Year 2009, Volume 8, Issue 1, Pages 199 - 213 2009-06-01

Türkiye’de Ekonomik İstikrarsızlık Kaynakları (1990-2008)
Sources of Economic Instability in Turkey (1990-2008)

Yusuf BAYRAKTUTAN [1] , İbrahim ARSLAN [2]

245 956

Bir ekonomideki temel istikrarsızlık göstergeleri, büyüme, enflasyon, işsizlik, dış borç oranı, faiz oranı, vb değişkenlerdir. Enflasyonu kontrol altına alma amacı, Türkiye’de hazırlanan istikrar programlarının temelini teşkil etmiştir. Türkiye’de enflasyon, faiz oranı, dış borç stoku ve ekonomik büyüme ilişkisini 1990–2008 dönemi için incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, enflasyon, faiz oranı, dış borç stoku ve ekonomik büyümenin zaman serilerinin durağanlığı, ADF birim kök testleriyle araştırılmakta; daha sonra da enflasyon, faiz oranı, dış borç stoku ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin boyutu, regresyon analizi ile incelenmektedir
Main reflections of instability in an economy can be followed through the rate of economic growth, inflation, interest rate, and foreign debt stock, etc. The policies aiming to struggle against inflation have established the basis of the stability programs. This paper investigates the relationship between inflation, interest rate, foreign debt stock and economic growth by analysing the data of Turkish economy for the period of 1990-2008. Specifically, in this study, the time series properties of inflation, interest rate, foreign debt stock, and economic growth were ascertained with the help of augmented Dickey-Fuller Unit Root procedure. Then, the relationship between inflation, interest rate, foreign debt stock, and economic growth was examined at the context of a regression analysis
Other ID JA32RA36VR
Journal Section Article
Authors

Author: Yusuf BAYRAKTUTAN
Institution: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Author: İbrahim ARSLAN
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

APA BAYRAKTUTAN, Y , ARSLAN, İ . (2009). Sources of Economic Instability in Turkey (1990-2008). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (1), 199-213. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24247/257089