Year 2018, Volume 5, Issue 9, Pages 79 - 88 2018-01-01

An Evaluation on Life and Death Work of Muhammed Mutevellî eş-Şa‘râvî
Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme

Coşkun Zeki [1]

147 233

Perhaps there is no any debate among the people as much as the life and  the death. Besides this, there is no case in which some scientists try to solve this like the false information about the life and the death. Death is loss for us. But all news and features belonging to death we take from the God. The great Islamic scholar of recent times Sharavi, was also thoroughly understand this reality, and he tried to solve of this problem (life and death) in the basis of Koran and its hadiths. In this work, we have tried to put it out the both of the the great commentator's thoughts and our own thoughts by touching of these notions that make people think throughout the history in the based on the work of the scientist "Life and Death".

İnsanlar arasında belki de hayat ve ölüm konusu kadar tartışılan bir konu yoktur. Ve yine âlimlerin birçoğunun hayat ve ölüm meselesi gibi yanlış bir bilgi ile çözmeye çalıştıkları bir vaka da yoktur. Hayat ve ölüm insanlar arasında çokça tartışılan konuların başında gelmektedir. Hatta âlimlerin birçoğunun bu konuları yanlış bir bilgi ile çözmeye çalıştıkları da vâkidir. Ölüm bizler için bir gayb meselesidir. Gayba ait olan tüm haber ve hususları ise Yüce Allah’tan alıyoruz. Son çağlarda İslam dünyasının yetiştirdiği büyük İslam âlimi Şa‘râvî de bu gerçekliği güzel anlamış, hayat ve ölüm konusunu aynı adlı eserinde Kur’an ve hadislere dayanarak çözmeye çalışmıştır. Bu çalışmada Şa‘râvî’nin “Hayat ve Ölüm” adlı eseri temel alınarak tarih boyunca insanları düşündüren bu iki mefhum üzerinden onun fikirleri ortaya konmuş ve konuyla ilgili düşüncelerimiz ifade edilmiştir.
  • Cabbarlı Cafer, Seçilmiş Eserleri, C. 1, Lider Neşriyat, Bakü 2005.
  • Cavid, Hüseyn, Seçilmiş Eserleri, C. 3, Lider Neşriyat, Bakü 2005.
  • Ebul-Ayneyn Said, Eş-Şa‘râvî ellezî lâ Na’rifuhu, Kahire 1995.
  • Öztürk, Mustafa, Nüzul Sırasına Göre Kur’anı-Kerim Meali Anlam ve Yorum Merkezli Çeviri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016.
  • Şa‘râvî, Şeyh Muhammed Mutevelli, El-Hayat ve’l-Mevt, Mektebetüş-Şa‘râvî el-İslamiyye, Daru’s-Sekafe, tarihsiz.
  • Şa‘râvî, Şeyh Muhammed Mutevelli, Fetava el-Kubra, Kahire 1999.
  • Şener, Habib, John Locke ve David Hume Din Felsefesi üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2014.
  • Şener, Habib, “John Locke’da Ruhun Ölümsüzlüğü ve Ahiret Hayatı”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, sy. 19, ss. 271-285.
  • Tezcan, Tuğrul, Muhammed Mutavvelli eş-Şa‘râvî – Hayatı ve Tefsir Anlayışı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2001.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Coşkun Zeki

Bibtex @research article { kafkasilahiyat388584, journal = {Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-8177}, address = {Kafkas University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {79 - 88}, doi = {10.17050/kafkasilahiyat.388584}, title = {Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Zeki, Coşkun} }
APA Zeki, C . (2018). Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5 (9), 79-88. DOI: 10.17050/kafkasilahiyat.388584
MLA Zeki, C . "Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 79-88 <http://dergipark.org.tr/kafkasilahiyat/issue/35033/388584>
Chicago Zeki, C . "Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 79-88
RIS TY - JOUR T1 - Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme AU - Coşkun Zeki Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17050/kafkasilahiyat.388584 DO - 10.17050/kafkasilahiyat.388584 T2 - Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 88 VL - 5 IS - 9 SN - 2148-8177- M3 - doi: 10.17050/kafkasilahiyat.388584 UR - https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.388584 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kafkas University Faculty of Divinity Review Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme %A Coşkun Zeki %T Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme %D 2018 %J Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2148-8177- %V 5 %N 9 %R doi: 10.17050/kafkasilahiyat.388584 %U 10.17050/kafkasilahiyat.388584
ISNAD Zeki, Coşkun . "Şeyh Muhammed Mütevellî eş-Şa‘râvî’nin Hayat ve Ölüm Eseri Üzerine Bir Değerlendirme". Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 5 / 9 (January 2018): 79-88. https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.388584