Year 2013, Volume 12, Issue 3, Pages 713 - 719 2013-12-01

Kipling’in Kim Romanında Aidiyet Duygusu
The Sense of Belonging in Kipling’s Kim

Fırat YILDIZ [1]

266 1134

Hindistan’ın sömürülmesindeki ana rolü üstlenen ülke Büyük Britanya’dır. Bu sömürgecilik süreci her iki ülke arasında yüzyıllar süren karşılıklı bir iletişim sağlar. Fakat her iki ülke arasında kültürel, geleneksel ve yaşam tarzı olarak büyük farklılıklar bulunmaktadır. İki toplum arasındaki sosyal ve kültürel etkileşim sonucu ortaya çıkan veriler, yazarlar için önemli bir kaynak olagelmiştir. RudyardKipling sömürgecilik sürecini hem çocukluğunda hem de olgunluk çağında yaşamış bir yazardır. Kipling, Kim adlı yapıtını bu deneyimlerin sonucu olarak kaleme alır. Bu çalışma, yapıtın ana karakteri olan Kim’in aidiyet duygusunu ele almaktadır. Kim’in kişilik sorunu ile ilgili çok çalışma yapılmasına karşın onun en büyük sorunu aidiyet duygusu çıkmazıdır. Aslında bu yapıt Kim’in aidiyet duygusu sorunu etrafında yapılandırılmıştır. Küçük yaşta ebeveynlerini kaybetmesi, aile otoritesinden uzak köksüz bir birey olarak büyümesine neden olur. Bu nedenle aidiyet duygusu zayıf bir karakter ortaya çıkar
The Great Britain has the major role in the colonization of India. The colonisation has led to an interaction between two countries for centuries. Due to the profound differences in cultures, traditions and life styles of English and Indian nations,the social and cultural interaction between the two cultures has been a good source for writers. Rudyard Kipling has experienced the colonial process as a child and as an adult. The story of Kim has been written as a result of these experiences. This study focuses on the main character’s sense of belonging.The themes of Kimare serious subjects, such as colonialism, identity problem and sense of belonging. However; the story is actually structured around Kim’s conflict in sense of belonging
  • Brantlinger, P. (1997). “A Post-industrial Prelude to Post colonialism: John Ruskin, William Morris, and Gandhism”, Critical Inquiry, Vol. 22, No. 3, The University of Chicago Press. pp. 466-485,
  • Hai, A. (1997).“On Truth and Lie in a Colonial Sense: Kipling's Tales of TaleTelling”. ELH, Vol. 64, No. 2, The Johns Hopkins University Press, pp. 599- 625.
  • Hubel, T. (2004).“In Search of the British Indian in British India: White Orphans, Kipling's Kim, and Class in Colonial India”, Modern Asian Studies 38, 1, Cambridge University Press. pp. 227-251.
  • Kipling, R. (2008). Kim, Oxford University Press.
  • Mason, P. (1973).“Delusions and Discoveries about the British in India”, Pacific Affairs, Vol. 46, No. 3, University of British Columbia, pp. 430-434.
  • Meyers, J. (1984). “Kipling and Hemingway: The Lesson of the Master”, American Literature,Duke University Press, Vol. 56, No. 1, pp. 88-99.
  • Sarath-Roy A. R. (1914). “Rudyard Kipling Seen through Hindu Eyes”, The North American Review, Vol. 199, No. 699, University of Northern Iowa, pp. 271-281.
  • Wegner, P. E. (1994). "Life as He Would Have It": The Invention of India in Kipling's Kim. Cultural Critique, No. 26, University of Minnesota Press, pp. 129-159.
  • Woodcock, G. (1973).“A Distant and A Deadly Shore: Notes on the Literature of the Sahibs”, Pacific Affairs, Vol. 46, No. 1, University of British Columbia, pp. 94-110.
Other ID JA33YF23MT
Journal Section Article
Authors

Author: Fırat YILDIZ
Institution: ?

Dates

Publication Date: December 1, 2013

APA YILDIZ, F . (2013). The Sense of Belonging in Kipling’s Kim. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 12 (3), 713-719. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24232/256881