ISSN: 2148-8177
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kafkas Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Hakemli bir Dergi olup, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Dergimizin yayım dili Türkçe olup, İngilizce ve Arapça makaleler de yayımlanabilmektedir.
Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisine gönderilen makaleler, daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca İntihal tespitinde kullanılan özel bir program sayesinde, makalelerin daha önceden yayımlanmış olup-olmadıkları ve intihal oranları (%15'i geçmemek üzere) tespit edilmektedir. Bu bağlamda, Dergimize gönderilen özellikle de telif makale çalışmalarındaki kelime sayısı, dipnotlar hâriç olmak üzere 14.000 kelimeyi geçmemelidir. Dergimize gönderilen makaleler, bilimsel yönden incelenmek üzere "çift-kör, bağımsız ve önyargısız hakemlik" ilkelerine göre, en az iki hakem tarafından değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır.
Dergimizde yayımlanmış olan yazılar için, makale sahipleri/müelliflerine telif ücreti ödenmemekte veya kendilerinden yayım ücreti talep edilmemektedir.
Dergimizin Makale Yazım ve Yayım İlkeleri, Dergi Park Sistemi duyurular bölümünde yer almaktadır. (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kafkasilahiyat)
Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin Yeni Sayısı İçin (Cilt: 9 - Sayı: 17) Makale Son Kabul Tarihi, 30 Kasım 2021'dir. Dergimizin Yeni Sayısı, Ocak 2022'de Yayınlanacaktır.

                                              
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 27 Ağustos 2021 Bitiş: 1 Aralık 2021

2021 - Cilt: 8 Sayı: 16

Araştırma Makalesi

17. Bâbil Hukuk Kuralları ve Yahudilik