Benefical Entomofauna in Apple Orchards Grown under Different Management Systems. Pesticides and Benefical Organisms IOBC/wprs Bulletin. 29 (10): 13-19.
 • Anonim, 2008. Zirai Mücadele Teknik Talimatları Cilt IV. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara, 388 s.
 • Anonim, 2009. Corythucha ciliata (Say, 1932) (Heteroptera: Tingidae: Tinginae)- on Platanus in Public Green in The Netherlands. Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Wageningen, Netherlands.
 • Anonim, 2014. Corythucha ciliata (Sycamore Lace Bug).Invasive Species Compendium. http://www.cabi.org/isc/datasheet/16264
 • Aysal, T. 2008. Laboratuvar Koşullarında Sıcaklık ve Besinin Armut Kaplanı, Stephanitis pyri (Fabricus) (Heteroptera:Tingidae)’ye Etkileri Üzerinde Araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi. N.K.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, 39 s.
 • Aysal, T. ve M. Kıvan, 2007. Armut Kaplanı, Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) Üzerine Bazı Konukçu Bitkilerin Etkileri. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi. Isparta, 27-29 Ağustos 2007, s. 87.
 • Aysal, T. ve M. Kıvan, 2008. Development and Population Growth of Stephanitis pyri (F.) (Heteroptera: Tingidae) at Five Temperatures. J. Pest. Sci.. 81:135-141.
 • Aysal, T. ve M. Kıvan, 2011. Tekirdağ’da Yeni Bir Çınar Zararlısı: Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae). Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. Kahramanmaraş, 28-30 Haziran 2011, s. 223.
 • Aytar, F., H. Kaba and Ö. Aktaş, 2014. Notes on The Distribution of Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera, Tingidae) in Turkey. IUFRO Joint Meeting. Antalya, 9-14 April 2014, s.96.
 • Babmorad, M., E. Azizkhani, R. Omid and M.E. Farashiani 2007. Poplar Lace Bug (Monosteira unicostata) Damage on Different Poplar Species and Clones in Karaj. Iranian Journal of Forest and Range Protection Research. 4 (2): 103-112.
 • Bella, S. 2013. New Alien Insect Pests to Portugal on Urban Ornamental Plants and Additional Data on Recently Introduced Species. Annales de la Société entomologique de France (N.S.): International Journal of Entomology. 49(4), 374-382.
 • Bernardinelli, I. 2006. Potential Host Plants of Corythucha arcuata (Het.,Tingidae) in Europe: A Laboratory Study. J. Appl. Entomol.. 130(9-10): 480-484.
 • Bernardinelli I. and P. Zandigiacoma, 2000. First Record of The Oak Lace Bug Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera, Tingidae) in Europe. Informatore Fitopatologico. 50 (12): 47-49.
 • Bolu, H, 2002. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Antepfıstığı Alanlarındaki Böcek ve Akar Faunasının Saptanması. Türkiye Entomoloji Dergisi. 26(3): 197-208.
 • Bolu, H. 2007. Population Dynamics of Lacebugs (Heteroptera: Tingidae) and Its Natural Enemies in Almond Orchards of Turkey. J. Ent. Res. Soc.. 9(1): 33-37.
 • Bolu, H., İ. Özgen ve T. Ayaz 2011. GAP İlleri Badem Ağaçlarında Zararlı Böcek Türleri Üzerinde Bir Değerlendirme. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi. Kahramanmaraş, 28-30 Haziran 2011, s. 295s.
 • Chung, Y., T. Kwon, W. Yeo, B. Byun and C. Park, 1996. Occurrence of The Sycamore Lace Bug, Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae) in Korea. Korean Journal of Applied Entomology. 35(2): 137-139.
 • Csóka, G., A. Hirka and M. Somlyai, 2013. A Tölgy Csipkéspoloska (Corythuca arcuata Say, 1832 - Hemiptera, Tingidae) Első Észlelése Magyarországon. Növényvédelelem. 49 (7): 293-296.
 • Çınar, M., İ. Çimen and H. Bolu, 2004. Elazığ ve Mardin İlleri Kiraz Ağaçlarında Zararlı Olan Türler, Doğal Düşmanları ve Önemlileri Üzerinde Gözlemler. Türkiye Entomoloji Dergisi. 28 (3): 213-220.
 • Dobreva, M., N. Simov, G. Georgiev, P. Mirchev and M. Georgieva, 2013. First Record of Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae) on The Balkan Peninsula. Acta Zool. Bulg.. 65(3): 409-412.
 • Dominiak, B.C., P.S. Gillespie, P. Worsley and H. Löcker, 2008. Survey for Sycamore Lace bug Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae) in New South Wales During 2007. Gen. Appl. Ent..37: 27-30.
 • Drake, C.J. 1956. Gall Making Lacebugs. Philippine Journal of Science. 471-475.
 • Drake, C.J. and F.A. Ruhoff, 1965. Lagebugs of The World, A Catalog (Hemiptera: Tingidae). Smithsonian Institution, Washington, 710 p.
 • Dutto, M. and M. Bertero, 2013. Dermatosis Caused by Corythuca ciliata (Say, 1932) Heteroptera, Tingidae). Diagnostic and Clinical Aspects of an Unrecognized Pseudoparasitosis. J. Prev. Med. Hyg.. 54: 57-59.
 • Eroğlu M, Keskin V, Aktürk R (2010). Sıcaklık Çevreyi Dantel Böceği Meşeleri Kavurdu. http://web.ogm.gov.tr/Haberler/HaberGoruntule.aspx?List=b5227992-7788-41c4-8a38-24e745c3108e&ID=9862
 • Ewart, T.A. 1999. Oak Lace Bug. http://www.lovearboreal.com/files/oaklacebug4.html
 • Filer, T.H., J.D. Solomon, F.I. McCracken, F.L. Oliveria, R. Lewis, M.J. Weiss and T.J. Rogers, 1977. Sycamore Pests A Guidae to Major Insects, Diseases, and Air Pollution. United States Department of Agriculture Forest Service, Southeastern Area, State and Private Forestry Southern Forest Experiment Station, Atlanta, 36p.
 • Forster, B., I. Giacalone, M. Moretti, P. Dioli and B. Wermelinger, 2005. Die Amerikanishe Eichennetzwaanze Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera, Tingidae) hat die Südschweitz erreicht. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft Bulletin de la Societe Entomologue. Suisse 78: 317-323.
 • Göksu, E.M. 1964. Sakarya ve Kocaeli Bölgeleri Meyve Ağaçlarında Zarar Yapan Armut Kaplanı (Stephanitis Pyri Fabr.)’in Biyolojisi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar. T.C. Tarım Bakanlığı Göztepe Zirai Mücadele Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 59 s.
 • Güçlü, Ş., R. Hayat ve R. Özbek, 1995. Erzurum ve Çevre İllerinde Ceviz (Juglans regia L.)'de Bulunan Fitofag Böcek Türlerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar. Türk. Entomol. Dergisi. 19 (2): 137-145.
 • Gülperçin, N. ve F. Önder, 1999. Bornova Koşullarında Stephanitis pyri (F.)’nin Biyolojisi ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar. Türk. Entomol. Dergisi. 23(1): 51-56.
 • Halbert, S.E. and J.R. Meeker 1998. The Sycamore Lace Bug, Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae). Entomology Circular. 387: 1-2.
 • Hoberlandt, L. 1955. Results of The Zoolgical Scientific Expedition of The National Museum in Praga to Turkey. 18. Hemiptera IV. Terrestial Hemiptera-Heteroptera of Turkey. Acta Ent. Mus. Nation. Pragae, Suppl., 3: 264p.
 • Hradil, K., V. Psota and P. Šťastná, 2013. Species Diversity of True Bugs on Apples in Terms of Plant Protection. Plant Protect. Sci.. 49(2): 73-83.
 • Hrašovec, B., D. Posarıć, I. Lukıć and M. Pernek, 2013. Prvi Nalaz Hrastove Mrežaste Stjenice (Corythucha arcuata) u Hrvatskoj. Prethodno priopćenje - Preliminary Communication Šumarski list. 9-10: 499-503.
 • Jenser, G., K. Balázs and V. Markó, 2001. The Possibilities of IPM in the Hungarian Sour-Cherry Orchards. Bulletin OILB/SROP. 73-77.
 • Ju, R.T., F. Wang and B. Li, 2011. Effects of Temperature on Dhe Development and Population Growth of the Sycamore Lace Bug, Corythucha ciliata. Journal of Insect Science. 11(16):1-12.
 • Kezik, U. ve M. Eroğlu, 2014. Ülkemizin Yeni İstilacı Türü, Çınar Ağ Kanatlı Tahtakurusu, Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae)’nın Doğu Karadeniz Bölgesindeki Zararı. Türkiye II. Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu. Bildiriler Kitabı, Antalya, 7-9 Nisan 2014, s. 234-238.
 • Khabir, Z.H., S.E. Sadeghi, S. Hanifeh and A. Eivazi, 2009. Investigation on Effect of Populus alba Stands Distance on Density of Pests and Their Natural Enemies Population under Poplar/Alfalfa Agroforestry System. Pakistan Journal of Biological Sciences. 12(2): 192-194.
 • Kıvan, M. and T. Aysal, 2011. Adult Survival Rate and Oviposition Preference of Stephanitis pyri (F., 1775) (Heteroptera: Tingidae) on Different Plant Species. Türkiye Entomoloji Dergisi. 35(2): 169-178.
 • Kul, R. 2012. Erzurum İli Tingidae (Hemiptera) Türleri Üzerinde Faunistik ve Sistematik Çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 42 s.
 • Küçükbasmacı, İ. 2014. Two New Invasive Species Recorded in Kastamonu (Turkey): Oak Lace Bug (Corythucha arcuata (Say, 1832)) and Sycamore Lace bug (Corythucha ciliata (Say, 1832)) (Heteroptera: Tingidae). Journal of Entomology and Nematology. 6(8):104-111.
 • Li C., W. Xia and F. Wang, 2007. First Records of Corythucha ciliata (Say) in China (Hemiptera, Tingidae). Acta Zootaxonomica Sinica/Dongwu fenlei Xuebao. 32(4): 944-946.
 • Linnavuori, R. 1965. Studies of The South and East Mediterranen Hemipterous Fauna III, Hemipterological Observations from Turkey. Act. Ent. Fenn.. 21: 44-61.
 • Lodos, N. 1982. Türkiye Entomolojisi II, Genel Uygulamalı ve Faunistik. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 591 s.
 • Maceljski, M. 1986. Current Status of Corythucha ciliata in Europe. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin. 16: 621-624.
 • Malumphy, C.P., S. Reid and D. Eyre, 2007. The platanus lace bug, Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Tingidae), A Nearctic Pest of Plane Trees, New to Britain. British Journal of Entomology and Natural History. 20(4): 233-240.
 • Maral, H. 2012. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ İllerinde Tarım ve Tarım Dışı Alanlardaki Ağaçlarda Bulunan Tingidae (Hemiptera) Türleri İle Bunların Parazitoit ve Predatörlerinin Saptanması ve Zararı Önemli Görülen Türlerin Biyolojisi ve Popülasyon Gelişiminin Belirlenmesi. Doktora tezi. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,151 s.
 • Maral, H., M.R. Ulusoy, H. Bolu ve E. Guilbert, 2013. Diyarbakır, Mardin ve Elazığ illerinde Bulunan Tingidae (Hemiptera: Heteroptera) Türleri Üzerine Faunistik Çalışmalar. Türk. Entomol. Bült.. 3 (4): 139-155.
 • Mazurek, J. 2010. Prześwietlik Platanowy Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae) we Wrocławiu (Dolny Śląsk). Acta Faunistica. 2: 7-10.
 • Milevoj, L. 2004. The Occurence of Some Pests and Diseases on Horse Chestnut, Plane Tree and Indian Bean Tree in Urban Areas of Slovenia. Acta Agriculturae Slovenica. 83(2): 297-300.
 • Moleas, T. 1987. Behaviour, Ecology and Control of Monosteira unicostata Muls. et Rey and Almond in Apulia. Difesa della Piante. 10(4): 469-483.
 • Mustafa, S.A., S.M. Zubair, Z.A. Zandi, I.N. Al-Maroof, A. Kidir and M.A. Ali, 2014. Preliminary Survey of Economic Insects and Their Insect Predators in Northern Iraq. Munis Entomology&Zoology. 9(1): 150-160.
 • Mutun, S, 2003. First Report of The Oak Lace Bug, Corythucha arcuata (Say, 1832) (Heteroptera: Tingidae) from Bolu, Turkey. Israel Journal of Zoology. 49: 323.
 • Mutun, S. 2009. Corythucha ciliata, a New Platanus Pest in Turkey. Phytoparasitica. 37: 65-66.
 • Mutun, S., Z. Ceyhan and C. Sözen, 2009. Invasion by The Oak Lace Bug, Corythucha arcuata (Say) (Heteroptera: Tingidae), in Turkey. Turkish Journal of Zoology. 33:263-268.
 • Neal, J.W. and C.W. Schaefer, 2000. Lace Bugs (Tingidae). Heteroptera of Economic Importance. (Ed(s): C. W. Schaefer and A.R. Panizzi). CRC Press., Washington D.C.. Pp: 85-137.
 • Nikusch, I.W. 1992. The Sycamore Lace Bug, Corythuca ciliata(Say) and The Rhododendron Leafhopper Graphocephala coccinea (Forster), Two New, Spreading Problem Pests in Public Green Spaces in Germany. Gesunde Pflanzen. 44(9): 311-315.
 • Osborn, H. and C.J. Drake, 1917. Notes on American Tingidae with Descriptions of New Species. Ohio Journal of Science. 17(8): 295-307.
 • Önder, F and N. Adıgüzel, 1979. Some Heteroptera Collected by Light Trap in Diyarbakır (Turkey). Türk. Bit. Kor. Derg.. 3(1): 25-34.
 • Önder, F. and N. Lodos, 1983. Preliminary List of Tingidae with Notes on Distribution and Importance of Species in Turkey. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, No: 449, 51 s.
 • Önder, F., Y. Karsavuran, S. Tezcan ve M. Fent, 2006. Türkiye Heteroptera (Insecta) Kataloğu. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, İzmir, 170 s.
 • Őszi, B., M. Ladányı and L. Hufnagel, 2005. Population Dynamics of The Sycamore Lace Bug, Corythucha ciliata (Say) (Heteroptera: Tingidae) in Hungary. Applied Ecology and Environmental Research. 4(1): 135-150.
 • Özdemir, Y. 1984. Ankara ve Çevresinin Tingidae (Heteroptera) Faunasının Tespiti. T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Araştırma Dairesi Başkanlığı, Zirai Mücadele Yıllığı. 19: 60-61.
 • Pavela, R., M. Žabka, V. Kalinkin, E. Kotenev, A. Gerus, A. Shchenikova and T. Chermenskaya, 2013. Systemic Applications of Azadirachtin in the Control of Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera, Tingidae), A Pest of Platanus sp.. Plant Protect. Sci.. 49(1): 27-33.
 • Péricart, J. 1983. Hémiptéres Tingidae Euro-Méditerranéens. Fédération Française des Sociétés de Sciences Naturelles, Paris, 626p.
 • Pfiricart, J, R. Linnavuori, T. Feler and J. Halperin 1993. The Tingiidae (Hemiptera) of Israel. Israel Journal of Entomology. 27: 49-60.
 • Prado, C.E. 1990. Presence in Chile of Corythucha ciliata (Say) (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae). Revista Chilena de Entomología. 18: 53-55.
 • Protić, Lj. and D. Roganović, 2002. Heteroptera on Cupressus sempervırens (Linnaeus) in Montenegro (State Community of Serbia and Montenegro). Acta Entomologica Serbica. 7 (1/2): 17-27.
 • Rabitsch, W. 2008. Alien True Bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). Zootaxa. 1827: 1-44.
 • Rácz, V. and K. Balázs, 1996. Stephanitis pyri (F.) as A Secondary Pest in An IPM Apple Orchhard. Acta hort., 422: 380-381. http://www.actahort.org/books/422/422_89.htm
 • Russo, A., G. Siscaro and R.G. Spampınato, 1994. Almond Pests in Sicily. Acta Hort. (Ishs). 373:309-316.
 • Samin, N. and R.E. Linnavuori, 2011. A Contribution to The Tingidae (Heteroptera) from North and Northwestern Iran. Entomofauna. 32(25):373-380.
 • Scudder, G.G.E. 2012. Monosteira unicostata (Mulsant & Rey) (Hemiptera: Tingidae) Established in North America, with a Key to the Genera of Tingidae in Canada. The New York Entomological Society. 118(1): 295-297.
 • Seidenstücker, G. 1954. Monanthia triconula n. sp. und Einigie Tingidaen aus der Südlichen Türkei. İ. Ü. Fen. Fak. Mecm. B.. 19 (3): 231-236.
 • Simov. N., M. Langourov, S. Grozeva and D. Gradinarov, 2012. New and Interesting Records of Alien and Native True Bugs (Hemiptera: Heteroptera) from Bulgaria. Acta Zool. Bug.. 64(3): 241-252.
 • Şahin, A.K., A. Özpınar, B. Polat ve M. Sakaldaş, 2009. Çanakkale İlinde Farklı Elma Çeşitlerinde Armut kaplanı (Stephanitis pyri (F.), Heteroptera: Tingidae)’nın Popülasyon Yoğunluğu. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi. 2(2): 119-122.
 • Tatu, A. and I. Tăuşan, 2011. Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae)- Second Record for The Lace Bug Fauna of Romania. Brukenthal. Acta. Musei. 6(3): 453- 458.
 • Tezcan, S. and N. Gülperçin, 2008. A General Evaluation of The Fauna of Cherry Orchards in Turkey. Acta Horticulturae. 5( 2): 959-963.
 • Tokihiro, G., K. Tanaka and K. Kondo, 2003. Occurrence of The Sycamore Lace Bug, Corythucha ciliata (Say) (Heteroptera: Tingidae) in Japan. Research Bulletin of The Protection Service. 39: 85-87.
 • Vergnani, S. and S. Caruso, 2008. Investigations on The Efficacy of Different Products for The Control of Stephanitis pyri in An Organic Pear Orchard During The Two-Year Period 2004-'05. 16th IFOAM Organic World Congress. Modena, Italy 16-20 June 2008,. orgprints.org/12209/1/Vergnani_12209_ed.doc
 • Wappler, T. 2003. New Fossil Lace Bugs (Heteroptera: Tingidae) from The Middle Eocene of The Grube Messel (Germany), with A Catalog of Fossil Lace Bugs. Zootaxa. 374:1-26.
 • Wittenberg, R., M. Kenis, T. Blick, A. Hänggi, A. Gassmann and E. Weber, 2006. Invasive Alien Species in Switzerland: An Inventory of Alien Species and Their Threat to Biodiversty and Economy in Switzerland. The Federal Office for the Environment FOEN. 155, Bern.
 • Yıldırım, E., G. Yazıcı, R. Kul and P. Moulet, 2013. Contribution to The Knowledge of the Anthocoridae, Lyctocoridae, Nabidae, Reduviidae and Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Fauna of Turkey. Journal of The Entomological Research Society. 15(3): 53-66.
 • Yiğit, A. ve N. Uygun, 1982. Adana, İçel ve Kahramanmaraş İlleri Elma Bahçelerinde Zararlı ve Yararlı Faunanın Saptanması Üzerinde Çalışmalar. Bitki Koruma Bülteni, 22(4): 163-178.
 • Zeki, C., Ö Ataç, T. Çevik ve H. Er, 1992. Orta Anadolu Bölgesi Meyve Fidanlıklarındaki Zararlıların Tespiti Üzerinde Araştırmalar. Zirai Mücadele Araştırma Yıllığı. No 28-29. http://www.zmmae.gov.tr/proje_ok.asp?ID=
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Tolga AYSAL (Primary Author)
Institution: Namık Kemal Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Müjgan KIVAN
Institution: Namık Kemal Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 15, 2018

Bibtex @research article { jotaf391975, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {Namik Kemal University}, year = {2018}, volume = {15}, pages = {1 - 8}, doi = {}, title = {Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları}, key = {cite}, author = {AYSAL, Tolga and KIVAN, Müjgan} }
APA AYSAL, T , KIVAN, M . (2018). Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 15 (3), 1-8. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/39525/391975
MLA AYSAL, T , KIVAN, M . "Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 1-8 <http://dergipark.org.tr/jotaf/issue/39525/391975>
Chicago AYSAL, T , KIVAN, M . "Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 (2018): 1-8
RIS TY - JOUR T1 - Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları AU - Tolga AYSAL , Müjgan KIVAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 8 VL - 15 IS - 3 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Tekirdag Agricultural Faculty Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları %A Tolga AYSAL , Müjgan KIVAN %T Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları %D 2018 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 15 %N 3 %R %U
ISNAD AYSAL, Tolga , KIVAN, Müjgan . "Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 15 / 3 (September 2018): 1-8.
AMA AYSAL T , KIVAN M . Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(3): 1-8.
Vancouver AYSAL T , KIVAN M . Tekirdağ İlinde Bulunan Tingidae (Hemiptera, Heteroptera) Türleri ve Yayılışları. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 15(3): 8-1.