ISSN: 2146-8117
e-ISSN: 2148-6220
Başlangıç: 2016
Yayıncı: İstanbul İlim ve Kültür Vakfı
Kapak Resmi
       

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, 2016 yılından itibaren İstanbul Bilim ve Kültür Vakfı tarafından ISSN 2146-8117 ve e-ISSN 2148-6220 numarası ile Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanan çift-kör hakemli, İngilizce ve Türkçe uluslararası bir dergidir.


Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, İslam düşüncesi ve medeniyeti, dini bilimler, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında deneysel, betimsel ve teorik çalışmalar ile özgün araştırma makaleleri yayınlamaktadır. Derginin kapsamı, Tarih, Kültür, Eğitim, Sanat ve Edebiyat, Antropoloji ve Sosyoloji, İktisadi ve İdari bilimler, Felsefe ve Dini çalışmalar disiplinlerinde insan bilimleri çalışmalarında hem Batılı bilimsel yaklaşımları hem de İslami perspektifleri kapsamaktadır.


Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi, özellikle modern dünyanın entelektüel ve kültürel zorluklarına yeni ve anlayışlı İslami yanıtlar sunan özgün çalışmalarla ilgilenmektedir. Dergi, araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşarak bilime katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesi akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlardan oluşmaktadır.


Dergiye gönderilen makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmasına karar verilmemiş olması gerekmektedir. Makaleler İngilizce veya Türkçe olarak yayınlanmaktadır (Haziran 2022 sayısından itibaren yazarlardan 750 kelime civarında Türkçe ve İngilizce özet istenmektedir).


Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, yayın kurulu tarafından amaç, kapsam, içerik, yöntem ve yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir. Ayrıca intihal olup olmadığı da kontrol edilir. Dergi için uygun bulunan makaleler, bilimsel yeterlilik açısından değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir. Hakemlerin raporları olumlu ise makale editöryal incelemeden geçtikten sonra yayınlanır. Hakemlerden biri olumsuz rapor verirse, editör makalenin yayınlanmasına veya üçüncü hakeme gönderilmesine karar verebilir. Yayınlanmasına karar verilen çalışma yayın sırasına alınır. Hakem raporları gizlidir. Yazar(lar), makaleler ile ilgili gelişmelerden periyodik olarak haberdar edilir.


Yayın İnceleme Süreci: Yaklaşık 90 Gün
Editör İncelemesi
Etik Kurul İncelemesi
Yayın Kurulu İncelemesi
Çift Taraflı Kör Hakemlik Süreci
Dil incelemesi
Yazım Denetimi ve Düzeltme Okuması


Yazarlar, değerlendirme sürecinden sonra makalelerini revize ederken editör ve hakemlerin raporlarını dikkate almalıdır. Yayınlanan makalelerin bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazara aittir. Gönderilen makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına editörler karar verir. Gönderilen makaleler yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez. Yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez.


Yayınlanan makalelerin tüm hakları Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi'ne aittir. Yayınlanan yazılar kaynak gösterilmeden iktibas edilemez.
Yazarlara Telif Hakkı Ödemesi yapılmayacak, ancak derginin bir kopyası yazarlara ücretsiz olarak gönderilecektir.

2023 - Cilt: 8 Sayı: 15

Araştırma Makalesi

5. Atıf Ural'ın Hayatı

88x31.png

Katre Uluslararası İnsan Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-Gayri Ticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/katre

E-mail: katre@iikv.org