Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 181 - 208 2011-06-01

Sosyal Sermaye/Güven Boyutunda Etniklik
Ethnicity With Reference To Social Capital and Trust

Betül Duman [1] , Osman Alacahan [2]

305 601

Bu makalede, etnisitenin sosyal sermaye ile ilişkisi ele alınmaktadır. Bu amaçla zorunlu ve gönüllü olarak yoğun göç alan ve bir metropol olan Adana‟nın 10 mahallesinde 600 kişi ile bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Söz konusu mahalleler “Kürt gettosu” olarak varsayılan mahalleleri, etnik çeşitlilik taşıyan mahalleleri ve daha yoğun olarak yerleşik Türklerin yaşadığı mahalleleri kapsamaktadır. Araştırmanın bulguları, sosyal kaynaşmanın önemli bir boyutu olan sosyal sermaye ve onun temel bileşeni ve kaynağı “güven” ile sınırlı şekilde tartışılmaktadır. Bu makalede özellikle etniklik ile “kişilerarası, etnik kimlikler arası güven”, “tanıdıklara güven” ve “kurumlara güven” gibi sosyal sermaye göstergeleri arasındaki ilişkiler sorgulanacaktır
In this article, we seek to shed some light on the relation between the ethnicity and social capital indicators. Aiming this, a field survey was carried out in 10 neighborhoods of Adana for 600 people through vis a vis interview. Those neighborhoods cover the ones supposed to be „Kurdish ghettos‟, ones having ethnic diversity and the ones inhabited mostly by Turks. The findings of the survey have been evaluated in relation to social capital that is a crucial dimension of social cohesion and mainly to trust. In this article, we seek to explore the linkages between ethnicity and variety of social capital indicators including interpersonal trust, trust to family, and trust in institutions
Other ID JA33YH83ND
Journal Section Article
Authors

Author: Betül Duman
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Osman Alacahan
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

APA Duman, B , Alacahan, O . (2011). Ethnicity With Reference To Social Capital and Trust. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 181-208. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257046