Yazım Kuralları

  • İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi'nde Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar yayımlanabilmektedir. Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir çalışma yayımlanabilmektedir.
  • Makalelerin hacmi en az 3.000, en fazla 9.000 kelime olmalıdır (öz, abstract, kaynakça ve ek hariç). 9.000 kelimeyi geçen makaleler Yayın Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde hakem sürecine alınır. Makalenin başında 150-250 kelimelik Türkçe Öz ve İngilizce Abstract, en az 5 kelimelik Türkçe anahtar kelime ve İngilizce keywords ile Türkçe ve İngilizce başlıklara yer verilmelidir.
  • Öz/abstract kısmında; araştırmanın konusu ve yöntemi belirtilmeli, konuya dair bulgu ve tespitlere yer verilmeli ve ulaşılan sonuçlara değinilmelidir. Öz/Abstract tek paragraf hâlinde yazılmalıdır. Öz kısmında yer alan Türkçe olmayan özel isim (din, mezhep, şahıs, sûre vb.), kitap adı ve kavramların yazımında Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'nin kullanımına uyulmalıdır. İngilizce (abstract ve keywords) metninde yer alan özel isimler, kitap adları ve kavramların yazımında ise Encyclopaedia of Islam THREE edisyonu dikkate alınmalıdır.
  • Metin içinde atıf yapılan eserler, KAYNAKÇA başlığı altında aşağıdaki formatta metnin sonuna eklenmelidir. Arapça makalelerin sonunda latin harfleriyle KAYNAKÇA bulunmak zorundadır.
  • Hakem süreci tamamlanan birden fazla yazarlı çalışmaların sonunda katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir. Etik beyan formu için tıklayınız.
  • İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi makale yazımında uluslararası uygunluk açısından Zotero, Mendeley ya da Endnote kullanımını önermektedir.

YAZILAR DERGİ SİSTEMİNE YÜKLENİRKEN AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERE GÖRE DÜZENLENMELİDİR:

  1. Metinler bir kelime işlemci programında yazılmalı ve DOCX formatında gönderilmelidir.
  2. Metin yazı tipi Türkçe ve İngilizce için Gentium Plus Font (11 punto); Arapça için Tradational Arabic (14 punto) olmalıdır.
  3. Makalede kullanılan atıflar ve kaynakça İsnad Atıf Sistemi 2. edisyona uygun olmalıdır.
  4. Sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.

    Sayfa Düzeni
        Sağ ve Sol 3.5 cm.
        Üst ve Alt 4 cm.
        Üst bilgi veya sayfa numarası eklemeyin.

    Öz ve Anahtar Kelimeler
        Gentium Plus 9 punto, (Arapça Traditional Arabic 11 punto)
        İki yana yaslı, heceleme açık, Satır başı olmamalı.
        Tek satır aralıklı
        Başlık ile metin arasında boşluk olmamalı
        Başlıklar koyu ve 9 punto (Arapça Traditional Arabic 11 punto)
        Anahtar Kelimeler ve Keywords koyu ve sonlarında iki nokta olmalı
        Anahtar kelimeler ile öz arasında bir satır boşluk olmalı    

    Başlıklandırma
        Başlık hiyerarşisi font büyüklüğüyle değil numaralandırmayla yapılmalıdır.
        Tüm başlıklar 12 punto ve koyu ve düz olmalıdır. (Arapça Traditional Arabic 16 punto)

    Başlık numaralandırılması
        1.
        1.1.
        1.1.1.
        şeklinde yapılmalı, Giriş, Sonuç ve Kaynakça'ya numara verilmemelidir. Bu bağlamda numaralandırmanın otomatik yerine elle yapılması daha iyi sonuç verebilir.
        Başlıkların üstü 3 nk (0.20 cm) altı 0 boşluk olmalıdır.
        1 cm girintili olmalıdır.

    Metin
        Metin iki yana yaslı, heceleme açık olmalıdır.
        Gentium Plus, 11 punto, (Arapça Traditional Arabic 14 punto)
        İlk satır 1 cm girintili
        Paragrafın üstü 0, altı 2 nk (0.20 cm)
        Metnin hiçbir yerinde fazladan enter veya tab kullanmayın.

    Alıntılar
        40 kelimeden az alıntılar, tırnak içinde, 40 kelimeden fazla olanlar:
        10 punto
        sağdan iki cm girintili
        tek satır aralıklı
        paragrafın üstü ve altı 2 nk (.020 cm ) boşluklu verilmelidir.

    Dipnot ve Kaynakça
        Metin içi kaynak, dipnot ve kaynakça ISNAD Atıf Sistemi 2. Edisyona göre verilmelidir.
        Dipnot:
            Gentium Plus 9 punto
            İki yana yaslı, heceleme açık
            Tek satır aralığı
            Paragraf üst-alt 0 boşluk
        Kaynakça:
            Gentium Plus 10 punto
            Tek satır aralığı
            Paragraf üst 0, alt 2 nk (0.20 cm)
            Asılı 1 cm
        Dipnot ve kaynakça için Zotero veya benzeri bir uygulama kullanmanızı öneriyoruz.

    Tablo ve Şekiller
        Tablolar sabit ölçüde değil, tablo özelliklerinden sayfaya otomatik sığacak şekilde ayarlanmalı.
        Tablo ve şekil başlıkları, Tablo 1:, Şekil 1: şeklinde numaralandırılmalı
        Başlıkların tamamı normal yazılmalı. (Kalın veya italik değil.)
        Başlıklar tablo veya şeklin üstünde, 1nk (0.10 cm ) boşlukla verilmeli.
        Başlıklar Gentium Plus, 9 punto olmalı.
        Başlıklarda her kelimenin baş harfi büyük yazılmalı.

    Burada yazılanların detaylarını ve burada bulunmayan gerekli olabilecek tüm düzenlemeleri ISNAD Atıf Sistemi'nin online kılavuzunda bulabilirsiniz. Ayrıca çalışmanızı buradaki     düzenlemelere göre     hazırladığımız şablonun üzerinde yazabilirsiniz.

    ISNAD Atıf Sistemi online kılavuzuna erişmek için tıklayınız.
    Örnek makale yazım şablonu için tıklayınız.
    Gentium Plus yazı tipini İndirmek için tıklayınız.Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.