Year 2011, Volume 10, Issue 2, Pages 637 - 651 2011-12-01

Memlûk Sultanlarının Gölgesi Altında Hilâfet Kurumu
Foundation of the Caliphate under the Shadow of the Mamluk Sultans

Abdullah Mesut AĞIR [1]

191 1450

İlhanlıların 1258 yılında Bağdat‟ı ele geçirip Abbâsî Devletini ortadan kaldırmalarından sonra Türk-İslâm âlemi için büyük önem taşıyan hilâfet makamı üç yıl boyunca tarih sahnesinde görünmeyecekti. Memlûkların Moğollara karşı 1260‟da kazandıkları siyasî zafer Müslümanları büyük bir sevince boğarken, Sultan Baybars‟ın 1261 yılında hilâfeti Kahire‟de yeniden ihdâs etmesi, onların İslâm âlemi üzerindeki saygınlıklarının artmasını sağladı. Fakat Kahire‟de ihdâs edilen halifelik, Bağdat Abbâsî halifeliğinden büyük farklılıklar arz ediyordu. Sultanların gölgesi altında kalmış, hiçbir siyasî yetkisi ve otoritesi bulunmayan, topraksız ve sadece kendisine az bir miktar maaş bağlanan halifeler, birkaç istisna dışında, bu durumlarını Memlûkların sonu olan 1517 senesine kadar sürdüreceklerdi
After been seized Baghdad and eliminated the Abbasid Caliphate by Ilkhans in 1258, the authority of the caliphate that has a serious importance for Turk-Islām World, wouldn‟t appear in the historical secene for three years. The victory that the Mamluks gained over the Mongols, cheered up all the Muslims and the caliphate that re-established by Sultan Baibars in Cairo in 1261 had provided Mamluks to rise their prestiges over the Islāmic World. But the Caliphate, established in Cairo, differed from the Baghdad Caliphate. The Caliphs, whom were under the shadows of the sultans and salaried at a small amount, had no political force and just a few exceptions, they would keep their situation till the end of the Mamluks in 1517
Other ID JA32RF25MM
Journal Section Article
Authors

Author: Abdullah Mesut AĞIR
Institution: BATMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: December 1, 2011

APA AĞIR, A . (2011). Foundation of the Caliphate under the Shadow of the Mamluk Sultans. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (2), 637-651. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24242/257002