Year 2010, Volume 9, Issue 1, Pages 1 - 17 2010-06-01

16. Yüzyılda Ayntab Şehrinde Ailenin Demografik Yapısı (1539-1576)
Demographic Structure of the Family in the Ayntab City in 16th Century (1539-1576)

İbrahim Etem ÇAKIR [1]

278 900

Aile, aynı çatı altında yaşayan anne, baba ve çocuklardan oluşan sosyal bir kurumdur. Bu incelemede, XVI. yüzyılda Ayntab şehrinde, ailedeki eş ve çocuk sayısı, çocukların cinsiyeti ele alınmıştır. Şer„iye sicillerinde yer alan tereke kayıtlarından hareketle elde edilen bilgilere göre Ayntab şehrinde XVI. yüzyılda çok eşlilik (polijini) yaygın olmadığı gibi, aile başına düşen çocuk sayısının da ortalama 2,8 olduğu sonucuna ulaşılmıştır
Family is a social institution constituting with mother, father and children living under the same roof. In this study, in the Ayntab city in 16th Century is discussed in terms of number of children and spouse of the family as well as sex of children. In accordance with information obtained from the point of estate records in seriye records (şer„iye sicili), number of children per family was approximately 2,8 in the Ayntab city in 16th Century as well as plural marriage (polygyny) was not prevalent
Other ID JA33YU49TA
Journal Section Article
Authors

Author: İbrahim Etem ÇAKIR
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Dates

Publication Date: June 1, 2010

APA ÇAKIR, İ . (2010). Demographic Structure of the Family in the Ayntab City in 16th Century (1539-1576). Gaziantep University Journal of Social Sciences, 9 (1), 1-17. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24260/257164