Year 2016, Volume 3, Issue 3, Pages 26 - 33 2016-12-15

Online Examination Assessment Survey
Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi

Özkan YILMAZ [1]

167 756

The purpose of this study is to develop a new survey for evaluating online examination which is use as an alternative to paper-pencil exams. Study was conducted in medium-sized university which was located in east part of Turkey and it was established recently. The implementation was conducted with 80 students enrolled in Computer I course in Department of Science Education. After the online examination the cronbach alfa index was calculated as α=0.87 for scale. Online examination scale has three sub-factors. cronbach alfa index for all three sub-factors were calculated (1) practicality-suitability α=0.89 (8 Items), (2) affective factors α=0.82 (6 Items), (3) reliability α=0.82 (3 Items). The survey can be use, depend on students’ views, to evaluate online examination with specific factors. Additionally, the survey needs to implement in different online examination to evaluate general validity and reliability.

Bu çalışmanın amacı; eğitim öğretimde kullanılan kağıt-kalem sınavlarına alternatif olarak uygulanan çevrimiçi (online) sınavların değerlendirmesine yönelik bir görüş anketi hazırlamaktır. Araştırma, Türkiye’nin doğusunda yer alan yakın zamanda kurulmuş orta büyüklükteki bir üniversitede yapılmıştır. Çevrimiçi sınav uygulaması Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören Bilgisayar I dersini alan 80 öğrenci ile yapılmıştır. Uygulama sonucu, anket için cronbach alfa güvenirlik katsayısı α=0.87 olarak hesaplanmıştır. Anket üç alt faktörden oluşmaktadır. Alt faktörler için cronbach alfa güvenirlik katsayıları; (1) pratiklik ve kullanışlılık α=0.89 (8 Madde), (2) duyuşsal etki faktörü α=0.82 (6 Madde), (3) güvenirlik α=0.82 (3 Madde) olarak hesaplanmıştır. Anket, çevrimiçi sınavlarının öğrenci görüşlerine göre belirtilen alt faktörler boyutunda değerlendirilmesinde kullanılabilir niteliktedir. Farklı çevrimiçi sınav uygulamalarında kullanılarak genel geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi önerilmektedir.

  • Ayberk, E., Şahin, D., Eriş, H. M., Şimşek, A. S., & Köse, M. (2014). Kağıt kalem ve bilgisayar formunda uygulanan testlerde öğrenci başarısının karşılaştırıldığı çalışmaların meta-analizi. Asya Öğretim Dergisi, 2(2), 18-26.
  • Başol, G., Çiğdem, H., & Kocadağ, T. (2013). Ölçme değerlendirme dersinde e-sınav uygulaması ve öğrenci görüşleri. Paper presented at the Uluslararası Eğitimde Değişim ve Yeni Yönelimler Sempozyumu, Konya.
  • Borich, G. D. (2013). Effective teaching methods (8 ed.). England: Person Education.
  • Bozkurt, A., & Tekedere, H. (2013). Etki̇leşi̇mli̇ çevri̇mi̇çi̇ KPSS deneme sınavı yazılımı. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 36-44.
  • Cassady, J. C., Budenz-Anders, J., Pavlechko, G., & Mock, W. (2001). The effects of internet-based formative and summative assessment on test anxiety, perception of threat, and Achievement. Paper presented at the Annual Meeting of The American Educational Research Association, Seattle WA.
  • Çiğdem, H., & Tan, Ş. (2014). Matematik dersinde isteğe bağlı çevrimiçi kısa sınav uygulanması hakkında öğrenci görüşleri. Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 51-73.
  • Dermo, J. (2009). e‐Assessment and the student learning experience: A survey of student perceptions of e‐ assessment. British Journal of Educational Technology, 40(2), 203-214.
  • DeSouza, E., & Fleming, M. (2003). A comparison of In-class and online quizzes on student exam performance. Journal of Computing in Higher Education, 14(2), 121-134.
  • Evers, W. M., & Walberg, H. J. (2004). Testing student learning, evaluating teaching effectiveness. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press.
  • Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. 1 Oliver Yard 55 City Road London EC1Y 1SP: SAGE Publications Ltd.
Journal Section Articles
Authors

Author: Özkan YILMAZ
Institution: ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 15, 2016

Bibtex @research article { kafkasegt296377, journal = {e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8940}, address = {Kafkas University}, year = {2016}, volume = {3}, pages = {26 - 33}, doi = {}, title = {Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Özkan} }
APA YILMAZ, Ö . (2016). Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3 (3), 26-33. Retrieved from http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/27919/296377
MLA YILMAZ, Ö . "Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016): 26-33 <http://dergipark.org.tr/kafkasegt/issue/27919/296377>
Chicago YILMAZ, Ö . "Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (2016): 26-33
RIS TY - JOUR T1 - Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi AU - Özkan YILMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 33 VL - 3 IS - 3 SN - -2148-8940 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 e-KAFKAS JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi %A Özkan YILMAZ %T Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi %D 2016 %J e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi %P -2148-8940 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD YILMAZ, Özkan . "Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi". e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 / 3 (December 2016): 26-33.
AMA YILMAZ Ö . Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi. e-KJER. 2016; 3(3): 26-33.
Vancouver YILMAZ Ö . Çevrimiçi Sınav Görüş Anketi. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi. 2016; 3(3): 33-26.