Year 2018, Volume 17, Issue 4, Pages 1536 - 1557 2018-09-27

Havayolu Taşımacılığının Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Üzerine Bir VAR Analizi
Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey

Kasım KİRACI [1] , Ünal BATTAL [2]

72 194

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de havayolu taşımacılığı ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkinin 1983-2015 dönemi için VAR analizi kullanılarak incelenmesidir. Çalışmada, havayolu taşımacılığına ilişkin üç temel gösterge kullanılmıştır. Bunlar; iç hat yolcu, dış hat yolcu ve dış hat kargo şeklinde sıralanmaktadır. Çalışma kapsamında, havayolu taşımacılığına ait göstergeler kullanılarak, bunlarla ilişkili olduğu varsayılan makroekonomik değişkenlerin dâhil edildiği üç farklı model yaratılmıştır. Birinci modelde iç hat yolcu talebi ile kişi başına gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH), faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasındaki ilişki incelenmiştir. İkinci modelde dış hat yolcu talebi ile gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH), faiz oranı ve tüketici fiyat endeksi (TÜFE) arasındaki ilişki ele alınmıştır. Üçüncü modelde ise, dış hat kargo talebi ile gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYH), dış ticaret hacmi, sanayi üretim endeksi ve doğrudan yabancı yatırım tutarı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, iç ve dış hat yolcu talebinde kişi başına gelir, gayrisafi yurtiçi hâsıla ve tüketici fiyat endeksi değişkenlerinin önemli ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. Dış hat kargo talebinde ise, gayrisafi yurtiçi hâsıla ve sanayi üretim endeksi değişkenlerinin etkili olduğu gözlemlenmektedir.

The aim of this study is to investigate the relationship between air transport and macroeconomic variables for the 1983-2015 period in Turkey, by using the VAR analysis. Three key indicators of air transport were used in the study. These were domestic passengers, international passengers and international cargos. In this study, three different models were created using indicators of air transport, including macroeconomic variables assumed to be related to them. In the first model, the relationship between domestic passenger demand and per capita gross domestic product (GDP), interest rate and consumer price index (CPI) was examined. In the second model, the relationship between international passenger demand and gross domestic product (GDP), interest rate and consumer price index (CPI) was examined. In the third model, the relationship between international cargo demand and gross domestic product (GDP), foreign trade volume, industrial production index and foreign direct investment amount was investigated. The results of the study show that per capita income, gross domestic product and consumer price index variables for domestic and international passenger demand are quite significant. In the case of International cargo demand, gross domestic product and industrial production index variables were observed to be influential.

 • Beyzatlar, M. A., M. K., & Yetkiner, H. (2014). Granger-causality between transportation and GDP: A panel data approach. Transportation Research Part A(63), 43–55.
 • Brons, M., Pels, E., Nijkamp, P., & Rietveld, P. (2002). Price elasticities of demand for passenger air travel: a meta-analysis. Journal of Air Transport Management, 8(1), 165–175.
 • Brueckner, J. K. (2003). Airline Traffic and Urban Economic Development. Urban Studies, 40(8), 1455–1469.
 • Button, K., & Yuan, J. (2013). Airfreight Transport and Economic Development: An Examination of Causality. Urban Studies, 50(2), 329–340.
 • Chi, J., & Baek, J. (2013). Dynamic relationship between air transport demand and economic growth in the United States: A new look. Transport Policy(29), 257–260.
 • Doğan, E. M., Akan, Y., & Oktay, E. (2006). Şehirlerarası Ulaşım Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 345-356.
 • Erraitab, E. (2016). An Econometric Analysis Of Air Travel Demand: The Moroccan Case. European Scientific Journal, 12(7), 167-380.
 • Erraitab, E., Hefnaoui, A., & M. M. (2016). A Cointegration Analysis of Air Travel Demand: The Case of International Air Travel Demand between Morocco and European Union. International Journal for Traffic and Transport Engineering, 6(1), 104-120.
 • Fernandes, E., & Pacheco, R. R. (2010). The causal relationship between GDP and domestic air passenger traffic in Brazil. Transportation Planning and Technology, 33(7), 569-581.
 • Fuellhart, K., & O'connor, K. (2013). Air Services at Australian Cities: Change and Inertia 2005–2010. Geographical Research, 51(1), 37-48.
 • Abed, S. Y., Ba-Fail, A. O., & Jasimuddin, S. M. (2001). An econometric analysis of international air travel demand in Saudi Arabia. Journal of Air Transport Management, 143-148.
 • Granèay, M. (2010). The Economic Impacts of Air Transport Liberalization. Zagreb International Review of Economics & Business, 13(2), 73-88.
 • Grubba, H., & Mason, A. (2001). Long lead-time forecasting of UK air passengers by Holt–Winters methods with damped trend. International Journal of Forecasting, 17(1), 71-82.
 • Hakim, M. M., & Merkert, R. (2016). The causal relationship between air transport and economic growth: Empirical evidence from South Asia. Journal of Transport Geography (56), 120–127.
 • Hensher, D. A., Truong, T. P., Mulley, C., & Ellison, R. (2012). Assessing the wider economy impacts of transport infrastructure investment with an illustrative application to the North-West Rail Link project in Sydney, Australia. Journal of Transport Geography, 24(1), 292–305.
 • Hu, Y., Xiao, J., Deng, Y., Xiao, Y., & Wang, S. (2015). Domestic air passenger traffic and economic growth in China: Evidence from heterogeneous panel models. Journal of Air Transport Management (42), 95-100.
 • IATA. (2016). Air Freight Market Analysis-June 2016. The International Air Transport Association (IATA).
 • Ishutkina, M. A., & Hansman, R. J. (2008). Analysis of Interaction between Air Transportation and Economic Activity. The 26th Congress of International Council of the Aeronautical Sciences (ICAS). Alaska.
 • Itoa, H., & Lee, D. (2005). Assessing the impact of the September 11 terrorist attacks on U.S. airline demand. Journal of Economics and Business, 57(1), 75–95.
 • Kasarda, J. D., & Green, J. D. (2005). Air cargo as an economic development engine: A note on opportunities and constraints. Journal of Air Transport Management, 11(1), 459–462.
 • Kiboi, J. W., Katuse, P., & Mosoti, Z. (2017). Macroeconomic Determinants of Demand for Air Passenger Transport Among Selected Airlines. Journal of Business and Strategic Management, 2(3), 101-118.
 • Aderamo, A. J. (2010). Demand for Air Transport in Nigeria. Journal of Economics, 1(1), 23-31.
 • Kopsch, F. (2012). A demand model for domestic air travel in Sweden. Journal of Air Transport Management, 20(1), 46-48.
 • Kulendran, N., & Wilson, K. (2000). Is there a relationship between international trade and international travel? Applied Economics, 32(8), 1001-1009.
 • Kupfer, F., Meersman, H., Onghena, E., & Voorde, E. V. (2009). Air Cargo: The Difference between Success and Failure? European Transport Conference ( 1-31). Association for European Transport and contributors.
 • Lai, S. L., & Lu, W.-L. (2005). Impact analysis of September 11 on air travel demand in the USA. Journal of Air Transport Management, 11(1), 455–458.
 • Marazzo, M., Scherre, R., & Fernandes, E. (2010). Air transport demand and economic growth in Brazil: A time series analysis. Transportation Research Part E (46), 261–269.
 • Ozan, C., Başkan, Ö., Haldenbilen, S., & Ceylan, H. (2014). Yurtiçi hava taşımacılığı talebinin modellenmesi ve senaryolar altında değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(9), 319-323.
 • Profillidis, V., & Botzoris, G. (2015). Air passenger transport and economic activity. Journal of Air Transport Management (49), 23-27.
 • Sevüktekin, M., & Çınar, M. (2014). Ekonometrik Zaman Serileri Analizi. DORA Basım-Yayın ve Dağıtım Ltd. Şti.
 • Sivrikaya, O., & Tunç, E. (2013). Demand Forecasting for Domestic Air Transportation in Turkey. The Open Transportation Journal, 7, 20-26.
 • Sofany, A. (2016). The Determinants Of Domestic Air Transport Demand In Ethiopia. Addis Ababa: Addis Ababa University, The Department of Economics.
 • Adrangi, B., Chatrath, A., & Raffiee, K. (2001). The demand for US air transport service: a chaos and nonlinearity investigation. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 37(5), 337-353.
 • Tarı, R. (2012). Ekonometri (8. Baskı b.). Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
 • Tsekeris, T. (2009). Dynamic analysis of air travel demand in competitive island markets. Journal of Air Transport Management, 15(1), 267–273.
 • Valdes, V. (2015). Determinants of air travel demand in Middle Income Countries. Journal of Air Transport Management, 42(1), 75-84.
 • Vijver, E. V., Derudder, B., & Witlox, F. (2014). Exploring causality in trade and air passenger travel relationships: the case of Asia-Pacific, 1980–2010. Journal of Transport Geography, 34(1), 142–150.
 • Xiao, Y., Liu, J. J., Hu, Y., Wang, Y., Lai, K. K., & Wang, S. (2014). A neuro-fuzzy combination model based on singular spectrum analysis for air transport demand forecasting. Journal of Air Transport Management, 39(1), 1-11.
 • Yao, V. W. (2005). The causal linkages between freight and economic fluctuations. International Journal of Transport Economics, 32(2), 143-159.
 • Yılmaz, Ö., & Kaya, V. (2007). İhracat, ithalat ve reel döviz kuru ilişkisi: Türkiye için bir VAR modeli. İktisat İşletme ve Finans, 22(250), 69-84.
 • Ba-Fail, A. O., Abed, S. Y., & Jasimuddin, S. M. (2000). The Determinants of Domestic Air Travel Demand in The Kingdom Of Saudi Arabia. Journal of Air Transportation World Wide, 5(2), 72-86.
 • Baikgaki, O. A., & Daw, O. D. (2013). The Determinants of Domestic Air Passenger Demand in the Republic of South Africa. Mediterranean Journal of Social Sciences, 4(13), 389-396.
 • Baker, D., Merkert, R., & Kamruzzaman, M. (2015). Regional aviation and economic growth: cointegration and causality analysis in Australia. Journal of Transport Geography, 43, 140-150.
 • Bakırcı, M. (2012). Ulaşım coğrafyası açısından Türkiye’de havayolu ulaşımının tarihsel gelişimi ve mevcut yapısı. Marmara Coğrafya Dergisi, 1(25), 340 - 377.
 • Banister, D., & Berechman, Y. (2001). Transport investment and the promotion of economic growth. Journal of transport geography, 9(3), 209-218.
 • Berm´udez, J. D., Segura, J. V., & Vercher, E. (2007). Holt-Winters forecasting: an alternative formulation applied to UK air passenger data. Journal of Applied Statistics, 34(9), 1075-1090.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Economics
Authors

Author: Kasım KİRACI (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ünal BATTAL
Country: Turkey


Bibtex @research article { jss391041, journal = {Gaziantep University Journal of Social Sciences}, issn = {1303-0094}, eissn = {2149-5459}, address = {Gaziantep University}, year = {2018}, volume = {17}, pages = {1536 - 1557}, doi = {10.21547/jss.391041}, title = {Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey}, key = {cite}, author = {KİRACI, Kasım and BATTAL, Ünal} }
APA KİRACI, K , BATTAL, Ü . (2018). Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17 (4), 1536-1557. DOI: 10.21547/jss.391041
MLA KİRACI, K , BATTAL, Ü . "Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (2018): 1536-1557 <http://dergipark.org.tr/jss/issue/39349/391041>
Chicago KİRACI, K , BATTAL, Ü . "Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 (2018): 1536-1557
RIS TY - JOUR T1 - Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey AU - Kasım KİRACI , Ünal BATTAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21547/jss.391041 DO - 10.21547/jss.391041 T2 - Gaziantep University Journal of Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 1536 EP - 1557 VL - 17 IS - 4 SN - 1303-0094-2149-5459 M3 - doi: 10.21547/jss.391041 UR - https://doi.org/10.21547/jss.391041 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gaziantep University Journal of Social Sciences Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey %A Kasım KİRACI , Ünal BATTAL %T Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey %D 2018 %J Gaziantep University Journal of Social Sciences %P 1303-0094-2149-5459 %V 17 %N 4 %R doi: 10.21547/jss.391041 %U 10.21547/jss.391041
ISNAD KİRACI, Kasım , BATTAL, Ünal . "Macroeconomic Determinants of Air Transportation: A VAR Analysis on Turkey". Gaziantep University Journal of Social Sciences 17 / 4 (September 2018): 1536-1557. https://doi.org/10.21547/jss.391041