Year 2016, Volume 3, Issue 3, Pages 1 - 7 2016-12-15

Analysis Of Attıtude Of Secondary Grade Students Towards Visual Arts Course According To Various Variables
Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Oğuz DİLMAÇ [1] , Derya ÖZTÜRK [2]

148 693

This study aims to determine the attitude of secondary grade students towards visual arts class.  Secondary class students from Science and Arts Center (n=53), religious vocational Secondary School (n=100) and other schools (n=105) in the east of Turkey have participated in the study voluntarily in fall semester of 2015-2016 academic year. In the study in which narrative research model from quantitative research methods was used, narrative and predictive statistics was applied on data obtained.

When narrative results obtained from study are analyzed, it was determined that attaitude of secondary grade students towards visual arts course was at medium level. According to the type of school it was determined that attitude of both religious vocational and normal education and Science and Arts Center students towards visual arts course was at medium level.

Bu çalışmada görsel sanatlar dersine ilişkin ortaokul öğrencilerinin tutumlarını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılının güz döneminde Türkiye’nin doğusundaki bir ilde öğrenim gören gönüllü Bilim Sanat Merkezi’ne (n=53), imam-hatip ortaokuluna (n=100) ve diğer ortaokullara (n=105) devam eden toplam 258 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel araştırma modelinin kullanıldığı çalışmada, elde edilen verilere betimsel ve kestirimsel istatistik uygulanmıştır.

Çalışmadan elde edilen betimsel sonuçlar incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumlarının orta düzeyli olduğu belirlenmiştir. Okul türlerine göre de hem imam-hatip, hem normal öğretim, hem de Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin görsel sanatlar dersine yönelik tutumları orta düzeyli olarak belirlenmiştir.

  • Aslantaş, S. (2014). Görsel sanatlar dersine yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 185-196.
  • Aydın, B. (2015). Examination of the relationship between eighth grade students’ learning styles and attitudes towards mathematics. Journal of Education and Training Studies, 4(2), 124-130. doi:10.11114/jets.v4i2.1162
  • Buyurgan, S., & Buyurgan, U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi: Eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle (3. Baskı b.). Ankara: Pegem Akademi.
  • Ferahoğlu, N. S., Tepecik, A., & Kalyoncu, R. (2014). İlköğretim okulları 8. sınıflarda Tokat yazma motiflerinin özgün baskı çalışmalarında uygulama etkililiği üzerine bir araştırma. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 182-192.
  • Güneş, A. (2015). Examining Secondary school students’ attitudes towards visual arts course. Journal of Computer and Education Research, 3(5), 166-182. doi:10.18009/jcer.57832
  • Haggarty, L. (2002). Differentiation. L. Haggarty içinde, Aspects of Teaching Secondary Mathematics Perspectives on Practice (s. 191-202). London: Routledge Falmer .
  • Kaplan, A., Öztürk, M., & Ferahoğlu, N. S. (2015). A mixed method of the research: attitudes towards mathematics and visual arts courses by correlation. International Journal of Innovation and Learning, 17(4), 529-539. doi:10.1504/IJIL.2015.069614
Journal Section Articles
Authors

Author: Oğuz DİLMAÇ
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Author: Derya ÖZTÜRK
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2016

Bibtex @research article { kafkasegt296369, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {DİLMAÇ, Oğuz and ÖZTÜRK, Derya} }
APA DİLMAÇ, O , ÖZTÜRK, D . (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 1-7. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/27919/296369
MLA DİLMAÇ, O , ÖZTÜRK, D . "Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016): 1-7 <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/27919/296369>
Chicago DİLMAÇ, O , ÖZTÜRK, D . "Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Oğuz DİLMAÇ , Derya ÖZTÜRK Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Oğuz DİLMAÇ , Derya ÖZTÜRK %T Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2016 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD DİLMAÇ, Oğuz , ÖZTÜRK, Derya . "Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 / 3 (December 2016): 1-7.
AMA DİLMAÇ O , ÖZTÜRK D . Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. e-KJER. 2016; 3(3): 1-7.
Vancouver DİLMAÇ O , ÖZTÜRK D . Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2016; 3(3): 7-1.