Year 2016, Volume 15, Issue 4, Pages 1070 - 1073 2016-10-28

Keraia’da Bulunan Bir Yazıtın Yayımı Üzerine Bir Düzeltme
A Revision of A Published Inscription Found in Keraia

Abdurrahman Uzunaslan [1]

539 662

 G. H. R. Horsley ve S. Mitchell tarafından 2000 yılında ilk kez yayımlanan Keraia’dan bir yazıt, 2014 yılındaki yüzey araştırmalarımız kapsamında yeniden görülerek revize edilmiştir. Kuzey Pisidia bölgesindeki Belören Köyü yakınında kurulu olan Keraia antik kentinde ele geçen bu belge, kentte şu ana kadar bulunmuş yalnızca iki yazıttan biri olması bakımından önemlidir. Kentin doğu tarafındaki mezarlık alanı içerisinde yer alan bir hereon kalıntısı arasındaki lahit kapağının bir bölümü bugün hala toprak altında bulunmakta, ancak yazıtlı kısım kolayca okunabilmektedir. Yaptığımız ayrıntılı otopside lahit ve harf ölçüleri yanında bazı ortographik hatalara da rastlanmıştır. Bunun dışında yazıtın üstten bir satırının eksik kaydedildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu yayımda tespit ettiğimiz eksiklikler ve hatalar giderilerek, heroon’u yaptıran kişinin tam adı Lucius Flavius Aurelianus Nestor olarak düzeltilmiştir.

An inscription found in Keraia was first published by G. H. R. Horsley and S. Mitchell in 2000, and was later reviewed and revised during our epigraphic surface survey in 2014. It was found in Belören Village in the district of North Pisidia located in the antique city Keraia. It is the second inscription to have been found in the city until now, and as one of the two inscriptions found in the city, it is of considerable importance. Although the tomb’s lid, which is found inside the ruins of a Heroon located in the cemetery on the eastern part of the city, is still partly buried, the remaining part of the lid is easily legible. The detailed autopsy we performed revealed mistakes on the length of letters, as well as orthographic mistakes. It was also determined that the uppermost line of the inscription is missing. We thus identified and removed the errors and issues in this publication, and the full name of the person who built the Heroon was corrected as Lucius Flavius Aurelianus Nestor.

  • Comptes-rendus de l’académie des inscriptions et belles lettres.
  • K. Dörtlük. “İlk Keraitai Yazıtı”. Türk Arkeoloji Dergisi 27, 1988: 69-71.
  • G. H. R. Horsley, New Documents Illustrating Early Christianity, Vol. 4, 1979.
  • S. Mitchell-G. H. R. Horsley, The Inscriptions of Central Pisidia, IK 57, 2000 Bonn.
  • T. Corsten, Die Inschriften von Laodikeia am Lykos, IK 49, Bonn 1997.
  • S. Şahin, Katalog der antiken Inschriften des Museums von Iznik (Nikaia) I, Nr. 1-633 (Stadtgebiet und die naechste Umgebung der Stadt), IK 10, Bonn 1979.
  • P. M. Fraser-E. Matthews (ed.), Lexicon of Greek Personalnames, Volume I: The Aegean Islands Cyprus Cyrenaika, Oxford 1987.
Subjects History
Journal Section History
Authors

Author: Abdurrahman Uzunaslan
Institution: Gaziantep Üniveristesi

APA Uzunaslan, A . (2016). A Revision of A Published Inscription Found in Keraia. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15 (4), 1070-1073. DOI: 10.21547/jss.265488