Year 2011, Volume 10, Issue 1, Pages 63 - 75 2011-06-01

Reel Kurun Türkiye’de Ekonomik Faaliyetler Üzerindeki Etkisi
The Effect of Real Exchange Rate on Economic Activities in Turkey

Tuba DİREKÇİ [1] , Ömer ÖZÇİÇEK [2]

210 739

Reel kurun gelişen ekonomilerde ekonomik büyüme üzerindeki etkisi önemli bir tartışma konusudur. Ortodoks görüşe göre yerel para birimindeki değer kaybı, ihracatı artırması açısından ülke ekonomisini daha hızlı büyümeye teşvik eder. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun birçok gelişmekte olan ülkeye tavsiye ettiği ekonomik programın en önemli ayaklarından biri, devalüasyon yapılmasıdır. Bütün ekonomistler, devalüasyonun olumlu etkisi konusunda hemfikir değildir. Bu çalışmada döviz kurundaki değişmelerin Türk Ekonomisi’ne yansımasının ne şekilde olduğu, GSYİH ve alt kollarına bakılarak incelenmiştir. Sonuçlar reel kur artışının GSYİH’yı, özel sektör makine teçhizat ve stok değişken kalemini arttırırken, özel sektör bina inşaat kalemini olumsuz etkilediğini ve tüketim de dahil diğer alt bileşenleri etkilemediğini göstermektedir
The effect of the real exchange rate on economic growth in developing countries is an important discussion subject. According to the orthodox view a devaluation in local currency increases exports which stimulates economic growth. One pillar of the economic programs advised by the World Bank and IMF to developing countries is to devaluate. However, not all economists agree that devaluations have a positive effect. In this study, we investigate how the effects of real exchange rate changes are projected on the Turkish economy by focusing on the GDP and its subcomponents. As a result it is found that a real appreciation increases GDP, private machinery and equipment investment, and inventory, but decreases private building construction, and there is no effect on other components including consumption
 • Agenor, Pıerre-Rıchard; (1991), “Output, Devaluation, and the Real Exchange Rate in Developing Countries,” Welwirtschaftliches Archive, 127, ss. 18-41.
 • Ahmed, Shaghil, Christopher J Gust, Steven B Kamin, Ve Jonathan Huntley; (2002), “Are Depreciations as Contractionay as Devaluations? A Comparison of Selected Emerging and Industrial Economies”, Board of Governors of the Federal Reserve System International Finance Division, 737.
 • Ardıç, Oya Pınar; (2006), “Output, the Real Exchange Rate and the Crises in Turkey” Topics in Middle Eastern and North African Economies, MEEA Online Journal, 8. Bahmani-Oskooee, Mohsen. Ve Ilir Miteza; (2006), “Are Devaluations Contractionary? Evidence from Panel Cointegration.” Economic Issues, 1(1).
 • Bebczuk, Ricardo, Arturo Galindo ve Ugo Panizza; (2006), “An Evaluation Of The Contractionary Devaluation Hypothesis”, Inter-American Development Bank Working Paper, 582.
 • Berument, Hakan ve Mehmet Pasaogulları; (2003), “Effects Of The Real Exchange Rate On Output And Inflation: Evidence From Turkey” The Developing Economies, 41(4), ss. 401–35
 • Chou, Win L. ve Chi-Chur Chao; (2001), “Are Currency Devaluations Effective? A Panel Unit Root Test.” Economics Letters, No:72, ss. 19-25.
 • Christopoulos, Dimitris K.; (2004), “Currency Devaluation And Output Growth: New Evidence From Panel Data Analysis.” Applied Economics Letters , ss. 809-813
 • Çatik, A.Nazif; (2006), “Daraltıcı Devalüasyon Hipotezi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama”, Ege Üniversitesi Çalışma Makalesi, 06(09).
 • Dickey David A. ve Wayne A. Fuller (1979), “Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root” Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 366, pp. 427- 431
 • Domac, Ilker; (1997), “Are Devaluations Contractionary? Evidence from Turkey.” Journal of Economic Development, 22(2): ss. 145-163.
 • Dornbusch, Rudiger; (1988), Open Economy Macroeconomics, 2nd edition, New York.
 • Frankel, Jeffrey(2005), “Mundell-Fleming Lecture: Contractionary Currency Crashes in Developing Countries”, IMF Staff Papers, 52(2): 149-192.
 • Kamin, Steven B. ve Marc Klau; (1998), “Some Multi-Country Evidence on the Effects of Real Exchange Rates on Output.” International Finance Discussion Paper, No. 611. Washington, DC, United States: Board of Governors of the Federal Reserve System.
 • Kandil, M., H. Berüment ve N.N. Dinçer (2007), “The Effects Of Exchange Rate Fluctuations On Economic Activity In Turkey”, Journal Of Asian Economics, No: 18, ss. 466–489
 • Korap, Levent, (2008), “Exchange Rate Determination Of TL/USD: A CoIntegration Approach”, Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, Sayı:7, ss. 24-50.
 • Krugman, Paul. ve Lance Taylor; (1978), “Contractionary Effects of Devaluation”. Journal of International Economics, 8, ss. 445-456.
 • Mills, Terence C. Ve Eric J. Pentecost; (2001), “The Real Exchange Rate And The Output Response In Four EU Accession Countries”, Emerging Markets Review , No: 2, ss. 418-430
Other ID JA33GF85BG
Journal Section Article
Authors

Author: Tuba DİREKÇİ
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Author: Ömer ÖZÇİÇEK
Institution: ?

Dates

Publication Date: June 1, 2011

APA DİREKÇİ, T , ÖZÇİÇEK, Ö . (2011). The Effect of Real Exchange Rate on Economic Activities in Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10 (1), 63-75. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24244/257058