Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 5 - 7 2011-06-01

İÇİNDEKİLER (CONTENTS)
A Study of Contributing Factors in Islamic Motor Insurance

Asuman Çukur [1] , Selahattin Kaynak [2] , Tuba Direkçi [3] , Mehmet Aygün [4] , Süleyman İç [5] , Cem Sayın [6] , Selahattin Bekmez [7] , Yusuf Demir [8] , Tahsin Akçakanat [9] , Ahmet Songur [10] , Betül Duman [11] , Osman Alacahan [12]

267 668

Bourdieu‟yü Okumak: Post-Pozitivist Bir Sosyolojinin İmkânı Üzerine Mehmet Meder ve Güney Çeğin……………………………………………………….. 233-256 Orhan Veli‟de “Kaçış” Arif Yılmaz………………………………………………………………………………... 257-279 Meena Alexander‟ın Fault Lines‟ı ile Bharati Mukherjee‟nin Desirable Daughters‟ında Kadına Dair Kültürel Kodlar Bülent C. Tanrıtanır ve Fırat Yıldız…………………………………………………… 281-291 Gaziantep Kent Nüfusunun Demografik ve Sosyo-ekonomik Yapısı: Saha Araştırmasından Notlar Şerife Geniş ve Emin Baki Adaş……………………………………………………….. 293-321 J. Royce‟un Sadakat Anlayışı ve Kötülüğün Üstesinden Gelebilmede Sadakatin Rolü Emel Koç………………………………………………………………………………….. 323-349 Ali b. Ebu Talib Hilafetinden Yezid b. Muaviye Dönemine Kadar Basra Körfezindeki Siyasî Durum Taner Yıldırım……………………………………………………………………………. 351-369 17. yüzyılda Osmanlı Toplumunda Boşanma Hadiseleri (Ayıntâb Örneği; Talâk, Muhâla„a ve Tefrîk ) İsmail Kıvrım……………………………………………………………………………... 371-400 Lise I-II Tarih Kitaplarında İçerik Sorunları Ve Üç Örnek Üzerinden Çözüm Önerileri Hüseyin Avni Güllü……………………………………………………………………… 401-416 Ayntab Şehrinde Aile Birliğinin Sona Erme Süreci (1600–1650) Zülfiye Koçak…………………………………………………………………………….. Göç Ve Yoksulluk: Hakkâri Örneği Mehmet Zeydin Yıldız ve Faruk Alaeddinoğlu………………………………………. Coğrafi Ortamın Şehirsel Mekân Adlarına Etkisi: Şanlıurfa Şehri Örneği Veysi Günal, M.Sait Şahinalp ve Abdulkadir Güzel………………………………… 463-508
Other ID JA33GE63HU
Journal Section Articles
Authors

Author: Asuman Çukur

Author: Selahattin Kaynak

Author: Tuba Direkçi

Author: Mehmet Aygün

Author: Süleyman İç

Author: Cem Sayın

Author: Selahattin Bekmez

Author: Yusuf Demir

Author: Tahsin Akçakanat

Author: Ahmet Songur

Author: Betül Duman

Author: Osman Alacahan

Dates

Publication Date: June 1, 2011

APA Çukur, A , Kaynak, S , Direkçi, T , Aygün, M , İç, S , Sayın, C , Bekmez, S , Demir, Y , Akçakanat, T , Songur, A , Duman, B , Alacahan, O . (2011). A Study of Contributing Factors in Islamic Motor Insurance. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 5-7. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257040