Year 2018, Volume 17, Issue 1, Pages 362 - 370 2018-01-31

Defense of Marash ın US Press
ABD Basınında Maraş Savunması

Mustafa ÇABUK [1]

143 397

During the National Struggle in Marash, US press had paid great attention to Marash defense because of the American missionaries in the city. News sent by missionaries from the city published in the US press. The missionaries' diaries about the conflicts between Turks and French were published in the newspapers. Many claims about the Armenians, damages in the city caused by conflicts, the situation of the French occupation forces in the city, withdrawal of occupation forces from the city were published as news in American newspapers.  In addition, some newspapers reported on the statements of Ottoman administrators about events in Marash. In this study; The news of 20 different American newspapers covering the events of January-February in 1920 were mentioned and they were evaluated as comparative. The newspapers’ news were classified under the headings such as, the beginning of the conflicts, the Ottoman administrators' explanations about the conflicts in Marash, damage in the city caused by the invasion, the liberation of Marash from the occupation, the claims about the Armenians and the situation of the French occupation forces. The news of the newspapers about Marash was examined and it was aimed to reveal different sources of the city’s history in the years of the National Struggle.In addition, this study was conducted to investigate how events in Marash were handled in American press and presented to American public.

Maraş’taki Milli mücadele sırasında, şehirde bulunan Amerikalı misyonerlerden dolayı ABD basını Maraş Savunmasına yakın ilgi gösterdi. Şehirdeki misyonerlerin gönderdiği haberler, ABD basınında yer aldı. Çatışmalarla ilgili misyonerlerin günlükleri gazetelerde yayınlandı. Ermenilerle ilgili birçok iddia, çatışmaların şehre verdiği zararlar, Fransız işgal güçlerinin şehirdeki durumu,  işgal güçlerinin şehri terk edişi Amerikan gazetelerinde haber olarak yayımlandı. Ayrıca bazı Amerikan gazeteleri, Osmanlı yöneticilerinin Maraş’taki olaylarla ilgili açıklamalarına da yer verdi. Bu çalışmada, Maraş’ta 1920 yılı ocak ve şubat aylarında Fransız işgaline karşı verilen mücadeleyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanan 20 farklı gazete tarandı.  Gazetelerin Maraş’la ilgili haberleri, çatışmaların başlaması, Osmanlı yöneticilerinin Maraş’taki çatışmalarla ilgili açıklamaları, işgalin şehre verdiği fiziki ve ekonomik zarar,  şehrin işgalden kurtuluşu, Ermenilerle ilgili iddialar, Fransız işgal kuvvetlerinin durumu gibi başlıklar altında sınıflandırılarak ele alındı. Söz konusu haberler incelenerek şehrin Milli Mücadele yıllarındaki tarihiyle ilgili farklı kaynakların ortaya konulması amaçlandı. Ayrıca bu çalışmayla Maraş’ta yaşanan olayların Amerika basınında nasıl ele alındığı ve Amerika kamuoyuna nasıl sunulduğu araştırılarak ortaya konulmaya çalışıldı. 

 • Albuquergue Morning Journal Gazetesi, 12 Mart 1920
 • Arizone Republican Gazetesi, 6 Mart 1920
 • Chicago Tribune Gazetesi, 4 Temmuz 1921
 • East Oregonian Gazetesi, 3 Haziran 1920
 • Edgefield Advertiser Gazetesi, 31 Mart 1920
 • Evening Star Gazetesi, 6 Mart 1920
 • Evening Star Gazetesi, 29 Mart 1920
 • Kerr, S. E., (1973), The Lions of Marash, Personal Experiences with American Near East Relief, 1919–1922, State University of New York Press, Albany, Laurens Advertiser Gazetesi, 10 Mart 1920
 • Mccarthy, J. (2010), The Turk İn America The Creation of an Enduring Prejudice, The University of Utah Press, Salt Lake City.
 • New Iberia Enteprise and Independent Observer Gazetesi, 13 Mart 1920
 • Norwich Bulletin Gazetesi, 13 Mayıs 1920
 • Özalp, Y. (Bilâ târih), Mustafa Kemal ve Milli Mücadelenin İlk Zaferi, Semih Ofset, Anara.
 • Özbaş, M.Y. (Tarihsiz), Dava, 1920 Maraşlı- Fransız Harbi, Sema Matbaası, İstanbul.
 • The Brattleboro Daily Reformer Gazetesi, 17 Haziran 1920
 • The Daily Times Gazetesi, 20 Şubat 1920
 • The Evening World Gazetesi, 27 Şubat 1920
 • The Fort Mill Times gazetesi, 8 Nisan, 1920
 • The New Scimitar Gazetesi, 13 Şubat 1920
 • The New York Tribune Gazetesi, 29 Mart 1920
 • The New York Tribune Gazetesi, 1 Mart 1920
 • The Ogden Standart- Examiner Gazetesi, 23 Ağustos 1920
 • The Pensacola Journal Gazetesi, 13 Haziran 1920
 • The Sun And The New York Herald Gazetesi, 20 Şubat 1920
 • The Sun And The New York Herald Gazetesi, 6 Mart 1920
 • The Sun And The New York Herald Gazetesi, 7 Mart 1920
 • The Sun And The New York Herald Gazetesi, 8 Mart 1920
 • The Sun And The New York Herald Gazetesi, 9 Mart 1920
 • The Sun And The New York Herald Gazetesi, 12 Mart 1920
 • Topekka State Journal Gazetesi, 6 Mart 1920
 • Washington Herald Gazetesi, 1 Mart 1920
Subjects History
Journal Section History
Authors

Author: Mustafa ÇABUK
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 31, 2018

APA ÇABUK, M . (2018). Defense of Marash ın US Press. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (1), 362-370. DOI: 10.21547/jss.349610