Year 2012, Volume 11, Issue 1, Pages 191 - 211 2012-06-01

Sahibinden Satılık Korkular: Kadının Korkutulan Özne Olarak İnşasında Medyanın Rolü
Fears for Sale from the Owner: The Role of Media in the Construction of Women as the Frightened Subject

Şehriban Şahin Kaya [1]

371 937

Televizyonun yalnızlaştırıcı ve standartlaştırıcı etkisi kadının korkutulan özne olarak inşasında iş başındadır. Yeni sosyal güvenlik düzenlemeleri ile iş gücü piyasasının dışına itilen ve bakıcı rolü ile evlere hapsedilen kadınlar, bu korunaklı sığınaklarında televizyondan yayılan korku ve endişelere kapılırlar ve böylece korkulması gereken asıl meseleler medyanın yaydığı yersiz korkularla yer değiştirir. Güvenliği biricik varlık nedeni olarak gören toplum, bu görüşünü toplumsal cinsiyet ve suç ilişkisinde açıkça ele verir. Bu makale korkutulan özne olarak kadının inşasını, kadınlar tarafından en çok izlenen sabah kuşağı programlarından biri olan, “Müge Anlı ile Tatlı Sert” üzerinden sorgulamayı hedeflemektedir. Makalenin yanıt aradığı soru ise neden medyanın kadınlarının kadınlara korku ve endişe sattığıdır ki adı geçen program bunun yanıtı bulmada merkezi konumdadır
Television, which makes people lonely and standardized, is in the business of constructing woman as frightened subject. Women who have been pushed out of job market, prisoned at home where they found shelter and are exposed to televion spreding fears and anxieties. Thus, the real frightened problems remain untouched and replaced by superfluous fears. Society, which sees security as the only way of existence, reveals itself in the relationship between gender and crime. This article aims to examine the construction of woman as frightened subject by analyzing the Müge Anlı ile Tatlı Sert (Sweet and Hard with Müge Anlı), a reality show which is one of the most watched TV program by women. The question this article searches for an answer is why women of media sell fears and anxieties to women. Müge Anlı’s program has the central position to find this anwer
Other ID JA33AZ47ND
Journal Section Article
Authors

Author: Şehriban Şahin Kaya
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2012

APA Şahin Kaya, Ş . (2012). Fears for Sale from the Owner: The Role of Media in the Construction of Women as the Frightened Subject. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11 (1), 191-211. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24240/256968