Adnan ARSLAN Doç. Dr. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Yayın 70 Hakemlik 34 CrossRef Atıf 6 TR Dizin Atıf 5
70 Yayın
34 Hakemlik
6 CrossRef Atıf
5 TR Dizin Atıf
Takipçi
Takip Edilen

Uzmanlık Alanları

Dil Çalışmaları Dünya Dilleri, Edebiyatı ve Kültürü Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları Tefsir

Kurum

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Popüler Yayınları

0

ATIF

3

FAVORİ

831

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 3 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 848

0

ATIF

3

FAVORİ

848

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Söz Sanatları Çerçevesinde Cevâmiu’l-Kelim Olgusu
Yayın Bilgisi: 2020 , Edebali İslamiyat Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 436

0

ATIF

2

FAVORİ

436

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Klasik Arap Şairleri Verrâk Ve El-İlbîrî’den İlim Talebelerine Tavsiyeler
Yayın Bilgisi: 2020 , Batman Akademi Dergisi
DOI: -
ATIF 0 FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 576

0

ATIF

2

FAVORİ

576

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

ATIF

2

FAVORİ

292

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

Yayınlar

Tefsir Metinlerinde Mütenebbî
Yayın Bilgisi: 2023 , Sırat
DOI: 10.56477/sirat.1304793
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 32

0

FAVORİ

32

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Abbâsî Şairi Ebû Temmâm’ın Şiirlerinde Ahlakî Tespit ve Tavsiyeler
Yayın Bilgisi: 2023 , ULUM
DOI: 10.54659/ulum.1266783
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 218

0

FAVORİ

218

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Abbasi Şairi İbnü’r-Rûmî’nin Şiirlerinde Hikmet
DOI: 10.51553/bozifder.1258861
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 142

0

FAVORİ

142

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Abbasi Şairi Ebû Temmâm’ın Hikmet Şiirlerinde Etki Unsurları
DOI: 10.17859/pauifd.1271209
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 115

0

FAVORİ

115

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Abbasi Şairi Ebû Firâs’ın Şiirlerinde Hikmet
Yayın Bilgisi: 2023 , Trabzon İlahiyat Dergisi
DOI: 10.33718/tid.1252203
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 128

0

FAVORİ

128

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
MUSTAFA SÂDIK er-RÂFİÎ’NİN İ´CÂZU’L-KUR’ÂN ADLI ESERİNDE İKTİBAS SANATI
Yayın Bilgisi: 2023 , Kalemname
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 84

0

FAVORİ

84

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İbnü'l-Fârız’ın Huve’l-hubbu Kasidesi Üzerine Şârihlerin Getirdiği Yorumlara Dair Bir İnceleme
Yayın Bilgisi: 2023 , Harran İlahiyat Dergisi
DOI: 10.30623/hij.1119817
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 167

0

FAVORİ

167

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

124

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Îliyyâ Ebû Mâdî’nin Kem Teştekî Şiirinde Kelime Seçimi
Yayın Bilgisi: 2023 , Mevzu – Sosyal Bilimler Dergisi
DOI: 10.56720/mevzu.1203230
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 295

0

FAVORİ

295

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

266

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

156

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

142

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

154

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

143

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Abbasi Dönemi Arap Şiirinde Haset Ehli İmajı
Yayın Bilgisi: 2022 , Sırat
DOI: 10.56477/sirat.1120017
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 282

0

FAVORİ

282

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İbnü'l-Cevzî’nin el-Müdhiş Adlı Eseri Özelinde Vaaz Metinlerinde Âyetten İktibas Estetiği
Yayın Bilgisi: 2022 , Tefsir Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.31121/tader.1152805
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 366

0

FAVORİ

366

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Endülüs Şairi İbnü'l-Haddâd’ın Divanı: Takdim ve Tahlil
DOI: 10.32711/tiad.1091862
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 346

0

FAVORİ

346

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

615

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

2

FAVORİ

476

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Söz Sanatları Açısından Mütenebbî’nin Şiirlerine Genel Bir Bakış
Yayın Bilgisi: 2021 , Trabzon İlahiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 332

0

FAVORİ

332

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

1335

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
MÜTENEBBÎ’NİN (öl. 354/965) ŞİİRLERİNDE SAVAŞ UNSURLARINA AİT TASVİRLER
Yayın Bilgisi: 2021 , Van İlahiyat Dergisi
DOI: 10.54893/vanid.1003979
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 304

0

FAVORİ

304

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mütenebbî’yi Gidenlerin Arkasından Bakarken İzlemek
Yayın Bilgisi: 2021 , Sırat
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 273

0

FAVORİ

273

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

3599

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

1299

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Hattâbî ve Rummânî’nin Gözünden Kur’ân’ın Kelime Seçimindeki İ’câzı
DOI: 10.47424/tasavvur.889252
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 397

0

FAVORİ

397

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
ARAP ŞAİRİ MÜTENEBBÎ’DE ÜÇ MAHARET: TEŞBİH-İ ZIMNÎ, HAYAL VE HİKMET
DOI: 10.17859/pauifd.882941
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 811

0

FAVORİ

811

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

147

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Bikâî’nin Nazmu’d-Dürer Tefsirinde Münâsebet İlmi’ne Dair Bir İnceleme: 30. Cüz Özelinde
Yayın Bilgisi: 2021 , Tefsir Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.31121/tader.857537
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 616

0

FAVORİ

616

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

2

FAVORİ

292

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Klasik Arap Şairleri Verrâk Ve El-İlbîrî’den İlim Talebelerine Tavsiyeler
Yayın Bilgisi: 2020 , Batman Akademi Dergisi
DOI: -
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 576

2

FAVORİ

576

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

469

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Klasik Arap Şiirinde Yerilen Kötü Bir Ahlak: Mal/Servet Biriktirmek
DOI: 10.32955/neu.istem.2020.6.2.02
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1038

2

FAVORİ

1038

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Bakara Sûresi 183-185. Âyetler Çerçevesinde Ramazan ve Orucun İşârî Yorumu
Yayın Bilgisi: 2020 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.720019
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 2663

0

FAVORİ

2663

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Klasik Arap Şiirinde “Yaşlılık”
DOI: -
FAVORİ 3 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 848

3

FAVORİ

848

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

358

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Şair İbn Düreyd’in Lâmiyye’sinde Sosyal Hiciv
Yayın Bilgisi: 2020 , Kocaeli İlahiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 525

0

FAVORİ

525

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İMAM-I ŞÂFİÎ’NİN DİVANINDA BİR SÖZ SANATI OLARAK TEŞBİH-İ ZIMNÎ
DOI: 10.30623/harranilahiyatdergisi.657639
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1485

1

FAVORİ

1485

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İslam Edebiyatında İlmin Adabına Dair Bir Değerlendirme
DOI: 10.35415/sirnakifd.711548
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 779

0

FAVORİ

779

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Söz Sanatları Çerçevesinde Cevâmiu’l-Kelim Olgusu
Yayın Bilgisi: 2020 , Edebali İslamiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 2 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 436

2

FAVORİ

436

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İbnü’l-Cevzî’nin Zemmü’l-hevâ Adlı Eseri: Takdim ve Tahlil
Yayın Bilgisi: 2020 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.647102
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 876

1

FAVORİ

876

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

645

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

2

FAVORİ

1609

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Suûd es-Sen’ûsî’nin Sâku’l-Bâmbû Romanında Aidiyetsizlik Bunalımı
Yayın Bilgisi: 2019 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.528677
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 856

0

FAVORİ

856

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İbn Dâvûd ez-Zâhirî’nin ez-Zehra Adlı Eserinde Aşkın Fıkhı
Yayın Bilgisi: 2019 , Eskiyeni
DOI: 10.5281/zenodo.3456845
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 964

0

FAVORİ

964

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

3

FAVORİ

831

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mustafa Lutfî el-Menfâlûtî’de ‘Koyu Karamsarlık’
Yayın Bilgisi: 2019 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.502975
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1114

0

FAVORİ

1114

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Abdülhamîd Cûde Es-Sehhâr’ın Ve Kâne Mesâ Romanında Kader Vurgusu ve Suudi Toplum Eleştirisi Ahengi
Yayın Bilgisi: 2019 , İSTEM
DOI: 10.31591/istem.541498
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 798

0

FAVORİ

798

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

900

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

535

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

1022

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

1048

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
‘Faydasız İlim’ Hadisi Çerçevesinde İlim Tahsiline Yönelik Bir Değerlendirme
Yayın Bilgisi: 2019 , Eskiyeni
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1639

0

FAVORİ

1639

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

818

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Şair Verrâk’tan Gençlere Öğütler
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1048

0

FAVORİ

1048

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

769

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

933

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

0

FAVORİ

1054

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Şerif Murtazâ’nın Emâlî’sinde Şiirle İstişhad Metodu
Yayın Bilgisi: 2018 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33420/marife.397218
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 907

0

FAVORİ

907

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
ZEMAHŞERİ’NİN KEŞŞAF TEFSİRİ ÖZELİNDE MÜŞAKELE ÜSLUBU
Yayın Bilgisi: 2018 , Edebali İslamiyat Dergisi
DOI: -
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 743

0

FAVORİ

743

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI

1

FAVORİ

1510

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Modern Arap Edebiyatı’nda Cezaevi Romanı
DOI: -
FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1857

1

FAVORİ

1857

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Makalelerin Yayımlandığı Dergiler

Yayınlar

1

ATIF

0

FAVORİ

1335

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Bikâî’nin Nazmu’d-Dürer Tefsirinde Münâsebet İlmi’ne Dair Bir İnceleme: 30. Cüz Özelinde
Yayın Bilgisi: 2021 , Tefsir Araştırmaları Dergisi
DOI: 10.31121/tader.857537
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 616

1

ATIF

0

FAVORİ

616

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Suûd es-Sen’ûsî’nin Sâku’l-Bâmbû Romanında Aidiyetsizlik Bunalımı
Yayın Bilgisi: 2019 , Cumhuriyet İlahiyat Dergisi
DOI: 10.18505/cuid.528677
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 856

1

ATIF

0

FAVORİ

856

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Mustafa Lutfî el-Menfâlûtî’de ‘Koyu Karamsarlık’
Yayın Bilgisi: 2019 , İlahiyat Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.29288/ilted.502975
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1114

1

ATIF

0

FAVORİ

1114

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
Ebu’l-Kāsım el-Hasen b. Muhammed b. Habîb en-Nîsâbûrî, Ukalâu’l- Mecânîn (Akıllı Deliler)
Yayın Bilgisi: 2019 , Marife Dini Araştırmalar Dergisi
DOI: 10.33420/marife.529589
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 900

1

ATIF

0

FAVORİ

900

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İBN EBİ’D-DÜNYÂ’NIN -ISLAHU’L-MÂL ÖZELİNDE- DERLEME ESTETİĞİ
DOI: 10.30627/cuilah.513156
ATIF 1 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1022

1

ATIF

0

FAVORİ

1022

TOPLAM İNDİRİLME SAYISI
İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.