e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-8940 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Kafkas Üniversitesi |e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020 yılından itibaren TR Dizin tarafından taranmaya başlamıştır. Dergimiz TR Dizinin belirlediği etik kurallara titizlikle uymaktadır. Lütfen makalenizi dergimize gönderirken TR Dizinin belirlediği bu hususlara riayet ediniz. 

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı ve elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi erişim yaklaşımını açık erişim olarak benimsemektedir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları dergisinde yayımlanacak olan makaleler editör kurulu ön incelemesinden geçtikten sonra hakem kurulu tarafından değerlendirilme sürecine geçilir. Bu süreçte makaleler, hakem Kurulu tarafından  çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. ilgili yazarların sorumluluğundadır. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi  makale kabulü veya süreç işlemi adı altında herhangi bir işlem ücreti talep etmemektedir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, düzenli olarak yayınlanan 8 yıllık Ulusal Hakemli Dergi  statüsü taşımaktadır e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, "Dergi Editörleri Davranış İlkeleri"ni (COPE, Code of Conduct for Journal Editörs) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. 

Dergi iletişim: ekead.kafkas@gmail.com


e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2148-8940 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Kafkas Üniversitesi |
Kapak Resmie-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 2020 yılından itibaren TR Dizin tarafından taranmaya başlamıştır. Dergimiz TR Dizinin belirlediği etik kurallara titizlikle uymaktadır. Lütfen makalenizi dergimize gönderirken TR Dizinin belirlediği bu hususlara riayet ediniz. 

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi yayın organıdır. Dergi yılda üç sayı ve elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi erişim yaklaşımını açık erişim olarak benimsemektedir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları dergisinde yayımlanacak olan makaleler editör kurulu ön incelemesinden geçtikten sonra hakem kurulu tarafından değerlendirilme sürecine geçilir. Bu süreçte makaleler, hakem Kurulu tarafından  çifte körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir. Makalelerde yer alan fikir, görüş, düşünce, öneri vb. ilgili yazarların sorumluluğundadır. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi  makale kabulü veya süreç işlemi adı altında herhangi bir işlem ücreti talep etmemektedir. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, düzenli olarak yayınlanan 8 yıllık Ulusal Hakemli Dergi  statüsü taşımaktadır e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, "Dergi Editörleri Davranış İlkeleri"ni (COPE, Code of Conduct for Journal Editörs) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. 

Dergi iletişim: ekead.kafkas@gmail.com


Dizinler
Duyurular

Dergimizin Google Akademik 2020 verilerine göre alıntı ölçümleri: 

h- endeksi: 10

i10- endeksi: 11