Year 2007, Volume 6, Issue 2, Pages 36 - 50 2007-12-01

Osmanlı Islahhanelerinin İşlevlerine İlişkin Bazı Görüşler
Some Observations related to the functions of Ottoman Reformatory

Bekir Koç [1]

246 1229

Islahhanelerin tüm eğitim süreci dikkate alındığında şu amaçlara hizmet ettiği söylenebilir: 5-13 yaşları arasındaki fakir ve kimsesiz çocukların sokaklardan alınarak, devletin kontrolünde ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri sağlanıyordu. Müslüman ve gayr-i Müslimlerin bir arada eğitim görecekleri karma eğitim sistemine geçişte önemli bir fonksiyon üstleniyordu. Çocukların eğitim görecekleri süre boyunca hem temel düzeyde okuma-yazma öğrenmeleri sağlanıyor, hem de deri işleme, terzilik, kunduracılık gibi popüler mesleklerde kalfalık düzeyinde eğitim alarak maddi açıdan da yeterli bireyler haline gelmelerine katkıda bulunuluyordu. Küçük yaşta suç işleyen çocukların büyüklerin kaldığı hapishanelere konulmayarak, cezalarını emsalleriyle birlikte ıslahhanelerin kazandıracağı nitelikleri alarak çekmeleri sağlanıyordu.
Taking into account all the educational process of the reformatory, the use of the institution can be summarized as: It had enabled poor and homeless children from the ages 5 to 13 to be saved from the street and brought up in a healthy environment under the control of the State. The institution had undertaken the function of being the pilot school in the transition to a system of mixed schooling which had enabled for Muslim and Non-Muslim students to be educated together. As well as providing the children to read and write at a basic level during their education, it had contributed for them to become adequate individuals financially by receiving such an education that they had become craftsmen in popular occupations of the era as of leather trade, tailoring and shoemaking. Children who had committed crimes at an early age were prevented form being imprisoned together with adults and were detained in the reformatory with their peers. Thus, while they had served time, the environment had positively contributed to their growing up to be qualified adults
Other ID JA32PV58FT
Journal Section Article
Authors

Author: Bekir Koç
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ

APA Koç, B . (2007). Some Observations related to the functions of Ottoman Reformatory. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 6 (2), 36-50. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24258/257139