Year 2019, Volume 18, Issue 1, Pages 479 - 493 2019-01-22

Türkiye’de Lojistik ve Tedarik Zinciri Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi
Post-graduate Thesis on Logistics and Supply Chain in Turkey: A Bibliometric Analysis

İbrahim Halil KORKMAZ [1] , Cihan ÇETİNKAYA [2]

42 163

Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olan ve Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan avatnajlı coğrafi konumu, dünyanın lojistik merkezi olma noktasında ülkeye potansiyel sunmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de, lojistik ve tedarik zinciri alanlarına yeterince ilgi gösterilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de, lojistik ve tedarik zinciri alanlarında 1993 yılından günümüze kadar hazırlanan lisansüstü tez çalışmalarının çeşitli kriterlere göre dağılımını ortaya çıkarmaktır. Araştırma için Ulusal Tez Merkezi’nden elde edilen very çeşitli istatistiksel analiz yöntemleriyle incelenmiştir. Bu kapsamda, 525 tez derecelerine, hazırlandıkları üniversiteye, şehire, yıla, enstitüye ve kullanılan anahtar kelimelere göre değerlendirilmiştir. Sonuç itibarıyla lojistik ve tedarik zinciri alanlarında hazırlanan tezlerin büyük bir kısmının devlet üniversitelerinde hazırlandığı tespit edilmiştir. En çok lisansüstü tez çalışması yapılan iller İstanbul, İzmir ve Ankara’dır. Bu çalışmaların az sayıda kısmının 2000 yılından önce yapıldığı görülmektedir. Tedarik zinciri alanında yapılan 57 çalışma ile İstanbul Teknik Üniversitesi, bu alanda en çok çalışma yapılan üniversite olmuştur. Lojistik alanında , en çok lisansütsü çalışma yapılan Sosyal Bilimler Enstitüleri’ni Doğa ve Uygulamalı Bilimler Enstitüleri ve Savunma Bilimleri Enstitüleri takip etmiştir. Tedarik zinciri alanında ise, Doğa ve Uygulamalı Bilimler Enstitüleri birinci sıradayken, ikinci sırayı Sosyal Bilimler Enstitüleri almıştır. Tedarik zinciri alanında hazırlanan tezlerin büyük bir kısmı yönetime ilişkindir.

Turkey’s advantageous location connects Europe with Asia and which has seas from all three sides gives a potential for being the world’s logistics hub. For these reasons enough attention needs to be given to the improvements in logistics and supply chain in Turkey. The purpose of the study is to reveal how the distribution graduate theses in logistics and supply chain prepared in Turkey according to different criteria from 1993 until today. The data of the research were collected from national thesis center and the obtained data were analyzed and some statistics were obtained. According to this, 525 theses are examined according to their degree, status of university, cities they have been prepared for, years, institutes and key words used. It is reached the result that the majority of master and doctorate theses in logistics and supply chain are written in public universities. The three most studied provinces are Istanbul, Izmir and Ankara. It seems that a limited number of theses were made until 2000. Significant increases have been observed in the theses after 2000. In supply chain field, the highest numbers of theses were written in Istanbul Technical University with 57 theses. In logistics field, the Institute of Social Sciences is the first place followed by the Institute of Natural and Applied and Institute of Defense Science. In supply chain field, Institute of Natural and Applied Sciences is the first and the second is Institute of Social Sciences. Most of the theses in supply chain field were about management.

 • Ahi, B. and Kıldan, O. (2013). An Overview of Postgraduate Thesis Within The Field of Pre-School Education in Turkey (2002-2011), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 27, pp. 23-46.
 • Bowersox, D.J. (1969). Readings in Physical Distribution Management: The Logistics of Marketing. Eds. Bowersox, D.J., La Londe, B.J., and Smykay, E.W., MacMillan, New York.
 • Babacan, M. (2003). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu, Ege Akademik Bakış , 3 (1), İzmir, Türkiye, 10, 8-15.
 • Chopra, S. and Meindl, P. (2016). Supply Chain Management (2th edition). Pearson.
 • Christopher, M. (1998). Logistic and Supply chain Management. Financial Times Professional Limited, 1998, pp. 17-21.
 • Ganeshan, R., Jack, E., Magazine, M.J., and et All (1999). Taxonomic Review of Supply Chain Management Research. In: Ganeshan, R, and Magazine, M., (Eds) Quantitative Models for Supply Chain Management, Kluwer Academic Dodrecht, The Netherlands.
 • Hammer, M. (2001). The Superefficient Company, Harvard Business Review, Vol. 79, No.9, p.84.
 • Handfield, R. B. and Nicholas, E. L. (1999). Introduction to Supply Chain Management, Prentice-Hall, Inc., New Jersey.
 • Houlihan, J.B. (1985). International Supply Chain Management, Internatioanal Journal of Physical Distribution and Materials Management, Vol.15 No.1, pp. 22-38.
 • Kehoe, D. and Boughton, N. (2001). Internet based supply chain management: A classification of approaches to manufacturing planning and control, Internatioal Journal of Operations & Production Management, Vol 21, No.4, pp. 516-524.
 • Metz, P.J. (1998), Demystifying Supply Chain Management, Supply Chain Management Review, 1998.
 • Özdemir, A. İ. (2004). Tedarik Zinciri Yönetiminin Gelişimi, Süreçleri ve Yararları, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 23, Temmuz-Aralık 2004, pp. 87-96.
 • Ross, D.F. (1998). Competing Through Supply Chain Management: Creating Market-Winning Strategies Through Supply Chain Partnerships, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 • Tan, K.C. (2001). A framework of supply chain maangement literature, European Journal of Purchasing&Supply Management, Vol.7, pp. 39-48.
 • Tozanlı, O., Duman, G. M., Kongar, E., Gupta, S. M. (2017). Environmentally Concerned Logistics Operations in Fuzzy Environment: A Literature Survey. Logistics 2017, 1 (1), 4, pp. 1-42.
Primary Language en
Subjects Management
Journal Section Business
Authors

Author: İbrahim Halil KORKMAZ (Primary Author)
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Cihan ÇETİNKAYA
Institution: ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


APA KORKMAZ, İ , ÇETİNKAYA, C . (2019). Post-graduate Thesis on Logistics and Supply Chain in Turkey: A Bibliometric Analysis. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18 (1), 479-493. DOI: 10.21547/jss.427357