Year 2007, Volume 6, Issue 2, Pages 24 - 35 2007-12-01

Discovering and Recognizing Process of Love, the Hero of Beauty and Love, in the Frame of “Die and Exist” Idea
“Öl ve Ol” Fikri Çerçevesinde Hüsn ü Aşk Kahramanı Aşk’ın Kendisini Bulma ve Tanıma Süreci

Mehmet Celal Varışoğlu [1]

228 1253

The protagonist named Love makes an internal journey in the mesnevi of Sheikh Gâlip called Beauty and Love. This is a metaphoric journey in which he tries to know and find out himself. Thus, it is not a sensory journey which can be comprehended by our world of perceptions. Love comes back to the point where he started to his journey. Indeed, Love discovered the fact that he did not take even one single step; however, at the end of the journey, nothing is in the same condition. Love begins to see himself and the universe in a different way owing to that internal transformation
Şeyh Galip’in Hüsn ü Aşk adlı mesnevisinde Aşk adlı kahraman içsel bir yolculuk yapar. Bu yolculuk kendisini tanımaya ve bulmaya dönük metaforik bir yolculuktur. Dolayısıyla algı dünyamızın kavrayabileceği duyusal bir yolculuk değildir. Aşk yolculuğun sonunda başladığı noktaya döner. Aslında bir adım bile atmamıştır. Fakat yolculuğun sonunda hiçbir şey aynı değildir. Aşk, geçirdiği içsel dönüşüm sayesinde kendisini ve evreni başka bir gözle görmektedir
 • Aclûnî, (1988). Keşfü’l-Hafâ. Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye Yayınları, Beyrut, (2) 291.
 • Aktaş, Ş. (2000). Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş. Akçağ Yayınları, Ankara, s.54.
 • Ayvazoğlu, B. (1993). Aşk Estetiği. Ötüken Yayınları, İstanbul, s.148.
 • Ayvazoğlu, B. (1999). Kuğunun Son Şarkısı. Ötüken Yayınları, İstanbul, s.44.
 • Bilkan, A.F. (2001). Masal Estetiği. Timaş Yayınları, İstanbul, ss.127.
 • Can, Şefik, (1997). Konularına Göre Açıklamalı Mesnevi Tercümesi I-VI. Ötüken Yayınları, İstanbul, (1-6): 13-454.
 • Coomaraswamy, A.K. (1937). A Pilgrims Way. Journal of the Bihar and Orissa Research Society, 23:18-453.
 • Coomaraswamy, A.K. (1941). The ‘E’ at Delphi. Review of Religion, V:453.
 • El-Ezherî, (1985). Tahrîrü’l-Müslimîn. Dârü’l-Kütübü’l-İlmiyye Yayınları, Şam, s.111.
 • Ergun, S.N., (1932). Şeyh Gâlib. Kanaat Kütüphanesi, İstanbul.
 • Goethe, (1997). Doğu-Batı Divanı (çev. Enis Batur), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Gölpınarlı, A. (1971). Şeyh Gâlib Divanı’ndan Seçmeler. M.E.B. Yayınları, İstanbul.
 • Gölpınarlı, A. (1990). Mesnevi Tercümesi ve Şerhi. İnkılap Kitabevi, İstanbul, (6), 7.
 • Holbrook, V.R. (1998). Aşkın Okunmaz Kıyıları (çev. Engin Kılıç ve Erol Köroğlu), İletişim Yayınları, İstanbul, ss.72-238.
 • http://www.mewlana.co.nr
 • http://kutsalkitap.info/tr-luke
 • http://kutsalkitap.info/tr-matta
 • Kıran, Z. ve Kıran, A.E. (2002). Yazınsal Okuma Süreçleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, s.245.
 • Kırkkılıç, A., (1995). Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf. Timaş Yayınları, İstanbul, s.191-214
 • Kitabı Mukaddes. (1969). Mukaddes Şirketi, İstanbul Matbaacılık, İstanbul, ss.18-77.
 • Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali, (çev. M.Hamdi Yazır), İstanbul Dağıtım, İstanbul, 2001, 2-117; 3-59:36-82.
 • Lermioğlu, A. (1972). Mevlana Celâleddîn-i Rûmî. Türk Edebiyatı, 12:37.
 • Livingston, R. (1998). Geleneksel Edebiyat Teorisi. İnsan Yayınları, İstanbul, ss.39-127.
 • Öztürk, Yaşar Nuri, (1997). Aşk ve Hak Şehidi Hallac-ı Mansur ve Eseri. Yeni Boyut Yayınları, İstanbul, ss.287-365.
 • Purjavadi, Nasrullah, (1976). Ma’nâ-yi Husn va ‘Ishq dar Adabiyât-i Fârsî. Sophia Perrenis, (2):43.
 • Schimmel, A. (1999). Ben Rüzgârım Sen Ateş (çev. Senail Özkan). Ötüken Yayınları, İstanbul, ss.25-149.
 • Schimmel, A. (2001). İslâm’ın Mistik Boyutları (çev. Ergun Kocabıyık). Kabalcı Yayınları, İstanbul, ss.81-313.
 • Smith, M. (1994). Readings from the Mystics of Islâm. Pir Publications İnc., London, p.62.
 • Şeyh G. (2002). Hüsn ü Aşk (çev. Muhammet Nur Doğan). Ötüken Yayınları, İstanbul.
 • Şeyh G.K. (1995). (haz. Beşir Ayvazoğlu). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire BaşkanlığıYayınları, İstanbul.
 • Törenek, M. (1995). Akarken Hüznü Eyyam-ı Hazanın. Yedi İklim, (67):42.
 • Turinay, N. (1995). Klasik Hikâyenin Son Merhalesi: Hüsn ü Aşk. Şeyh Gâlib Kitabı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Daire BaşkanlığıYayınları, İstanbul, s.102.
 • Uçar, Ş. (1995). Varlığın Mana ve Mazmunu. İz Yayıncılık, İstanbul, s.24.
Other ID JA32PV57FE
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet Celal Varışoğlu
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: December 1, 2007

APA Varışoğlu, M . (2007). Discovering and Recognizing Process of Love, the Hero of Beauty and Love, in the Frame of “Die and Exist” Idea. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 6 (2), 24-35. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24258/257131