Year 2015, Volume 14, Issue 4, Pages 933 - 947 2015-12-01

Sosyal Yapılandırmacılık Öğretme Setinin Uygulandığı Öğretmen Adaylarının Bilgi, Öğrenme ve Öğretmeyle İlgili İnançlarında Değişiklikler
Changes in the Beliefs of the Prospective Teachers on Knowledge, Learning and Teaching in a Social Constructivist Teaching Setting Applied

Servet DEMİR [1] , Erdal BAY [2] , Birsen BAGCECI [3] , Ömer Faruk VURAL [4] , Müjdat AVCI [5]

431 649

Epistomolojik inançlar, bilgi nedir, nasıl oluşturulur ile ilgili bireylerin görüşleri, sınırlarının tanımlanması ve kriterlerinin belirlenmesidir. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının sosyal yapılandırmacı öğretim seti içinde bilgi, öğrenme ve öğretme inançlarına yönelik değişimlerin incelenmesidir. Çalışma 119 öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Bu çalışma, kontrol grubu olmadan ön test ve son test ile yapılan yarı deneysel bir çalışmadır. Veriler, Chai, Teo ve Lee (2009) tarafından geliştirilen “Öğrenme ve öğretme üzerine epistomolojik inançlar ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Bulgular, çalışmaya katılanların göreceli bilgileri üzerindeki inançları üzerinde pozitif yönde değişimin olduğunu ve mutlak bilgiye dair inançlarında görülür derecede azalma olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğrenme ortamlarının katılımcıların göreceli bilgilerle ilgili inançları üzerinde anlamlı etkisi olmuştur. Sonuçlar, öğretmen adaylarının bilgi, öğrenme ve öğretme inançlarında değişiklikler meydana geldiğini kanıtlamıştır
Epistemological beliefs are the individuals’ point of view on what is knowledge, how to accumulate it, defining its boundaries and identifying the criteria. This study aims to investigate whether there is a change in the beliefs of the prospective teachers related to knowledge, learning and teaching in a social constructive teaching setting.The research has been conducted with 119 prospective teachers. This study is a semi-experimental one conducted with pretest and post-test without a control group. Data has been collected with ‘Epistemological Belief on Learning and Teaching’ scale developed by Ching Sing Chai, Timothy Teo and Chwee Beng Lee. The findings indicated a positive change in the beliefs of the candidates about relative knowledge and a visible decrease in the beliefs about absolute knowledge. Also, learning environment significantly affected the beliefs of the prospective teachers about relative knowledge. The results have proven that there occurred changes on the beliefs of prospective teachers’ knowledge, learning and teaching
 • Aksan, N. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale.
 • Aldrich, J.E., & Thomas, K.R. (2005). Evaluating constructivist beliefs of teacher candidates. Journal of Early Childhood Teacher Education, 25(4), 339-347.
 • Aypay, A. (2011). The adaptation of the teaching-learning conceptions questionnaire and its relationships with epistemological beliefs. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 21-29.
 • Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: Mapping the terrain. Educational researcher, 33(8), 3-15.
 • Brooks, J.G. (2002). Schooling for life: Reclaiming the essence of learning. Alexandria, VA: ASCD
 • Brownlee, J. (2001). Epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Higher Education Research and Development, 20(3), 281-291.
 • Brownlee, J. (2003). Changes in primary school teachers' beliefs about knowing: A longitudinal study. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 31(1), 87- 98.
 • Brownlee, J., Purdie, N., & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in Higher Education, 6(2), 247-268. doi: 10.1080/13562510120045221
 • Buehl, M.M. (2003). At the Crossroads of Epistemology and Motivation: Modeling the Relations between Students' Domain-Specific Epistemological Beliefs, Achievement Motivation, and Task Performance. (Doctor of Philosophy), University of Maryland.
 • Buehl, M.M., & Fives, H. (2009). Exploring teachers' beliefs about teaching knowledge: where does it come from? Does it change? The Journal of Experimental Education, 77(4), 367-408.
 • Chai, C.S., Teo, T., & Lee, C.B. (2009). The change in epistemological beliefs and beliefs about teaching and learning: a study among pre-service teachers. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 37(4), 351-362.
 • Chan, K. (2004). Preservice Teachers' Epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: Cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 29(1), 1.
 • Chan, K. W. (2003). Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education 69(1), 36-50.
 • Chan, K. W., & Elliott, R.G. (2002). Exploratory study of Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology, 27(3), 392-414.
 • Chan, K. W., Tan, J., & Khoo, A. (2007). Preservice teachers' conceptions about teaching and learning: A closer look at Singapore cultural context. Asia‐Pacific Journal of Teacher Education, 35(2), 181-195.
 • Chan, K.W., & Elliott, R.G. (2000). Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: Resolving conceptual and empirical issues. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 28(3), 225-234.
 • Chan, K.W., & Elliott, R.G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20(8), 817-831.
 • Cheng, M.M.H., Chan, K.W., Tang, S.Y.F., & Cheng, A.Y.N. (2009). Pre-service teacher education students' epistemological beliefs and their conceptions of teaching. Teaching and Teacher Education, 25(2), 319-327.
 • Clarebout, G., Elen, J., Luyten, L., & Bamps, H. (2001). Assessing epistemological beliefs: Schommer’s questionnaire revisited. Educational Research and Evaluation, 7(1), 53-77.
 • Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. In Y. Kuzgun & D. Deryakulu (Eds.), Eğitimde bireysel farklılıklar (pp. 259-288). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Entwistle, N., Skinner, D., Entwistle, D., & Orr, S. (2000). Conceptions and beliefs about “good teaching”: An integration of contrasting research areas. Higher Education Research and Development, 19(1), 5-26.
 • Entwistle, N.J., & Peterson, E.R. (2004). Conceptions of learning and knowledge in higher education: Relationships with study behaviour and influences of learning environments. International Journal of Educational Research, 41(6), 407-428.
 • Hofer, B.K. (2002). Personal epistemology as a Psychological and educational construct: An Introduction. In B. K. Hofer & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 3-14): Lawrence Erlbaum Assoc Inc.
 • Hofer, B.K., & Pintrich, P.R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.
 • Kıncal, R., Şahin, Ç. , & Kartal, O.Y. (2010). Determining the change of preservice teachers’ epistemological beliefs and beliefs on teaching and learning. Paper presented at the I. Curriculum and Instruction Congress, Balıkesir, Türkiye.
 • Lawrence, C.L. (1992). Preservice teachers’ development of pedagogical understandings and epistemological frameworks. Paper presented at the Annual Meeting of the Educational Research Association, San Francisco.
 • Levin, T., & Wadmany, R. (2005). Changes in educational beliefs and classroom practices of teachers and students in rich technology-based classrooms [1]. Technology, Pedagogy and Education, Vol. 14, No. 3, 2005, 14(3), 281-307.
 • Lodewyk, K.R. (2007). Relations among epistemological beliefs, academic achievement, and task performance in secondary school students. Educational psychology, 27(3), 307-327.
 • Otting, H., Zwaal, W., Tempelaar, D., & Gijselaers, W. (2010). The structural relationship between students’ epistemological beliefs and conceptions of teaching and learning. Studies in Higher Education, 35(7), 741-760.
 • Pajares, M.F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
 • Perry, W. (1981). Cognitive and ethical growth: The making of meaning. In A. Chickering (Ed.), The modern American college (pp. 76–116). San Francisco: Jossey–Bass.
 • Perry, W.G. (1970). Forms of intellectual and ethical development. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Posner, G.J., Strike, K.A., Hewson, P.W., & Gertzog, W.A. (1982). Accommodation of a scientific conception: Toward a theory of conceptual change. Science education, 66(2), 211-227.
 • Ravindran, B., Greene, B.A., & Debacker, T.K. (2005). Predicting preservice teachers' cognitive engagement with goals and epistemological beliefs. The Journal of Educational Research, 98(4), 222-233.
 • Renne, C.G. (1992). Elementary School Teachers' Views of Knowledge Pertaining to Mathematics. Paper presented at the Annual Meeting of the American Research Association, San Francisco.
 • Richardson, V., Anders, P., Tidwell, D., & Lloyd, C. (1991). The relationship between teachers’ beliefs and practices in reading comprehension instruction. American Educational Research Journal, 28(3), 559-586.
 • Ryder, P.M. (1994). Giving or Taking Authority: Exploring the Ideologies of Collaborative Learning. Paper presented at the 45th Annual Meeting of the Conference on College Composition and Communication, Nashville, TN.
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of educational psychology, 82(3), 498.
 • Schommer, M., & Dunnell, P.A. (1997). Epistemological beliefs of gifted high school students. Roeper Review, 19(3), 153-156.
 • Schommer-Aikins, M., Mau, W.C., Brookhart, S., & Hutter, R. (2000). Understanding middle students' beliefs about knowledge and learning using a multidimensional paradigm. The Journal of Educational Research, 94(2), 120-127.
 • Schreiber, J.B., & Shinn, D. (2003). Epistemological beliefs of community college students and their learning processes. Community College Journal of Research &Practice, 27(8), 699-709.
 • Shaver, J.P. (1992). Epistemology and the Education of Social Science Teachers. Paper presented at the International Conference on Subject-specific Teaching Methods and Teacher Education, Santiago de Compostela, Spain.
 • Smith, M.V., & Haack, P. (2000). The long view of lifelong learning. Music Educators Journal, 87(3), 28-33.
 • Tolhurst, D. (2007). The influence of learning environments on students’ epistemological beliefs and learning outcomes. Teaching in Higher Education, 12(2), 219-233.
 • Topcu, M.S. (2011). Turkish elementary student teachers’ epistemological beliefs and moral reasoning. European Journal of Teacher Education, 34(1), 99- 125.
 • Trigwell, K., Prosser, M., & Waterhouse, F. (1999). Relations between teachers' approaches to teaching and students' approaches to learning. Higher Education, 37(1), 57-70.
 • Tumkaya, S. (2012). The investigation of the epistemological beliefs of university students according to gender, grade, fields of study, academic success and their learning styles. Educational Sciences: Theory and Practice, 12(1), 88-95.
 • Wilson, S.M. (1990). The Secret Garden of Teacher Education. The Phi Delta Kappan, 72(3), 204-209.
 • Young, A.W. (2000). Wondrous strange: The neuropsychology of abnormal beliefs. Mind & Language, 15(1), 47-73.
 • Zhu, C., Valcke, M., & Schellens, T. (2008). The relationship between epistemological beliefs, learning conceptions, and approaches to study: a cross-cultural structural model? Asia Pacific Journal of Education, 28(4), 411-423.
Other ID JA33DY45KY
Journal Section Article
Authors

Author: Servet DEMİR
Institution: ?

Author: Erdal BAY
Institution: ?

Author: Birsen BAGCECI
Institution: ?

Author: Ömer Faruk VURAL
Institution: ?

Author: Müjdat AVCI
Institution: ?

APA DEMİR, S , BAY, E , BAGCECI, B , VURAL, Ö , AVCI, M . (2015). Changes in the Beliefs of the Prospective Teachers on Knowledge, Learning and Teaching in a Social Constructivist Teaching Setting Applied. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14 (4), 933-947. DOI: 10.21547/jss.256745