ISSN: 2148-8177
e-ISSN: 2148-8177
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Kafkas Üniversitesi
Kapak Resmi
       
Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Hakemli bir Dergi olup, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Eğitimi alanlarında yayım yapmaktadır. Kafkas Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisine gönderilen makaleler, daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Dergimizin Yeni Sayısı, (Cilt: 10 - Sayı: 19) Ocak 2023'de Yayınlanacaktır. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nin bir sonraki Sayısı İçin (Cilt: 10 - Sayı: 20) Makale Kabulü  27 Ocak 2023'te açılacaktır.


                                              
Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 27 Ocak 2023 Bitiş: 15 Mayıs 2023

2022 - Cilt: 9 Sayı: 18

Araştırma Makalesi

7. Yûsuf Sûresi Bağlamında Üç Kriz

Araştırma Makalesi

8. İbn Arafa'nin Hayatı ve Eserleri

Araştırma Makalesi

23. Resm-i Mushafın İ‘câzı Meselesi

Dergi Lisansı

This journal is licensed under a Creative Commons -NonCommercial 4.0 International License

cc-by-nc