Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 597 - 614 2011-06-01

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi
The Investigation College Pre-School Mastership Branch of Professional Self Perception

Vildan Demir [1] , Figen Gürsoy [2] , Şükrü Ada [3]

363 799

Bu araştırmada; Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin mesleki benlik saygısı düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda; mesleki benlik saygısı düzeylerinde, cinsiyet, doğum sırası, mezun olduğu lise, bölüm tercihi yaparken yardım aldığı kişi/kurum ve bölümden dolayı pişmanlık yaşama durumlarının farklılık yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Araştırma, 2007–2008 eğitim öğretim yıllı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencilerinden araştırmaya gönüllü olarak katılan birinci sınıftan 59, dördüncü sınıftan 44 öğrenci olmak üzere toplam 103 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada, öğrencilerin kendileri ve aileleri hakkındaki ilgili bilgileri almak amacıyla “Genel Bilgi Formu” ve Arıcak (1999) tarafından geliştirilen “Mesleki Benlik Saygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin cinsiyetinin ve bölümden dolayı pişmanlık yaşama durumunun mesleki benlik puanları arasında anlamlı farklılık yarattığı (P0,05)
The investigation has been made for determining the Professional self-respect levels of the students who have been educating at Erzurum Atatürk University Kazım Karabekir Teachers’ College Pre-school Mastership Branch the places they inhabit and the person/institution who aided them when they made choose about branches in terms of gender, birth order, high schools they graduate from. The investigation has been managed on total 103 students, 59 from the 1.grade, 44 from the 4. grade, who are educating at Erzurum Atatürk University Kazım Karabekir Teachers’ College Pre-school Mastership Branch. In the investigation “General Knowledge Form” and “Professional Self-respect Scale” which has been developed by Arıcak (1999) have been used in order to have some information regarding them and their families. At the results of the investigations it has been observed that there were a difference (P0,05). Some suggestions have been made for the teacher candidates by taking the results into consideration
Other ID JA33YK79PV
Journal Section Article
Authors

Author: Vildan Demir
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU

Author: Figen Gürsoy
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EV EKONOMİSİ YÜKSEKOKULU

Author: Şükrü Ada
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

APA Demir, V , Gürsoy, F , Ada, Ş . (2011). The Investigation College Pre-School Mastership Branch of Professional Self Perception. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 597-614. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257041