İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 2 Ocak 2021
Bitiş: 15 Nisan 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2149-0872 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/imad


2014 yılında yayın hayatına başlayan İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık ayları içerisinde yılda iki sayı olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından elektronik olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, İslam medeniyeti kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlar. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal taraması yapılarak makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 


Makale kabul tarihleri: Haziran sayısı için 01 Ocak - 15 Nisan; Aralık ayı sayısı için 01 Temmuz - 15 Ekim.


İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2149-0872 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Dumlupınar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/imad
Kapak Resmi


2014 yılında yayın hayatına başlayan İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, Haziran ve Aralık ayları içerisinde yılda iki sayı olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından elektronik olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, İslam medeniyeti kapsamındaki ilahiyat, tarih, sosyoloji, mimarlık, gelenekli sanatlar, iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, antropoloji, edebiyat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlar. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal taraması yapılarak makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 


Makale kabul tarihleri: Haziran sayısı için 01 Ocak - 15 Nisan; Aralık ayı sayısı için 01 Temmuz - 15 Ekim.


Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 2 Ocak 2021
Bitiş: 15 Nisan 2021