Year 2009, Volume 8, Issue 2, Pages 447 - 477 2009-12-01

The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions
Bölgelere Göre Denetim Hizmetlerinin Yürütülmesinde İlköğretim Müfettişlerinin Stratejik Yönetim Yaklaşımına İlişkin Görüşleri

Durdağı AKAN [1] , Mahmut SAĞIR [2] , Süleyman GÖKSOY [3]

1089 1141

In this study, it is aimed to reveal perception about the service regions of the primary education supervisors working in the five regions all around Turkey which are determined by the Ministry of Education, concidering the geographical situation, economical and social development level, transportation condition and service necessities. The primary education supervisors in the research, who were classified in accordance with the service regions they worked, were continuing thier “ guiding and on the job training, Inspecting and Evaluation, Investigating ind Inquisition” services, they put forward their opinions about the “strong and weak sides, opportunities and threats” which they confronted in their service regions.
Bu çalışmada; Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığınca; coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım koşulları ile hizmet gerekleri esas alınarak belirlenen beş bölgede görev yapan İlköğretim Müfettişlerinin çalıştıkları hizmet bölgelerine ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada görev yaptıkları hizmet bölgelerine göre gruplandırılan İlköğretim Müfettişleri,“Rehberlik ve İşbaşında Yetiştirme, Teftiş ve Değerlendirme, İnceleme ve Soruşturma” görevlerini yürütürken bölgelerinde karşılaştıkları “güçlü ve zayıf yönleri, fırsatlar ve tehditler” e ilişkin görüşlerini ortaya koymuşlardır
Other ID JA33YU24MH
Journal Section Article
Authors

Author: Durdağı AKAN
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

Author: Mahmut SAĞIR
Institution: ?

Author: Süleyman GÖKSOY
Institution: ?

APA AKAN, D , SAĞIR, M , GÖKSOY, S . (2009). The Opinions of The Primary Education Supervisors in Relation With Strategic Management Approach in Continuing The Supervising Services About The Regions. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 8 (2), 447-477. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jss/issue/24261/257173